Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku produkt KOMBI č. 1113057
SNM-GR-INÉ-2024/618
Doplnená
0,00 € Energie2, a.s.,odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu , o.z. Slovenské národné múzeum
9. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní
14_2024_UZ
Doplnená
209,00 € Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava Bigun Roman
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 3_II.Q_2024_07
002165/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie Globwood s. r. o.
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 8_II.Q_2024_07
002170/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie PC - DREVCOM, s.r.o.
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 9_II.Q_2024_07
002171/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie ROI, s.r.o.
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-009/2024
82/2024
Doplnená
215,00 € RNDr. Daniela Rapavá Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Kupna zmluva c 23 02 25 2024
002582/2024/LSR
Doplnená
0,00 € GREEN FOREST PRODUCTION, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka Vihorlat
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 10_II.Q_2024_07
002172/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie StonWood s.r.o.
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-007/2024
83/2024
Doplnená
145,00 € RNDr. Ladislav Hric, CSc. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
17/2024
Doplnená
99,75 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Mestská časť Košice-Sever
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-002/2024
78/2024
Doplnená
545,00 € doc. RNDr. Rudolf Gális, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Zmluva o prenájme číslo zmluvy:ZTN24000084
355
Doplnená
612,00 € Zeppelin SK s.r.o. Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 18_II.Q_2024_07
002179/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Považie L + L Kollár s.r.o.
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-010/2024
84/2024
Doplnená
170,00 € Mgr. Peter Horálek Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 211/18/II/2024
2591-2024-LSR
Doplnená
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
8. Apríl 2024
Z M L U V A č. 232555 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232555 08U03
Doplnená
90 000,00 € Environmentálny fond Obec Lehota
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-011/2024
85/2024
Doplnená
25,00 € Renáta Kolivošková Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
9/2024
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Veľké Kapušany
8. Apríl 2024
Autorská zmluva o dielo a licenčná zmluva č. AZ-K-012/2024
86/2024
Doplnená
145,00 € RNDr. Dušan Lorenc, PhD. Slovenská ústredná hvezdáreň
8. Apríl 2024
Rámcová zmluva o dielo
56/2024
Doplnená
142 820,90 € EPP Stavby, spol. s r.o. Obec Šenkvice