Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Apríl 2024
Objednávka - návrh kúpnej zmluvy č. 1236725/SL k zmluve č. 23201/2017
1236725/SL
Doplnená
10,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
17. Apríl 2024
Dohoda o vykonávaní opatrení SPOD a SK pre dieťa a rodiča, príp. osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa v Centre pre deti a rodiny Veľké Kapušany
10/2024
Doplnená
0,00 € Klára Andrejová Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.2779/2024/LSR
2779/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ TARTAK - GAŁKA SP. Z O.O.
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Lukáš Závodník
140320245
Doplnená
380,00 € Lukáš Závodník Trhoviská Ružinov, s.r.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci
5/2024
Doplnená
0,00 € CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov Stredná odborná škola dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-80/2024 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-55/2024
VTSÚ-12-80/2024
Doplnená
7 138,06 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Peter Boháček
140320242
Doplnená
100,00 € Peter Boháček Trhoviská Ružinov, s.r.o.
17. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení služieb asistenta poslanca NR SR
40/133-03/2023 K NR SR
Doplnená
28 140,00 € NILIS s.r.o., konateľka Ing. Nikola Valachová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
17. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-008/2024
89/2024
Doplnená
245,00 € Alexander Ač, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 38 05 2024 IIQ
Kúpna zmluva č. 38 05 2024 IIQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč FORESTLINE s.r.o.
17. Apríl 2024
Zámenná zmluva
29/2024
Doplnená
0,00 € Renner Gejza, Rennerová Mária Obec Šuňava
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2021050055
Doplnená
0,00 € Miloš Šedík Technické služby mesta Zlaté Moravce
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo - Prístavba k materskej škole v Lukáčovciach
15042024
Doplnená
0,00 € TONEX stavby s.r.o. Obec Lukáčovce
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme hnuteľnej veci
15/04/2024
Doplnená
0,00 € Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. MUDr. Renáta Kicová
17. Apríl 2024
Rámcová dohoda na nákup laboratórnych plastov a skla
57/2024
Doplnená
90 779,52 € Mikrochem spol. s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
17. Apríl 2024
Kúpna zmluva č.2305/2024/LSR
2305/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Ing. Anton Priščák – JAMF
17. Apríl 2024
Zmluva o dielo č 026/2024/TVK
026/2024/TVK
Doplnená
31 237,00 € ENVIGEO, a.s. Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
17. Apríl 2024
Zmluva o nájme parkovacieho státia - Michal Pápai
140320241
Doplnená
100,00 € Michal Pápai Trhoviská Ružinov, s.r.o.
16. Apríl 2024
Kúpna zmluva
2587/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Semenoles Liptovský Hrádok Urbár Liesek, pozemkové spoločenstvo
16. Apríl 2024
§60 Dohoda - príspevok pre zamestnávateľa - ŠR
24/22/060/93
Doplnená
10 000,23 € Domov pre seniorov Golden Age, o.z. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš