Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2023
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 092023
Doplnená
384,00 € ColorfulLmade eshop, s.r.o. Gemersko-malohontské osvetové stredisko
22. Jún 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
44/2023
Doplnená
8 000,00 € Umelecký súbor Lúčnica Obec Hrušov
17. August 2023
ZMLUVA O DIELO
04/2023/OPS-73
Doplnená
81 601,34 € BEGA, s.r.o. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
17. August 2023
Kúpna zmluva
202347
Doplnená
289,95 € Jakub Čípa, Margita Kakačková, Štefan Bebej, Miroslav Maťkuliak, Vilma Bebejová, Stanislav Bebej, Alojz Šroba, Marek Bebej, Tomáš Bebej Obec Zuberec
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. Z/128/2023
Z/128/2023
Doplnená
54 913,80 € SIMLES s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. August 2023
Zmluva o poskytovaní služby č. Z/125/2023
Z/125/2023
Doplnená
39 012,00 € SIMLES s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí služby č. Z/129/2023
Z/129/2023
Doplnená
56 622,00 € SIMLES s.r.o. Správa Národného parku Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi
17. August 2023
Kúpna zmluva č. 178-2023
CRZ 5133-2023-LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Sever Jozef Kvaššay
16. August 2023
Zmluva o dielo
59/2023
Doplnená
164 890,02 € Lookout s.r.o. Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
16. August 2023
Zmluva o ubytovaní zamestnanca č. 9710/0049/23
9710/0049/23
Doplnená
144,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Roderik Ploszek
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu na akademický rok 2023/2024, č. zmluvy 01/2023/2024
UPJŠ - Erasmus 314/2023
Doplnená
1 680,00 € prof. MUDr. Kvetoslava Rimárová, CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16. August 2023
ZMLUVA č. 1257/2023/OPR o poskytnutí dotácie
1257/2023/OPR
Doplnená
3 500,00 € Prešovský samosprávny kraj Obec Nižný Kručov
15. August 2023
Zmluva o dielo - Opravy obkladov a dlažieb na balkónoch ŠD MTF STU v Trnave blok A
0600/0049/23
Doplnená
114 183,37 € DOMALL s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
15. August 2023
Kúpna zmluva č. 53/OZ01/III.Q.2023
005161/2023/LSR
Doplnená
1 900,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty HERMET spol. s r.o.
15. August 2023
Zmluva o nájme
136/2023
Doplnená
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi MDA Consulting, s.r.o.
15. August 2023
Kolektívna zmluva
2/KZ/2022
Doplnená
0,00 € Základná organizácia OZ PŠaV na Slovensku pri Spojenej škole Pankúchova 6, Bratislava Spojená škola, Pankúchova 6, Bratislava
15. August 2023
Zmluva o dielo - Realizácia kamerového a zabezpečovacieho systému na vodojeme v Meste Hlohovec
107/2023
Doplnená
0,00 € Strix assistance, s.r.o. Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
15. August 2023
príkazná zmluva
príkazná zmluva č. 2023/403
Doplnená
0,00 € prof. ThDr. Marek Petro, PhD. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
15. August 2023
Zmluva o dielo č.1/2023
ZoD_č.1_2023_GŠ
Doplnená
30 743,93 € Sociálny podnik Košického samosprávneho kraja, s.r.o., r. s. p. Gymnázium Šrobárova
15. August 2023
Poskytnutie úveru na realizáciu investičných akcií Mesta Ilava
159/2023
Doplnená
605 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Mesto Ilava