Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Október 2023
Kúpna zmluva č. 42_IV.Q_2023_07
006401/2023/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Lesagro,s.r.o.
27. Október 2023
Zmluva na dodanie tovaru č. 205/2023/TANAP
205/2023/TANAP
Doplnená
67 768,91 € FOXcam, s.r.o. Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
30. August 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A č.484/2023/CRZ-I
Zmluva o výpožičke nehnuteľnosti Zimného štadióna Hala A č.484/2023/CRZ-I
Doplnená
5 416,67 € MBB a.s. "SP"
27. Október 2023
Kúpna zmluva
27-10-2023
Doplnená
66 930,00 € František Hvizda-HM-Comp Obec Kurima
27. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 80/2023 podľa § 9b a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
12021/2023-M_ODPD
Doplnená
3 960,00 € Koinonia Ján Krstiteľ - Oáza Sklené Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
27. Október 2023
Mandatná zmluva
27/10/2023
Doplnená
12 660,00 € GREŠŠ s.r.o. Obec Kurima
27. Október 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 42/2023
OU-TT_D01_42-2023_2023
Doplnená
580,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Trnava MACH TRADE, spol. s.r.o.
27. Október 2023
Dohoda o prechode nehnuteľného majetku štátu do vlastníctva obce
OU-BA-MPO-2023/111732
Doplnená
0,00 € Slovenská republika – Okresný úrad Bratislava Obec Pernek
27. Október 2023
Odstránenie stavieb - Vojenské historické múzeum Piešťany
VHÚ-38-116/2023
Doplnená
101 637,46 € PEMAX PLUS, spol.s r.o. Vojenský historický ústav
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 6391-2023
CRZ 6391-2023-LSR
Doplnená
0,00 € BITUNOVA, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever
26. Október 2023
Kúpna zmluva MPV FO ()
1595/6353/2023
Doplnená
400,84 € Maruščák Stanislav Ing. rod. Maruščák Slovenská správa ciest, Bratislava
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 834/2021-4/4.3
Doplnená
8 000,00 € Film Europe s.r.o. Audiovizuálny fond
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 831/2021-4/4.3
Doplnená
4 000,00 € Film Europe s.r.o. Audiovizuálny fond
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-Z-CLLD-Q181-511-001-010
Doplnená
42 492,50 € PROTEAK, s.r.o. MAS ŠAFRÁN, o.z.
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 832/2021-4/4.3
Doplnená
5 200,00 € Film Europe s.r.o. Audiovizuálny fond
26. Október 2023
Zmluva o dielo
468/2023
Doplnená
0,00 € Lucia Večerná Slovenské banské múzeum
26. Október 2023
Kúpna zmluva
2410/2023
Doplnená
14 820,00 € MEVA-SK s.r.o. Rožňava Obec Ladzany
26. Október 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
267/2023/UCM
Doplnená
67 071,36 € MAGNA TEPLO a.s. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
26. Október 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 833/2021-4/4.3
Doplnená
6 700,00 € Film Europe s.r.o. Audiovizuálny fond
26. Október 2023
Zmluva o dielo č. SEMaI-1374/2023
SEMaI-1374/2023
Doplnená
85 365,65 € Centrum Vykurovania Martin, s.r.o. Ministerstvo obrany SR