Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 63/2011/03/07
1287/2011/LSR
Doplnená
0,00 € VIRIDIS WORLD, s.r.o. Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
035/2010/1.2/OPV/D01
Doplnená
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 34/2011/03/07
1288/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Gabriela Stanková Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 1/2011/03/00
1334/2011/LSR
Doplnená
0,00 € LESPRA – Združenie podnikateľov Lesy SR, š.p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 11/2011/03/00
1336/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Tibor Zeller ml. Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 19/2011/03/00
1341/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Tomáš Izsák Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 21/2011/03/00
1342/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Attila Gyetven – CERRIS Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 22/2011/03/00
1343/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Marek Lenčéš Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 23/2011/03/00
1355/2011/LSR
Doplnená
0,00 € EFEPE – Združenie podnikateľov Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 24/2011/03/00
1358/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Tibor Klenkó Ley SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č.33/2011/03/08
1359/2011/LSR
Doplnená
0,00 € RE-PRA, s.r.o., Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 12/2011/03/00
1541/2011/LSR
Doplnená
0,00 € TIMBER – trade, s.r.o. Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 13/2011/03/00
1542/2011/LSR
Doplnená
0,00 € FORST – Združenie, Alexander Zsemlye Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 14/2011/03/00
1543/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Jaroslav Profant Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.1/22/01/2011
17/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Dušan Papiak DPD OZ Košice
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č 67/2011/03/00
1544/2011/LSR
Doplnená
0,00 € M-Logistic,s.r.o. Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 45/2011/03/00
1548/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Július Turczel Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 39/2011/03/00
1549/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ladislav Maslen Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 26/2011/03/00
1550/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Zoltán Hegedűs Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.3/22/01/2011
19/2011/LSR
Doplnená
0,00 € JOMIHA s.r.o. OZ Košice