Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Február 2011
Rámcová zmluva
Z 52110001
Doplnená
0,00 € EBA, s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Február 2011
Zmluva č.111/2010 na poskytnutie ekologických služieb v odpadovom hospodárstve,na odber,odvoz a zneškodnenie odpadov
111/2010
Doplnená
0,00 € Eko-Salmo s.r.o. Správa účelových zariadení - SÚZA
17. Február 2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-5/2011-VH/7/BA
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Želiezovce Gabriel Bán, IČO: 10900322
17. Február 2011
Zmluva o dodávke prác
ÚVTOS-6/2011-VH/7/BA
Doplnená
0,00 € ÚVTOS Želiezovce SAS - R.S., s.r.o., IČO: 36640603
17. Február 2011
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
003/2009/4.2/OPVaV/D04
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančého príspevku
095/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Ústav experimentálnej onkológie Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevkuDodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
025/2009/2.2/OPVaV/D05
Doplnená
0,00 € Prešovská univerzita v Prešove Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
003/2008/5.1/OPVaVID04
Doplnená
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Zmluva o výpožičke
SNM-HM-ZOV-2011/40
Doplnená
0,00 € Slovenské národné múzeum Slovenské technické múzeum
17. Február 2011
Kolektívna zmluva
828/2011/KÚ/OP-002
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry Národného bezpečnostného úradu Národný bezpečnostný úrad
21. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
075/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € BIOTIKA,a.s. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
17. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
042/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € EKOWATT, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
020/2009/4.1/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
18. Február 2011
Dohoda o poukázaní zálohy k úhrade nákupov
3/2011/NRC
Doplnená
0,00 € METRO Cash & Carry Slovakia , s.r.o. Národné rehabilitačné centrum
18. Február 2011
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
074/2009/1.1/OPV/D05
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Nivy 2, 927 05 Šaľa Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
18. Február 2011
Zmluva o poskytovaní údajov z IS KN
205-24-19367/2010
Doplnená
0,00 € GKÚ Bratislava Obec Maňa
18. Február 2011
Zmluva o prevode správy č. Ba 45/2-5/2010/08.01.002-Ps
MK-1/11/M
Doplnená
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Slovenská republika - Ministerstvo kultúry SR
18. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/100/001/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. FUNKY MONKEY, s.r.o.
21. Február 2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
022/2009/2.1/OPVaV/D11
Doplnená
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/2.1/OPVaV/D10
Doplnená
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ