Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022 _VC
Kúpna zmluva č. ICOTS-06-0284/2022
Doplnená
838 112,40 € KVANT spol. s r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E4379 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4379 08U02
Doplnená
217 594,00 € Environmentálny fond Obec Vojčice
29. November 2022
Z M L U V A č. E4343 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4343 08U02
Doplnená
342 574,00 € Environmentálny fond Obec Hronské Kľačany
29. November 2022
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022 _VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-09-1039/2022
Doplnená
527 706,00 € Škola.sk. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E3588 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3588 08U03
Doplnená
13 417,00 € Environmentálny fond Obec Rudno
29. November 2022
Z M L U V A č. E4093 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4093 08U02
Doplnená
93 408,00 € Environmentálny fond Obec Strážne
29. November 2022
Z M L U V A č. E4132 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4132 08U02
Doplnená
123 387,00 € Environmentálny fond Stredná zdravotnícka škola, Lipová 32, Humenné
29. November 2022
Z M L U V A č. E4416 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4416 08U02
Doplnená
187 769,00 € Environmentálny fond Obec Svidnička
29. November 2022
Z M L U V A č. E4342 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4342 08U02
Doplnená
145 608,00 € Environmentálny fond Obec Stanča
29. November 2022
Z M L U V A č. E4239 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4239 08U02
Doplnená
363 307,00 € Environmentálny fond Obec Bušince
29. November 2022
Z M L U V A č. E3290 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3290 08U03
Doplnená
75 525,00 € Environmentálny fond Obec Veľký Kamenec
29. November 2022
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-10-1039/2022 _VC
Kúpna zmluva č. DIGIBIOBANKA-10-1039/2022
Doplnená
31 680,00 € Škola.sk. s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Záložná zmluva č.500/225/2019
500/225/2019
Doplnená
20 982,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Podhorie
29. November 2022
Z M L U V A č. E4128 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4128 08U02
Doplnená
130 482,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Orvište
29. November 2022
Z M L U V A č. E4350 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4350 08U02
Doplnená
61 612,00 € Environmentálny fond Obec Pušovce
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-11-0547/2022
Doplnená
843 516,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E4074 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4074 08U02
Doplnená
100 838,00 € Environmentálny fond Obec Čerhov
29. November 2022
Z M L U V A č. E4503 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4503 08U06
Doplnená
35 818,00 € Environmentálny fond TUR
29. November 2022
Z M L U V A č. E4383 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4383 08U06
Doplnená
1 995,00 € Environmentálny fond Cirkevná základná škola - Narnia, Beňadická 38, Bratislava
29. November 2022
Z M L U V A č. E4272 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4272 08U02
Doplnená
378 813,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Žipov