Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2011
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
024/2009/4.2/OPVaV/DO7
Doplnená
0,00 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
139/2010/2.2/OPVaV/D01
Doplnená
0,00 € Geothermal Anywhere, s.r.o. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
020/2010/1.2/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
034/2010/4.1/OPVaV/D01
Doplnená
3 194 177,37 € Ústav dejín umenia Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
24. Február 2011
Dodatok č.1 k zmluve o dodávke médií a poskytovaní služieb
KRPZ-PO_D01_77-2-2010_2011
Doplnená
0,00 € LINE-ar s.r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove
25. Február 2011
Kúpna zmluva
19/2011/LMU
Doplnená
0,00 € CONTI-PLUS s.r.o. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š.p.
25. Február 2011
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu v r. 2011
61/2011
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
25. Február 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
023/2009/4.2/OPVaV/D06
Doplnená
444 771,42 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
054/2010/4.2/OPVaV/D01
Doplnená
939 344,52 € Výskumný ústav potravinársky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
041/2010/5.1/OPVaV
Doplnená
3 871 316,76 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25. Február 2011
Zmluva o poskytovaní odborných preventívnych služieb zdravotnej starostlivosti
27/2011
Doplnená
0,00 € Slovnaft, a.s. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Február 2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratneho finančného príspevku
031/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
0,00 € Špeciálna základná škola, Žilina Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
25. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
009/2010/2.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € VaP Centrum, s.r.o., Trieda SNP 61, 040 11 Košice – Západ Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
28. Február 2011
095/2009/1.1/OPV/D03
095/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
238 905,60 € Obchodná akadémia, Veľká Okružná 32, 011 57 Žilina Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
28. Február 2011
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
015/2010/2.1/OPV/D01
Doplnená
0,00 € AVOAR, s.r.o., Strmé sady 29, 841 02 Bratislava - Dúbravka Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
28. Február 2011
195/2009/1.1/OPV/D04
195/2009/1.1/OPV/D04
Doplnená
112 757,98 € Súkromná základná škola BellAmos, Východná 18, 036 01 Martin Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
28. Február 2011
Dodatok k nájomnej zmluve
Dodatok č. 5/2011 k NZ č. 02/2006/9/OSM-80
Doplnená
0,00 € Telefonica O2Slovakia s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
28. Február 2011
Zmluva o dielo-servis kopíriek
KRPZ-NR_ZM_A-2011-9_2011_2011
Doplnená
0,00 € REVIS-servis. spol. s r.o. Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194238
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
28. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
9104194284
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.