Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR
24/03/19B/16
Doplnená
18 836,15 € JASPIRE s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda
607/2023
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská pošta, a. s.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003115, názov projektu: Rekonštrukcia bytových domov pre potreby prestupného bývania v meste Topoľčany, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y763
360/2024
Doplnená
1 384 163,36 € Úrad vlády SR Mesto Topoľčany
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb č.01/2024
Zmluva o poskytnutí služieb 01/2024
Doplnená
4 885,00 € DD-ARCH, s.r.o Spojená škola internátna, Vranov nad Topľou
10. Apríl 2024
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pre informačný systém Finančného riadenia Sociálnej poisťovne
148-8/2024-BA
Doplnená
212 475,00 € DXC Technology Slovakia s.r.o. Sociálna poisťovňa, ústredie
10. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V03-08198-Z
SPO-V03-08198-Z
Doplnená
19 000,00 € Mária Valová Slovenská agentúra životného prostredia
10. Apríl 2024
Nájomná zmluva
Z21/2024
Doplnená
254,00 € Obec Staškov Mgr. Miroslava Palicová Štrkáňová
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 24_II.Q_2024_07
002185/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Píla Sucháň s.r.o.
10. Apríl 2024
Zmluva o odbere stravy
ZŠAS/147/24
Doplnená
0,00 € Základná škola Andreja Sládkoviča Obec Hronsek
10. Apríl 2024
Dodatok č. 2/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022-004816, názov projektu: Varhaňovce – rozšírenie vodovodu a kanalizácie, kód projektu v ITMS2014+: 312061BRL2
536/2024
Doplnená
1 138 178,84 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 28_II.Q_2024_07
002189/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Holz – Möbel SR, s.r.o.
10. Apríl 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2019-003145, názov projektu: Komunitné centrum - obec Jelka, kód projektu v ITMS2014+: 312061W942
385/2024
Doplnená
304 064,94 € Úrad vlády SR Obec Jelka
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 7-20-2024 II.kv.
2674/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Gemer MAHOLZ s.r.o.
10. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke
Z136/2024-107
Doplnená
0,00 € Univerzitná knižnica v Bratislave Slovenská národná galéria
10. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci z 9.4.2024
Zmluva o spolupráci
Doplnená
1 000,00 € Kultúrne centrum Bojnice, príspevková organizácia mesta HOTEL.EU s.r.o.
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 32_II.Q_2024_07
002265/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie MMLES s. r. o.
9. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232026 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232026 08U02
Doplnená
76 049,56 € Environmentálny fond Obec Raslavice
9. Apríl 2024
Nájomná zmluva - Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
Nájomná zmluva 052024
Doplnená
1 210,00 € Stanislava Maďarová Gemersko-malohontské osvetové stredisko
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 212/18/II/2024
2629-2024-LSR
Doplnená
12 000,00 € RJ WOOD COMPANY s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
9. Apríl 2024
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení priaznivého stavu druhov a biotopov v CHVÚ Dunajské luhy a CHKO Dunajské luhy
ŠOP SR-Z/129/2024
Doplnená
0,00 € Ján Chalúpka Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky