Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Január 2024
Kolektívna zmluva 2024
1/2024
Doplnená
0,00 € Predsedkyňa Odborovej organizácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Centre poradenstva a prevencie v Hlohovci Centrum poradenstva a prevencie, Hlohovec
22. Január 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
11/2024
Doplnená
481,25 € MUDr. Zuzana Filkorová, Jána Hollého 181/74, Michalovce Obec Vinné, Vinné 508, 072 31 Vinné
22. Január 2024
Kolektívna zmluva
87/2024
Doplnená
0,00 € Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri MŠ Dolný Kubín Mesto Dolný Kubín
22. Január 2024
Nájomná zmluva č. 383/2006/06/T
Nájomnej zmluve č. 383/2006/06/T
Doplnená
0,00 € Mesto Zvolen Špeciálna základná škola, Zvolen
22. Január 2024
Kúpna zmluva - Šmátraloví
Kúpna zmluva - Šmátraloví
Doplnená
3,34 € Dezider Šmátrala a manž. Erika Obec Trnovec nad Váhom
22. Január 2024
Zmluva o nájme
21/2024
Doplnená
13,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi U9, a.s.
22. Január 2024
Kúpna zmluva č. 5/OZ01/I.Q.2024
000411/2024/LSR
Doplnená
11 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty Bio Timber s.r.o.
22. Január 2024
Kúpna zmluva č. 3/OZ01/I.Q.2024
000409/2024/LSR
Doplnená
13 000,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik organizačná zložka OZ Karpaty CM-WOOD s.r.o.
18. Január 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
81.k-10-7/2024
Doplnená
291,72 € Ivan PENDZIVIATER Ministerstvo obrany SR
19. Január 2024
DOHODA O POUŽITÍ SÚKROMNÉHO CESTNÉHO MOTOROVÉHO VOZIDLA na žiadosť účastníka služobnej cesty
81.k-10-9/2024
Doplnená
215,56 € Milan MIŠO Ministerstvo obrany SR
19. Január 2024
Kolektívna zmluva
02/2024
Doplnená
0,00 € Základná odborová organizácia pri SOŠ drevárskej Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen
19. Január 2024
Dodatok č. 6k Zmluve o dielo č. 12052021/SV/EB-Hrabušice
119.2024
Doplnená
0,00 € EUROBAU s.r.o. Obec Hrabušice
19. Január 2024
Kúpna zmluva
314/2024/LSR
Doplnená
74 400,00 € Mária Smolenová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
19. Január 2024
Kúpna zmluva
315/2024/LSR
Doplnená
35 720,00 € Jozef Ligenza - LIGE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, organizačná zložka OZ Šariš
19. Január 2024
Zmluva o Elektronickej službe Businesa24
8/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestské lesy a majetky, spol. s r.o.
19. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2024214_Z
Doplnená
1 420,20 € DMC, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
19. Január 2024
Zmluva o výpožičke
GG-023/2024
Doplnená
2 280,00 € Nadácia Gymnázia, Golianova 68, Nitra Gymnázium, Golianova 68, Nitra
19. Január 2024
Zmluva o dielo
AOS-II-12/2023
Doplnená
212 400,00 € BECO, a.s. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
19. Január 2024
Zmluva o úvere č. 511/817/2023
511/817/2023
Doplnená
114 000,00 € Ján Synák a spol. Štátny fond rozvoja bývania
19. Január 2024
Kúpna zmluva č.165/2024/LSR
165/2024/LSR
Doplnená
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ HERSTEK MILAN spol. s r.o.