Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2/2024
Doplnená
0,00 € Orange Centrum poradenstva a prevencie, Malacky
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
30042024/B
Doplnená
0,00 € Show a divadlá SK, s. r. o. Park kultúry a oddychu
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
8/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
9/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
10/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
11/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
12/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
13/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o nájme
33/2024
Doplnená
106,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) FK Veľká Lehôtka (nájomca)
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
7/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o nájme
32/2024
Doplnená
50,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) ZO JDS 07 Prievidza (nájomca)
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov ...
77/2020
Doplnená
0,00 € Regionálne centrum Slobody zvierat v Lučenci Obec Vieska
5. Február 2024
Zmluva o spolupráci
MsKS2024/12
Doplnená
0,00 € Divadelné centrum Mestské kultúrne stredisko Veľký Krtíš
5. Február 2024
Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
06/2024
Doplnená
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
GG-026/2024
Doplnená
590,00 € Bibiana Porubská Gymnázium, Golianova 68, Nitra
5. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory
GG-025/2024
Doplnená
590,00 € Tereza Harichová Gymnázium, Golianova 68, Nitra
5. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 04/2024
04/2024
Doplnená
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Stožok
5. Február 2024
Zmluva o združených službách dodávky plynu č. GE2023/015/24
5/2024
Doplnená
0,00 € G&E Trading, a.s. Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
5. Február 2024
Dohoda o zálohových platbách na rok 2024
09/2024
Doplnená
0,00 € Bytterm, a.s. Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
3. Február 2024
Rámcová dohoda pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
XX - 24
Doplnená
97 920,00 € Premium poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Odvoz a likvidácia odpadu a.s.