Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Február 2011
Dodatok č. 4
139/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
20 508,86 € Spojená škola, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
227/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola s materskou školou Ľubotín Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
DODATOK č.4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
127/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Základná škola, Komenského 6 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
028/2009/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO2-7-062-2010_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zamestnanec
23. Február 2011
Kúpna zmluva
KRPZ-NR_ZM_EO3-O-3-020_2011_2011
Doplnená
0,00 € TZB Market, s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
23. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
031/2010/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
23. Február 2011
Dohoda o zabezpečení stravovania
PrápV-691-21/2009
Doplnená
0,00 € VÚ 1037 Martin VÚ 2370 Martin
23. Február 2011
Zmluva o poskytnutí služby č. VTSÚ-12-11/2011 - organizovanie, riadenie, zabezpečenie a koordinovanie priebehu streleckých podujatí konaných v priestoroch VTSÚ Záhorie
VTSÚ-12-11/2011
Doplnená
0,00 € Športový klub polície Trnava VTSÚ Záhorie
23. Február 2011
Zmluva o nájme č. BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp + objekt Trhacia jama
BB/97/10-14/2011/0915003-Nzp
Doplnená
0,00 € SAMaV Banská Bystrica VOP Nováky, a. s.
23. Február 2011
Kúpna zmluva
2/2011/LMU
Doplnená
0,00 € Eva Čurhová Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
23. Február 2011
Kúpna zmluva
3/2011/LMU
Doplnená
0,00 € BEKY a.s. Lesopoľnohospadársky majetok Ulič, š.p.
24. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
045/2009/2.2/OPVaV/06
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
037/2009/2.1/OPVaV/D06
Doplnená
2 645 819,98 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
050/2010/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Ústav zoológie Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
027/2009/4.2/OPVaV/D02
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
008/2009/2.2/OPVaV/D08
Doplnená
494 780,19 € Univerzita Komenského v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku
048/2009/1.1/OPV
Doplnená
0,00 € Základná škola Rudolfa Dilonga, Trstená Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
052/2010/2.1/OPVaV/D01
Doplnená
3 969 109,11 € Chemický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
010/2009/2.1/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ