Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Marec 2011
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
032/2009/2.1/OPVaV/D02
Doplnená
2 123 843,52 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
DODATOK Č. 7 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
057/2009/2.2/OPVaV/D07
Doplnená
0,00 € Žilinská Univerzita v Žiline Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
005/2009/3.2/OPV/D03
Doplnená
0,00 € Odborné učilište internátne, Mojmírovce č. 1791, 951 15 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
045/2010/1.1/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Rákocziho 23, Kráľovský Chlmec Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
016/2009/4.2/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
1. Marec 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí NFP
020/2010/1.2/OPV/DO2
Doplnená
0,00 € Agentúra Ministerstva školstva, vedy,výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
2. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
039/2009/2.2/OPVaV/D03
Doplnená
0,00 € Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP
027/2009/5.1/OPVaV/D06
Doplnená
0,00 € Technická univerzita vo Zvolene Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2. Marec 2011
Kúpna zmluva
1/2011
Doplnená
0,00 € Ovocentrum s.r.o Detská ozdravovňa )Zeleznô
2. Marec 2011
dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
010/2009/3.2/OPV/D02
Doplnená
0,00 € Reedukačné centrum, Prílepská 6, 953 01 Zlaté Moravce Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2. Marec 2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
114/2009/1.1/OPV/D03
Doplnená
161 151,21 € Stredná odborná škola obchodu a služieb, Jilemnického 1282, 965 01 Žiar nad Hronom Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/8/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s Lenka Sudová
2. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve realizácii výskumnej úlohy
XII/140/10/28/11/RUK
Doplnená
0,00 € AScll Solutions, spol. s r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
2. Marec 2011
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného priíspevku
113/2009/1.1/OPV/D06
Doplnená
0,00 € Stredná odborná škola, Bystrická 4, 966 81 Žarnovica Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
2. Marec 2011
Kúpna zmluva
010
Doplnená
0,00 € Ján Bartánus Detská ozdravovňa Železnô
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/9/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Júlia Havrilová
2. Marec 2011
Kúpna zmluva
03/2011
Doplnená
0,00 € Martin Bartoš Detská ozdravovňa Železnô
2. Marec 2011
Zmluva o dodávke tovaru
4/2011
Doplnená
0,00 € Vladimír Zelník Detská ozdravovňa Železnô
2. Marec 2011
Nájomná zmluva
NZ/10/2011
Doplnená
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Michal Kiš
2. Marec 2011
Zmluva o servisnej činnosti
H/11/0012/104
Doplnená
0,00 € Siemens s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice