Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2011
Dodatok č.1
PLZ-01-2010
Doplnená
0,00 € MÄSOTOP, s.r.o.. Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie
27. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 12/2011/I.Q/02/400
1132/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Viliam Lukáň - VIERI OZ Smolenice
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 5/2011/I.Q/02/400
1133/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ondrej Jurovčík FOREST SERVIS OZ Smolenice
28. Marec 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
030/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28. Marec 2011
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
033/2010/5.1/OPVaV/D04
Doplnená
5 600 787,83 € Katolícka univerzita v Ružomberku Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28. Marec 2011
34 628 657
46/2011/03/00
Doplnená
0,00 € Tomáš Smoleňák st Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Zmluva o dielo na opravy, údržbu a servis zdvíhacích zariadení
ZPS-07-2011
Doplnená
0,00 € Slovakia lift s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 5/2011/03/00
1276/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Jozef Jesenič Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
024/2009/4.2/OPVaV/D8
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 6/2011/03/00
1277/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ladislav Bednárik OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 7/2011/03/00
1278/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ján Uhrin – UHRIN Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 8/2011/03/00
1279/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Šalamún Tóth – ToPRI Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 15/2011/03/00
1280/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ján Marko Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Zmluva o dodaní služieb
529-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Gloger s.r.o. LESY SR, š.p. OZ Námestovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 18/2011/03/00
1281/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Milan Dovičovič Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 27/2011/03/00
1283/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Miroslav Pápeš Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Zmluva o dodaní služieb
864-2011-LSR
Doplnená
0,00 € Drevoman s.r.o. LESY SR, š.p. OZ Námestovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 28/2011/03/00
1284/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Juraj Orémusz – FIRMA ORÉMUSZ Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 37/2011/03/00
1285/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Jozef Lacza Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 38/2011/03/00
1286/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Benkó Igor OZ Palárikovo