Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o dielo
248/VŠMU/2023
Doplnená
29 934,76 € Igor Weber — Zdravé bývanie Vysoká škola múzických umení
4. Január 2024
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
12012022
Doplnená
0,00 € OZ Šťastné labky Obec Veľké Teriakovce
4. Január 2024
Zmluva o dielo
2/2024
Doplnená
0,00 € KALORIM s.r.o. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
4. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/40
Z/167/2023
Doplnená
7 980,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 23122023
23122023
Doplnená
1 910,69 € Obec Jelka Tímea Némethová - Kaderníctvo Timi
4. Január 2024
Zmluva o poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti č.74ZSDD000124
64/2024
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa „KAMILKA“, Zariadenie sociálnych služieb Maňa
4. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 24122023
24122023
Doplnená
2 380,26 € Obec Jelka Blanka Kovácsová
3. Január 2024
Zmluva o dielo č. 1 na stavbu „Stavebné práce pre projekt: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy“
1
Doplnená
900 103,96 € Pramos Centrum s. r. o. Obec Močenok
3. Január 2024
Kúpna zmluva zo dňa 24.7.2023
Zmluva zo dňa 24.7.2023
Doplnená
0,00 € Stanislav Beňo Obec Jedľové Kostoľany
3. Január 2024
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní
4/2023
Doplnená
0,00 € Bratislavský samosprávny kraj Ružinovská rozvojová spoločnosť, s. r. o.
3. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE/ZVF/2023/121
121/2023
Doplnená
7 518,83 € Slovenská agentúra životného prostredia Stredná zdravotnícka škola, J. Kozáčeka 4, Zvolen
3. Január 2024
Zmluva o nájme
2/2024
Doplnená
14,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ErPak,s.r.o. (nájomca)
3. Január 2024
Zmluva č. SAZP SE ZVF 2023 116
60/2023
Doplnená
8 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Malá Ida
2. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Z-O/2024/TZKO/381
Doplnená
0,00 € ELEKOS Obec Horovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez DSL sieť
A23378704
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Malacky
2. Január 2024
Poistná zmluva č. 966100894
325/2023/TANAP
Doplnená
6 236,52 € UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu Správa Tatranského národného parku so sídlom v Tatranskej Lomnici
2. Január 2024
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 509/23
509/23
Doplnená
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Mestečko Pôdohospodárska platobná agentúra
19. December 2023
Zmluva o zabezpečení autobusovej prepravy žiakov
D/39/2023
Doplnená
0,00 € SAD Prešov Základná škola s materskou školou, Šarišské Bohdanovce 179
30. November 2023
zmluva o vykonávaní prác
UVVaUVTOS-04055/34-KE-2023
Doplnená
3,20 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Košice DONO, spol. s r.o.
30. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
08/2024
Doplnená
0,00 € Ambroz Maťo Autoškola Základná škola Janka Kráľa, Mládežnícka 24, Šahy