Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
DOHODA 24/21/19B/5 o poskytnutí vyrovnávacieho príspevku podľa § 19b zákona č. 112/2018 Z.z.
24/21/19B/5
Doplnená
191 751,94 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo Technické služby obce Novoť s. r. o.
26. Marec 2024
Zmluva o prevode grantu na vzdelávaciu mobilitu jednotlivcov k projektu Erasmus+ 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823.
1523/2023
Doplnená
0,00 € Mesto Zvolen Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
26. Marec 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
177/2024
Doplnená
0,00 € DELTECH, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2024
Zmluva o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam
171/2024
Doplnená
0,00 € MTS SVK Development 07, s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2024
Zmluva o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie
1089/2023
Doplnená
0,00 € Ningbo Medsun Medical Co.,Ltd. Ministerstvo zdravotníctva SR
26. Marec 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA PRI PREPRAVE
13.mpr-77-43/2024
Doplnená
12,12 € Richard MALÝ Ministerstvo obrany SR
26. Marec 2024
Zmluva o prevode vlastníckeho práva
00118/2024-PKZP-K40015/24.00
Doplnená
61 367,73 € Slovenský pozemkový fond Valaliky Industrial Park, s. r. o.
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
2024/205
Doplnená
5 000,00 € Ministerstvo financií SR Obec Dúbravka
25. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
18873/2024
Doplnená
0,00 € Mesto Šamorín Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25. Marec 2024
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA na hnuteľné veci č. KŽP-PO4-SC411-2022-79/DDP9/ZZ/1
KŽP-PO4-SC411-2022-79/DDP9/ZZ/1
Doplnená
0,00 € REALIT s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
25. Marec 2024
Zmluva č. 2/2024/PIÚ/K o prenájme kyslíka
2/2024/PIÚ/K
Doplnená
0,00 € Anna Šimurdová Oravská poliklinika Námestovo
25. Marec 2024
Kúpna zmluva
67/2024
Doplnená
2 986 588,80 € ELMED, s.r.o. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
25. Marec 2024
§60 Dohoda - príspevok pre SZČO – ŠR
24/27/060/33
Doplnená
4 709,04 € Iveta Beníčková - IVETTE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
25. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO č. 002/2023/PS
19/2024
Doplnená
0,00 € COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
25. Marec 2024
Kúpna zmluva MPV PO - 2376/6453/2023
2376/6453/2023
Doplnená
47 235,19 € Mesto Trenčín Slovenská správa ciest, Bratislava
25. Marec 2024
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo zo dňa 25.03.2024
Doplnená
31 200,00 € FOTTA s.r.o. Obec Zborov
25. Marec 2024
Zmluva o termínovanom úvere č. 37/001/24
37/001/24
Doplnená
9 050,93 € Prima banka Slovensko, a.s., Obec Mikulášová
25. Marec 2024
Dohoda- Erasmus Mobilita jednotlivcov číslo projektu 2023-1-SK01-KA121-SCH-000118823
3ZS/06/2024
Doplnená
0,00 € Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen Mgr. Tatiana Valverde
25. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb-Internet-ZŠ
A5HGPUP2403220001
Doplnená
21,00 € Slovanet, a.s. Obec Víťaz
25. Marec 2024
Príkazná zmluva
PZ 59/2024
Doplnená
3 000,00 € Praisler Mirela Výskumná agentúra