Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Január 2024
Z M L U V A č. 232670 08U02 o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na úhradu nákladov súvisiacich so zabezpečením zvýšených záchytov uhlíka v lesnej pôde a biomase uskutočnením opatrení ochrany a starostlivosti o chránené územia pr
232670 08U02
Doplnená
1 050 000,00 € Environmentálny fond Správa Národného parku Poloniny so sídlom v Stakčíne
11. Január 2024
Projektová dokumentácia pre Centrálnu integračnú platformu Ministerstva zdravotníctva SR a digitalizáciu
995/2023
Doplnená
52 680,00 € PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
11. Január 2024
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
MANDÁTNA ZMLUVA O PRIAMOM ZASTUPOVANÍ MANDANTA V COLNOM KONANÍ
Doplnená
0,00 € DCM, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
8-2024-ŠDaJ-S
Doplnená
65 000,00 € RAMESEUM s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne
11. Január 2024
Zmluva č. 1/2024-STM o krátkodobom prenájme
1/2024-STM
Doplnená
18 400,00 € Slovenské technické múzeum Spolupracovali, s.r.o.
10. Január 2024
Zmluva o spolupráci
16/2024
Doplnená
200,00 € Divadlo Meteorit s. r. o. Divadelný ústav
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.06/2021
SNM-MKMS-ZOV-2022/163
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
10. Január 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/085-02/2023 K NR SR
Doplnená
22 500,00 € Bc. Nina Veľká Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
10. Január 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-3/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-3/2024
VTSÚ-12-3/2024
Doplnená
8 088,12 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.05/2021
SNM-MKMS-ZOV-2022/164
Doplnená
0,00 € Žitnoostrovské múzeum v Dunajskej Strede Slovenské národné múzeum - Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku v Bratislave
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Zmluva o poskytnutí prostriedkov inštitucionálnej formy podpory výskumu a vývoja
Doplnená
0,00 € Slovenská akadémia vied Ústav molekulárnej biológie, Slovenská akadémia vied, v.v.i
10. Január 2024
Poistná zmluva/ Poistenie majetku podnikateľských subjektov
11-424049
Doplnená
0,00 € Union poisťovňa, a.s. Obec Breznička
10. Január 2024
Zmluva o dielo
1/2024
Doplnená
11 052,00 € CZECHPOINT ART PLUS s.r.o. Spišské divadlo
10. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
01/NZ/2021
Doplnená
0,00 € Hern s.r.o Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
10. Január 2024
Kupna zmluva
Kupno predajna zmluva 1/2023
Doplnená
750,00 € Obec Honce Obec Honce
10. Január 2024
Rámcová dohoda
278/2023
Doplnená
0,00 € Aspironix, s.r.o., Organizačná zložka Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
10. Január 2024
Zmluva o výpožičke diela č. 3/2023-CSVV - ZÚ Belehrad vypožičiava bezplatne vypožičiavateľovi umelecké dielo v počte 1ks
3/2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Mesto Žilina
9. Január 2024
Zmluva o nájme č. 1/2024
1/2024
Doplnená
0,00 € Gymnázium, Komenského 13, Lipany Základná umelecká škola, Štúrova 29, Lipany
9. Január 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
TvU_2024_Re_04
Doplnená
2 544,00 € FAM-MIX s.r.o. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave
9. Január 2024
Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení sútaží
5/S/2024
Doplnená
861,50 € Regionálny úrad školskej správy v Košiciach Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Košice