Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Marec 2011
ZMLUVA O DIELO č.ÚVV-4-10/34-2011 uzatvorena podľa ustanovenia§536 a §565 Obchodného zákonníka
ÚVV-4-10/34-2011
Doplnená
0,00 € ÚVV Prešov Taiš Ľubomír
23. Marec 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TT00568
TT00568
Doplnená
0,00 € Centrum vzdelávania GESTUS,n.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
23. Marec 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_A-2008-1056_2008_2008
Doplnená
0,00 € Helena Kóšová KOHEL Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre
23. Marec 2011
Zmluva o zriadení vecného bremena (káblová prípojka na pozemku)
ZML/49/2011
Doplnená
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. FaxCopy a.s.
23. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
060/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Ardaco, a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
017/2009/2.1/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
351/2011
Doplnená
0,00 € Peter Varga – VARGA EXPRESS Slovenská pošta, a. s.
24. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
005/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
006/2009/4.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24. Marec 2011
Zmluva o spolupráci
107/2011
Doplnená
0,00 € Ján Hauskrecht A-HAS Slovenská pošta, a. s.
24. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 06511107
CRZ 722-2011-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín Holz-Import-Export, s.r.o.
24. Marec 2011
Zmluva o výpožičke
KRPZ-PO_ZM_57-2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Obec Nižný Hrabovec Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
24. Marec 2011
Kúpna zmluva
1834-2011-LSR
Doplnená
0,00 € LESY SR, š.p. OZ Námestovo K-B-L s.r.o.
24. Marec 2011
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 42/2010
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve č. 42/2010
Doplnená
0,00 € RAVIKA spol. s r.o. SUSCCH a.s. Banská Bystrica
24. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
014/2009/4.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
24. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4/2011
Doplnená
0,00 € JUDr. Jarmila Zahradníková Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
24. Marec 2011
Dodatok č. 2
č. Z2711023045201
Doplnená
0,00 € KPN REAL, spol. s r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013011501
Doplnená
0,00 € Evanjelická diakonia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2711023042201
Doplnená
0,00 € Ing. Peter Dubský Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24. Marec 2011
Dodatok č. 1
č. Z2714013013201
Doplnená
0,00 € PRO SALUTE Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR