Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Kúpna zmluva č. BBSK/KZ-098/2023/Vlkanová/CykloVLSL/DPP č. 1658/2023
1658/2023
Doplnená
6 663,58 € PaedDr. Ján Katreniak Banskobystrický samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o združenej dodávke plynu
MVMCEESK00001G2024
Doplnená
0,00 € MVM CEEnergy Slovakia s. r. o. Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o .
7. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov - Rodinná fašiangovica 10.02.2024
33/2024
Doplnená
1 448,00 € OZ HODY-TYM Mestské kultúrne stredisko
7. Február 2024
Zmluva č. 7/2024/NP-Dnpc
Zmluva č. 7/2024/NP-Dnpc
Doplnená
11 000,00 € TEEN CHALLENGE SLOVAKIA n. o. Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o dielo
NI/1-44/2024/SPU
Doplnená
18 036,00 € SKYMOVE s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
7. Február 2024
Zmluva č. 15/2024/NP-ŠP/SR/TS
Zmluva č. 15/2024/NP-ŠP/SR/TS
Doplnená
37 440,00 € Poradensko–rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých Trnavského kraja Trnavský samosprávny kraj
7. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
2/2024
Doplnená
0,00 € Orange Centrum poradenstva a prevencie, Malacky
7. Február 2024
Zmluva č. 18/2024/NP-SVI
Zmluva č. 18/2024/NP-SVI
Doplnená
92 160,00 € Raná starostlivosť, n. o. Trnavský samosprávny kraj
6. Február 2024
Zmluva č. 230355 08U01
598/2024
Doplnená
500 331,00 € Enviromentálny fond Obec Sokoľany
6. Február 2024
Zmluva o spolupráci
30042024/B
Doplnená
0,00 € Show a divadlá SK, s. r. o. Park kultúry a oddychu
6. Február 2024
Kúpna zmluva č. 7_OZ07_2024
000209/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie DEKRET Holz s.r.o.
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
8/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Dohoda o zvýšení kvalifikácie č. RV/020/0154
RV/020/0154
Doplnená
0,00 € MUDr. Dušan Polák Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
6. Február 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
240109_17
Doplnená
1 000,00 € Spoločnosť priateľov dobrej hudby Hudobný fond
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
9/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o dielo – „Likvidácia inváznych javorovcov jaseňolistých na území mesta Košice“
I/2024/11
Doplnená
54 005,95 € QUERCUS - ARBOR s.r.o. Správa mestskej zelene v Košiciach
6. Február 2024
Kúpna zmluva nehnuteľnosti
Kúpna zmluva nehnuteľnosti - C 1118/53
Doplnená
0,00 € Obec Žihárec Dušan Zaťko, Blanka Zaťková
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
10/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR
6. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Malacky
1/2024/ÚPSVR Malacky
Doplnená
11 208,07 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb na poskytovanie služby Internet pre firmy
11/2024
Doplnená
1 183,20 € Orange Slovensko, a.s. Úrad vlády SR