Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2011
Dodatok č. 4 k umluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
185/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Obchodná akadémia Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Kúpna zmluva na dodanie mrazených výrobkov
RZ-SMR_ZM-RZS-103-5-2010_2010
Doplnená
0,00 € Ryba Žilina Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly
21. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/6/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21. Február 2011
Nájomná zmluva
NZ/7/2011-G
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Martin Pintér
21. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
051/2009/2.2/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
098/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Pedagogická a sociálna akadémia, Engelsova 3, Levice Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
050/2009/3.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Chmeľov Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
21. Február 2011
Kúpna zmluva 2009028
2009028
Doplnená
0,00 € E-BA tpz spol. s r.o. Národný onkologický ústav
22. Február 2011
Dodatok č. 7 k zmluve o dielo a pripojení
Dodatok č.. 7 k zmluve 35704211
Doplnená
0,00 € Slovanet, a.s. GRZVJS
22. Február 2011
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
052/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
22. Február 2011
Kolektívna zmluva na rok 2011 pre zamestnancov v štátnej službe
OBU-KK_ZM_11_2011_287_2011.pdf
Doplnená
0,00 € Odborový zväz Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny Obvodný úrad Kežmarok
23. Február 2011
Kúpna zmluva
ZML/66/2011
Doplnená
0,00 € Messer Tatragas, spol. s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Február 2011
Kúpna zmluva
11009/2011/ÚKSÚP
Doplnená
0,00 € JURKI-HAYTON s.r.o. ÚKSÚP
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
ZML 5/2011 RE
Doplnená
0,00 € ZKM Group s.r.o., Muškátova 18, 040 11 Košice Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
ZML 6/2011 RE
Doplnená
0,00 € Školská jedáleň pri Strednej pedagogickej škole v Levoči, Ul. Bottova 15/A, 054 01 Levoča Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Mandátna zmluva
ZML 10/2011 RE
Doplnená
0,00 € Jozef Babala, Lesná 16, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb
ZML 18/2011 RE
Doplnená
0,00 € Ing. Katarína Milkovičová - KAMEA, Riadok 44, 034 01 Ružomberok Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie A. Hlinku 60, 034 01 Ružomberok
23. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
149/2009/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Spojená škola, Školská 7, 975 90 Banská Bystrica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/3.1/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Škola Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
1/122/2011
Doplnená
0,00 € CONCORDE spol. s r.o. Slovenská pošta, a. s.