Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2022
Z M L U V A č. E4121 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4121 08U02
Doplnená
133 000,00 € Environmentálny fond Obec Trstice
29. November 2022
Z M L U V A č. E4272 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4272 08U02
Doplnená
378 813,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Žipov
29. November 2022
Z M L U V A č. E4304 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4304 08U02
Doplnená
97 860,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Kubín
29. November 2022
Z M L U V A č. E4260 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4260 08U02
Doplnená
204 107,00 € Environmentálny fond Obec Vlachovo
29. November 2022
Z M L U V A č. E4259 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4259 08U02
Doplnená
284 118,00 € Environmentálny fond Mesto Svidník
29. November 2022
Z M L U V A č. E4092 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4092 08U02
Doplnená
222 890,00 € Environmentálny fond Mesto Krompachy
29. November 2022
Z M L U V A č. E4357 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4357 08U02
Doplnená
127 923,00 € Environmentálny fond Obec Jakubany
29. November 2022
Z M L U V A č. E4435 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4435 08U02
Doplnená
62 232,00 € Environmentálny fond Obec Čičava
29. November 2022
Z M L U V A č. E4098 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4098 08U02
Doplnená
130 248,00 € Environmentálny fond Obec Hrubý Šúr
29. November 2022
Z M L U V A č. E4096 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4096 08U02
Doplnená
74 551,00 € Environmentálny fond Obec Bitarová
29. November 2022
Záložná zmluva č.500/224/2019
500/224/2019
Doplnená
272 020,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Podhorie
29. November 2022
Z M L U V A č. E4261 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4261 08U02
Doplnená
172 787,00 € Environmentálny fond Obec Kolta
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-12-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-12-0547/2022
Doplnená
4 920,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
29. November 2022
Z M L U V A č. E4255 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4255 08U02 o
Doplnená
63 407,00 € Environmentálny fond Obec Hermanovce nad Topľou
29. November 2022
Z M L U V A č. E4205 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4205 08U02
Doplnená
292 471,00 € Environmentálny fond Obec Podkonice
29. November 2022
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-13-0547/2022 _VC
Kúpna zmluva č. SIATCOVID-13-0547/2022
Doplnená
21 600,00 € DATALAN Quality Instruments s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
28. November 2022
Z M L U V A č. E4471 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4471 08U06
Doplnená
47 008,00 € Environmentálny fond Mesto Liptovský Mikuláš
28. November 2022
Z M L U V A č. E4491 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4491 08U06
Doplnená
45 445,00 € Environmentálny fond Občianske združenie Innovus
28. November 2022
Z M L U V A č. E4105 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4105 08U02
Doplnená
159 600,00 € Environmentálny fond Obec Medveďov
28. November 2022
Z M L U V A č. E4299 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4299 08U06
Doplnená
87 000,00 € Environmentálny fond Základná škola, Sídlisko II. 1336, Vranov nad Topľou