Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Realizácia etnografickej expozície v zrekonštruovanej Hospodárskej budove s názvom Kúria Zuzana
Zmluva o dielo - 1/2024
Doplnená
204 991,06 € Ústav technológií a inovácií, s.r.o. Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
6. Marec 2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Kolektívna zmluva zo dňa 27.2.2024
Doplnená
0,00 € ZO OZ PŠaV na Slovensku pri ZŠ Františka Hrušovského Kláštor pod Znievom Základná škola Františka Hrušovského, Gymnaziálna 197, Kláštor pod Znievom
6. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/108-04/2023 K NR SR
Doplnená
77 400,00 € Ing. Petra Kalivoda Punová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
5. Marec 2024
Dohoda o zriadení vecného bremena
011/2024/TVK
Doplnená
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Katarína Majzlánová
5. Marec 2024
ZMLUVA O VYTVORENÍ SPOLOČNÉHO DIELA A LICENČNÁ ZMLUVA
2024_NIVaM_KGR_025
Doplnená
1 500,00 € Katarína Kotuľáková, Jana Fančovičová, Peter Demkanin Národný inštitút vzdelávania a mládeže
5. Marec 2024
Rámcová dohoda
7/2024
Doplnená
0,00 € GRM - Trade, spol. s r.o. Reedukačné centrum, Biele Vody
5. Marec 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 2024/1-1
2024/2-1
Doplnená
0,00 € Lookout s. r. o. Obec Lesnica
5. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
15/2024
Doplnená
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
5. Marec 2024
Zmluva o dielo
3/2024
Doplnená
584 492,40 € Ing. Milan Štupák - IVS Obec Lechnica
5. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení vytvorenia diela a licenčná zmluva
ZM1009765
Doplnená
80,00 € Take a Šenc s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
4. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/047-03/2023 K NR SR
Doplnená
98 900,00 € Tomáš Krjak Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
4. Marec 2024
Zmluva o nájme
29/HTF/2024
Doplnená
1 800,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Bratislava Staré Mesto Vysoká škola múzických umení
4. Marec 2024
Flotilová poistná zmluva
AOAS-1-11/2024
Doplnená
138 260,11 € Kooperativa poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2024
RUŠSZA-2024/0086/8-AT
Doplnená
17 000,00 € Centrum voľného času Elán, Dončova 1, Ružomberok Regionálny úrad školskej správy v Žiline
4. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí Atletického štadióna SNP DUKLA
VŠC-7-15/2024
Doplnená
0,00 € Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica MFK DUKLA Banská Bystrica a.s.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23738978
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Centrum pre deti a rodiny Necpaly
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-27/2024
Doplnená
301,72 € Maroš SPIŠIAK Ministerstvo obrany SR
1. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva PNPP 4/2024
Doplnená
60 540,00 € KubisArchitekti s.r.o. Psychiatrická nemocnica, Pezinok
15. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
81.k-10-21/2024
Doplnená
379,24 € Tomáš ŠIŠKA Ministerstvo obrany SR
19. Február 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka pracovnej/služobnej cesty
81.k-10-25/2024
Doplnená
288,04 € Aleš ŠUBA Ministerstvo obrany SR