Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
5/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik L.S.O. s.r.o. Bardejov
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
6/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik LESS & CO, s.r.o.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
7/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik Jana Urbančoková
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
8/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik ONDERWOOD, spol. s r.o.
23. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
058/2010/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Geologický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
23. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013010501
Doplnená
0,00 € Renovatio – Nova, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
11/OD/2011
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene,Vysokoškolský lesnícky podnik BDM, s.r.o
23. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
018/2009/2.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
23. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023038401
Doplnená
0,00 € MIKONA, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Marec 2011
Zmluva č. 2011-1/FNN o komplexnej podpore a údržbe
2011-1/FNN
Doplnená
0,00 € BANK PRO SOFT s.r.o. Fakultná nemocnica Nitra
23. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
029/2009/2.2/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
23. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
KRPZ-TN_ZM_EO-20-2011_2011
Doplnená
0,00 € MŠK Púchov s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_EO3-O-3-018_2011_2011
Doplnená
0,00 € Hagard:Hal Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ PODPORNEJ SERVISNEJSLUŽBY PRE INFORMAČNÝ SYSTÉM „PPS“
2/460/2008
Doplnená
0,00 € DITEC, a.s. Slovenská pošta, a. s.
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-019_2011_2011
Doplnená
0,00 € Haker , spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Rámcová zmluva o dodávke kancelárskych a hygienických potrieb
2/2011
Doplnená
0,00 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. (ŠEVT, a.s.) Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
23. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2714013012601
Doplnená
0,00 € Kľúč, n.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Marec 2011
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
023/2.1 MP/2009
Doplnená
0,00 € Mesto Myjava Ministerstvo životného prostredia SR
23. Marec 2011
Zmluva o dielo
ÚVTOS a ÚVV-10-1/34-2011 Leop
Doplnená
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Leopoldove Euroobuv, spol. s.r.o.
23. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Servisnej zmluve č. SP/S/2008/1
2/14196/2008
Doplnená
0,00 € DWC Slovakia a.s. Slovenská pošta, a. s.