Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
077/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
1 307 997,14 € VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15. Február 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o posyktnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou - Alapiskola és Óvoda, Lipová 115, Krásnohorské Podhradie- Krasznahorkavárakja Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.3-07/2011-PČ
20/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Milan Lizák Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.5-07/2011-PČ
21/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Ján Gallik Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.6-07/2011-PČ
22/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Martin Mačeják Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.7-07/2011-PČ
23/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Ľuboš Janoščík Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.8-07/2011-PČ
24/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Štefan Strela Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o dielo O.o. Tatranská Lomnica č.9-07/2011-PČ
25/2011/ŠLTANAP
Doplnená
0,00 € Jozef Janoščík - Doltn Štátne lesy Tatranského národného parku
15. Február 2011
Zmluva o preprave osôb a zdravotníckej techniky
ZPS-19-2005
Doplnená
0,00 € Pavel Hronec-SYNBY TAXI Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
15. Február 2011
Doplnok č.1 k Zmluve o technickej pomoci č.2011/600, zmena techniky a materiálu v ISAF
6100000009
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA
15. Február 2011
Doplnok č.1 k Zmluve o Dielo č.2011/100, zmena techniky a materiálu v ISAF
6400000012
Doplnená
0,00 € VOP Trenčín, a.s., Trenčín ÚIA
15. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
17/2011
Doplnená
0,00 € Ing. Anna Pribylincová - Ekonomika Ministerstvo zdravotníctva SR
16. Február 2011
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny - J. Straku č. 8
315-409/2011
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Hlavný banský úrad
16. Február 2011
Zmluva o spolupráci
06/2011/AXVN
Doplnená
4 995,24 € GREGOR a spol., s.r.o. Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra, š.p.
16. Február 2011
Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie
ZM21000020
Doplnená
0,00 € Rómske mediálne centrum (MECEM) Rozhlas a televízia Slovenska
17. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o vývoze a zneškodnení odpadu
Dodatok č. 1
Doplnená
0,00 € Technické a záhradnícke služby mesta Michalovce Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a.s. Kaluža
17. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
085/2010/2.2/OPVaV
Doplnená
0,00 € KraussMaffei Technologies, spol. s r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
925 808,25 € Vysoká škola výtvarných umení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
11. Marec 2011
Zmluva č. 50-000038574PO2011 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou, uzatvorená na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách
SVKPO-1/2011
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Štátna vedecká knižnica v Prešove
17. Február 2011
Zmluva o dielo
1961/BA/2011
Doplnená
0,00 € ARGUSS, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA