Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Denisza Bástiová Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Vilmos Ladóczky Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Estera Berkiová Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € František Molnár Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Zabarért Egyesület Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Alexander Agóocs Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o účinkovaní
1/2023
Doplnená
0,00 € Tarnamenti Hagyományőrző és Kultúrális Egyesület Obec Tachty
12. September 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2023
Doplnená
0,00 € Tímea Molnárová Obec Tachty
11. September 2023
Zmluva o úvere CarCredit 4145805567
4145805567
Doplnená
0,00 € UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
11. September 2023
dodatok_c_1_city_light_slovakia_s_r_o
KZ_002/2023
Doplnená
83 954,40 € CITY LIGHT SLOVAKIA, s.r.o. Obec Kapušany
11. September 2023
K - ŠKOLE Poistná zmluva
OcÚRák-233/2023
Doplnená
84,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Rákoš
11. September 2023
Zmluva o poskytovaní prak. vyučovania č. 022
022
Doplnená
1,00 € FIN, spol. s r.o. Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina
8. September 2023
Zmluva o ubytovaní č. 24/2023
24/2023
Doplnená
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Izabela Margaret Zagrapanová v.z. zákonného zástupcu Kristína Zagrapanová
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z012023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
8. September 2023
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu- RÚŠSTN-OE-2023/0259/1-POR-4
011/2023/RUSSTN
Doplnená
0,00 € Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne Spojená škola internátna Trenčín
8. September 2023
Kúpna Zmluva 2/2023
32/2023
Doplnená
20 536,80 € Mettler - Toledo s.r.o. Puncový úrad SR
8. September 2023
Poistná zmluva
22ZML0127
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Creative Industry Košice, n. o.
8. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve 15/2023
Dodatok č.1 ku Kolektívnej zmluve 15/ 2023
Doplnená
0,00 € ZO OZ DLV pri SOŠ V Žarnovici Stredná odborná škola, Bystrická 4, Žarnovica
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Z012022
Doplnená
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
8. September 2023
Poistná zmluva
22ZML0128
Doplnená
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Creative Industry Košice, n. o.