Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Január 2024
Z M L U V A č. 232242 08U06 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
232242 08U06
Doplnená
111 471,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
26. Január 2024
Kúpna zmluva
566/2024/LSR
Doplnená
68 710,00 € Ing. Tibor Popovec - TIPO LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 22 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 22 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč MDD GROUP, s.r.o.
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 13 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 13 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Ing. Štefan Búry
25. Január 2024
Kúpna zmluva č. 31-2024
CRZ 344-2024-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Jaroslav Cigánik
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 06 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 06 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Dominik Mikláš - Drevokom
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 08 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 08 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč DREVOVÝROBA - EU, s.r.o.
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 28 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 28 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč Strojbal s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva_o_prevode_spravy_hnutelneho_majetku_KSK
Zmluva_o_prevode_spravy_hnutelneho_majetku_KSK
Doplnená
10 209,96 € Stredná odborná škola technická, Hviezdoslavova 5, Rožňava Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
25. Január 2024
Zmluva o elektronických službách
18782599
Doplnená
0,00 € Slovenská sporitelňa, a. s. Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín
25. Január 2024
Návrh poistnej zmluvy "Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla"
4/2024
Doplnená
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Spojená škola internátna, Snina
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 30 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 30 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč WOOD & METALS, s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva o pripojení a poskytovaní verejných služieb retransmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV
012024
Doplnená
0,00 € DIGI Slovakia s.r.o. Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova
25. Január 2024
Zmluva o postúpení vysielacích práv
ZM2034389
Doplnená
54 720,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 18 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 18 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč JERAS, s.r.o.
25. Január 2024
Zmluva o spolupráci
012/2024
Doplnená
200,00 € Národné osvetové centrum Malokarpatské osvetové stredisko Modra
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 19 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 19 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč KOFUS TRADE s.r.o.
25. Január 2024
KÚPNA ZMLUVA č. 10 05 2024 IQ
KÚPNA ZMLUVA č. 10 05 2024 IQ
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Tribeč IMfadre s.r.o.
25. Január 2024
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
13mpr-77-8/2024
Doplnená
14,44 € Miroslav GRUFÍK Ministerstvo obrany SR
25. Január 2024
Licenční smlouva
349/2024
Doplnená
0,00 € Centrum biovied SAV, v.v.i. EXBIO Praha, a.s.