Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotnej činnosti 06/2023/V
93/2023/01
Doplnená
18,20 € ORL medicentrum s.r.o. Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého Dolný Kubín
25. August 2023
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-141/2023 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-117/2023
VTSÚ-12-141/2023
Doplnená
7 532,60 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie MSM EXPORT, s.r.o.
25. August 2023
Zmluva o nájme
141/2023
Doplnená
35,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)
24. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/11/054/297
Doplnená
85,80 € Mesto Púchov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
24. August 2023
Zmluva uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka
91/2023
Doplnená
60,00 € Denisa Kuzmová Gemerské osvetové stredisko
24. August 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
BIP/19/2021-STA
Doplnená
845,00 € Silvia Tóbiás Kosár, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24. August 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
BIP/20/2021-STA
Doplnená
845,00 € Erika Seres Huszárik, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
5/109001/2022/ATYP (121/2022/OPII/VA)
Doplnená
1 113 522,06 € Technická univerzita v Košiciach Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Výskumná agentúra
23. August 2023
Zmluva o dielo SE/2023/16 - skokanský bazén
SE/2023/16
Doplnená
617 997,58 € Tomáš Pohori Vadaš, s.r.o.
23. August 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0052/23
9710/0052/23
Doplnená
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Eva Komáková
23. August 2023
Zmluva o dielo
KÚS-Spr 683/2023
Doplnená
19 997,69 € OUTDOOR WORK, S.R.O. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
23. August 2023
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľnému majetku č. ZIN/23/00654
20/2023 TT
Doplnená
40 348 000,00 € Tatra-Leasing, s.r.o. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
23. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného príspevku
MK - 017/2022/SOIROPPO3-302071BPS4
Doplnená
199 883,51 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Divadlo Andreja Bagara v Nitre
22. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/29/054/1389
Doplnená
188,40 € Mesto Poltár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
22. August 2023
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov
23/19/054/207
Doplnená
307,98 € Mesto Krásno nad Kysucou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
22. August 2023
Kúpna zmluva č. 017/1/2023/262
1/017/239/2023
Doplnená
568 733,00 € CHROMTECH s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
22. August 2023
Zmluva o zabezpečení stravovania
AB05-10/40/2023
Doplnená
0,00 € SOš OBCHODU A SLUŽIEB Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa
22. August 2023
Poistná zmluva č. 421-L-23-58-1191
19/2023 TT
Doplnená
0,00 € MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
22. August 2023
Zmluva o poskytovaní­ verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie
A22681540
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Záhradnícke a rekreačné služby
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Audiovizuálneho fondu
AVF 101/2023-6/1.1.2
Doplnená
175 000,00 € Dayhey s.r.o. Audiovizuálny fond