Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2011
Zmluva o poskytnutí NFP č. 342/2010-IZ-4.0/V k projektu č. 27120130394 zo dňa 07.02.2011
342/2010-IZ-4.0/V
Doplnená
0,00 € Centrum rozvoja regiónov, Letná 8, 048 01 Rožňava Fond sociálneho rozvoja
8. Február 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-PO_ZM_28-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Mesto Vranov Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
8. Február 2011
Zmluva o vykonávaní činnosti pracovnej zdravotnej služby
Z-52/2011
Doplnená
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice VINATEX s.r.o., Košice
8. Február 2011
Dodatok č. 6 k Rámcovej zmluve č. Z55050003 na odber, úpravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov
Z55050003
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. VTSÚ Záhorie
8. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o výpožičke č.2010/413: Pomôcka pre nácvik jazdy mostom
2010/413
Doplnená
0,00 € Správa a údržba ciest PSK, Prešov ÚIA
9. Február 2011
Zmluva č. 011/2009 o poskytovaní technickej služby
NZVJS-4-6/32-2009
Doplnená
0,00 € EMPEQ Servis, s.r.o. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
9. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
NZVJS-22-4/32-2008
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica pre obv. a ods. a ÚVTOS Trenčín
9. Február 2011
Zmluva o dielo
0101/2011
Doplnená
0,00 € adf s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
10. Február 2011
Zmluva o využití sociálneho fondu v Ústave na výkon väzby v Bratislave
ÚVV-9-1/11-2011
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Odborového zväzu Zboru väzenskej a justičnej stráže pri Ústave na výkon väzby v Bratislave ÚVV Bratislava
10. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovania
RVP-25-9-2011
Doplnená
0,00 € ÚLogS RVP Trenčín
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb - ÚPS na gyn.-pôr. klinike
16/2011/Z
Doplnená
0,00 € Bons offices, s.r.o., Zlaté Moravce Fakultná nemocnica Nitra
11. Február 2011
DODATOK č. DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu č. 27120130389 zo dňa 07.09.2010
DOD/01-2011//281/2010-IZ-5.0/V
Doplnená
0,00 € Obec Sačurov Fond sociálneho rozvoja
11. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
KRPZ-KE_ZM_EO2-36-049-2011_2011
Doplnená
0,00 € SPP.a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košiciach
11. Február 2011
Zmluva o poskytovaní súkromných bezpečnostných služieb
008/2011
Doplnená
0,00 € TREZOR SLOVAKIA s.r.o. Správa zariadení ÚVSR
14. Február 2011
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
03/2011
Doplnená
28 800,00 € JUDr. Radko Timkanič, advokát Záchranná služba Košice
14. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov zo dňa 16.3.2010
ZM11003175
Doplnená
0,00 € Rozhlas a televízia Slovenska BAUMIT. spol. s r.o.
14. Február 2011
Zmluva o spolupráci
09/2011/AXVN
Doplnená
0,00 € AGRION Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
15. Február 2011
Zmluva o prenájme strelnice
KRPZ-PO_ZM_33-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Kombat Klub Kondor Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.4-07/2011-PČ
6/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Pavol Kuna Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
086/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Scientica, s.r.o., Hybešova 33, 831 06 Bratislava Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ