Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2011
Dodatok č. 3
č. Z2711023038801
Doplnená
0,00 € CellQoS a.s. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
25. Marec 2011
Zmluva o dielo
1268-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Roman Bartoš Autodoprava LESY SR, š.p. OZ Námestovo
25. Marec 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY KaHR – 13DM-0901/0024/01
KaHR – 13DM-0901/0024/01
Doplnená
0,00 € MUDr. Oto Sova, CSc. – BOOS – Biologické substancie Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
99/2011
Doplnená
0,00 € Nemocnica s poliklinkou Partizánske, n.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Marec 2011
Zmluva o dielo
1269-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Ing. František Hrubjak-STASMONT LESY SR, š.p. OZ Námestovo
25. Marec 2011
Zmluva o dielo
1270-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Gloger s.r.o. LESY SR, š.p. OZ Námestovo
25. Marec 2011
Zmluva o dodaní služieb
11/2011/13/01
Doplnená
96 260,00 € Pavel Mihalko LESY SR š.p., OZ Beňuš
25. Marec 2011
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY KaHR – 13DM-0901/0023/04
KaHR – 13DM-0901/0023/04
Doplnená
460 250,00 € SILOTECH s.r.o. Sečovce Ministerstvo hospodárstva SR
25. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
049/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
903 717,40 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25. Marec 2011
Zmluva o upratovacich a čistiacich prácach
OBU-BN_ZM_2-2011_2011
Doplnená
0,00 € Slov-NaR s.r.o. Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
25. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 03611107
CRZ 746-2011-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín Pavel Poštrk POVER
25. Marec 2011
Kúpna zmluva č.8/2011/I.Q/02/400
1129/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Raimex spol. s r.o. OZ Smolenice
25. Marec 2011
Rámcová kúpna zmluva
ZML 76/2011 RE
Doplnená
0,00 € Gratex International, a.s. Katolícka univerzita v Ružomberku
25. Marec 2011
Rámcová zmluva
2100/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Igor Truban - PILEXIT LESY SR š.p., OZ Žarnovica
25. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
038/2010/5.1/OPVaV/D02
Doplnená
5 492 104,15 € Trnavská univerzita v Trnave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
100/2010/2.2/OPVaV/D02
Doplnená
909 662,64 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
25. Marec 2011
Rámcová zmluva
2102/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Viliam Henžel LESY SR š.p., OZ Žarnovica
25. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 25/2011/03/00
1282-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Karol Varjú OZ Palárikovo
25. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 03811107
CRZ 729-2011-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín PRVÁ KOMODITNÁ, s.r.o.
25. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
017/2009/5.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Trnavská univerzita v Trnave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ