Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Marec 2011
Dodatok č.1 k zmluve ÚVTOS 1-4/34-2011 o poskytnutí prác a služieb odsúdených
ÚVTOS-1-4/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová Ing. Luděk Neuschl - PILAREZ
21. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
088/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € IPM ENGINEERING, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
21. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023042301
Doplnená
0,00 € Roin, s. r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023018501
Doplnená
0,00 € Peste s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023032301
Doplnená
0,00 € Hotely a penzióny, a.s Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
21. Marec 2011
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2010 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1 k zmluve č. 11/2010
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach ŠR R7, nezisková organizácia
21. Marec 2011
Dohoda o ukončení zmluvy o spolupráci pri zabezpečení konzultačnej a finančnej podpory zo schémy technickej pomoci pre verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
2011037351
Doplnená
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline, verejná vysoká škola Ministerstvo financií SR
22. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP
018/2008/1.1./OPV/D05
Doplnená
0,00 € Stredná zdravotnícka škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22. Marec 2011
ZMLUVA č. 30-000039900PO2011 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
105/2011
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
22. Marec 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
053/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22. Marec 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/2.1/OPVaV/D07
Doplnená
1 314 990,88 € Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22. Marec 2011
Oprava a servis motorových vozidiel značky Škoda, Volkswagen a Citroen
OST/02/2011
Doplnená
0,00 € DANUBIASERVICE, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
22. Marec 2011
Zmluva o dielo
KRPZ-NR_ZM_A-2011-74_2011_2011
Doplnená
0,00 € Vypusta, spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
22. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
011/2010/1.2/OPV/D01
Doplnená
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
22. Marec 2011
zmluva o poskytovaní služieb
105/2004 dodatok č. 12
Doplnená
0,00 € Letisko Košice- Airport Košice a.s. Slovenské technické múzeum
23. Marec 2011
Zmluva o pripojení
ZML 70/2011 RE
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
23. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
54/2011-220
Doplnená
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica Odštepný závod KRIVÁŇ Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik
23. Marec 2011
zmluva o nájme bytu č.j.: 34/2000-150
34/2000-150
Doplnená
0,00 € Pavel Karásek LESY SR, š.p., OZ Kriváň
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
3/2011/09/99 – 400 – I.
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky š.p., OZ Žilina KAPPA consulting. S.r.o
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
4/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik FIREZ, s.r.o.