Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Kolektívna zmluva
92024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre pre deti a rodiny Necpaly Centrum pre deti a rodiny Necpaly
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
685/2024
Doplnená
3 735,00 € Mgr. Ľubomíra Bečarovičová Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
686/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Juraj Harandza, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
687/2024
Doplnená
3 735,00 € Mgr. Martin Zemko, PhD. Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2023-004609, názov projektu: Zabezpečenie zdravej vody v obci Tachty, kód projektu v ITMS2014+: 312061CCP6
460/2024
Doplnená
42 646,12 € Úrad vlády SR Obec Tachty
19. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU NA PODPORU OBNOVY A ODOLNOST
13I01-22-V02-00081-Z01
Doplnená
0,00 € Priateľstvo n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 051/INV - 006/2024
Zmluva o dielo č. 051/INV - 006/2024
Doplnená
0,00 € DrevoZruby s.r.o. Zoologická záhrada Bratislava
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu.
11/2024
Doplnená
0,00 € Mesto Prešov Obec Mirkovce
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/063-04/2023 K NR SR
Doplnená
92 400,00 € Mgr. Miroslav Staník Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
674/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Dominika Zsapková Haringová, MBA Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení osobitnej pravidelnej dopravy osôb
13/2024
Doplnená
3 000,00 € ZUTO BUS s.r.o. Stredné Slovensko
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003418, názov projektu: Komunitné centrum Letanovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061W930
416/2024
Doplnená
305 370,42 € Úrad vlády SR Obec Letanovce
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
675/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Júlia Baraniaková Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
676/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Andrej Markovič Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní okresného kola predmetovej olympiády alebo postupovej súťaže pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2024
RUSSBA/2024/OKMO/PK/009
Doplnená
420,00 € Základná škola Ľudovíta Štúra Regionálny úrad školskej správy, Bratislava
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
677/2024
Doplnená
3 735,00 € MSc Pavol Ondruška Úrad vlády SR
19. Apríl 2024
Rámcová dohoda č. 1/2024
RD-1/2024
Doplnená
16 640,28 € KAMIKO-HYGIENE s. r. o. Základná škola s materskou školou, Centrum I 32, Dubnica nad Váhom
19. Apríl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - VB/260/2024/BVS
VB/260/2024/BVS
Doplnená
0,00 € Obec Plavecké Podhradie Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v prenajatých nebytových priestoroch
332/05/2024/198
Doplnená
0,00 € Mesto Svit v zastúpení BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Vojensko - historický klub TIGER Poprad
19. Apríl 2024
Príkazná zmluva
678/2024
Doplnená
3 735,00 € Ing. Stela Jendrišáková, PhD. Úrad vlády SR