Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.4/22/01/2011
20/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Tibor Firkaľ DREVOPAL OZ Košice
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 42/2011/03/00
1551/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ján Zelovič Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Splnomocnenie sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom na plnenie úloh riadiaceho orgánu podľa § 7 a § 8 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov
582/2011-900/MPRVSR
Doplnená
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.5/22/01/2011
21/2011/LSR
Doplnená
0,00 € JUMA WOOD, spol. s r.o. OZ Košice
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 43/2011/03/00
1552/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Ladislav Lalo Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.6/22/01/2011
22/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Vlastimil Michajlov - DREVOVÝROBA OZ Košice
28. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 40/2011/03/00
1554/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Juraj Jánošík Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.7/22/01/2011
23/2011/LSR
Doplnená
0,00 € VRADOR, s.r.o. OZ Košice
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.8/22/01/2011
24/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Wood.KaP Slovakia s.r.o. OZ Košice
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.9/22/01/2011
25/2011/LSR
Doplnená
0,00 € BEKY, a.s. OZ Košice
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.13/22/01/2011
29/2011/LSR
Doplnená
0,00 € DYHA TIROLA s.r.o. OZ Košice
28. Marec 2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-KE_ZM_OTI-52-006-2011_2011
Doplnená
0,00 € Súkromná stredná odborná škola SEZ Krompachy Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Marec 2011
Kúpna zmluva č.15/22/01/2011
1381/2011/LSR
Doplnená
0,00 € H2O MOTORSPORT, s.r.o. OZ Košice
28. Marec 2011
Zmluva o dodaní služieb č.10/2011/22/01
2025/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Jana Gergovská OZ Košice
28. Marec 2011
Zmluva o dodaní služieb č.14/2011/22/01
2029/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Jana Gergovská OZ Košice
28. Marec 2011
Dodatok č. 4 k zmluve č. 11/2007 o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 4 k zmluve č. 11/2007 o nájme nebytových priestorov
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Ing. arch. Jozef Fabian
28. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. U002/2005 (9/2005)
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme č. U002/2005 (9/2005)
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Outdoor Media, s.r.o.
29. Marec 2011
Dodatok č.6 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č.VVCE-0070-07
Z-UKPRIF-2011-024
Doplnená
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Univerzita Komenského v Bratislave-Prírodovedecká fakulta
29. Marec 2011
Kúpna zmluva č. 21011107
CRZ 739-2011-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, š.p., OZ Trenčín P.P.H.U. "PAD-DREW" PAWEL DOMAŇSKI
29. Marec 2011
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. 29/2011/03/00
1555/2011/LSR
Doplnená
0,00 € Tibor Zeller Lesy SR, š. p. OZ Palárikovo