Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2022
Z M L U V A č. E4250 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4250 08U02
Doplnená
400 000,00 € Environmentálny fond Obec Gajary
28. November 2022
Z M L U V A č. E4483 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4483 08U06
Doplnená
63 289,00 € Environmentálny fond Mesto Lučenec
28. November 2022
Z M L U V A č. E4533 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4533 08U05
Doplnená
102 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
28. November 2022
Z M L U V A č. E4411 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4411 08U02
Doplnená
271 043,00 € Environmentálny fond Obec Trenčianska Turná
28. November 2022
Z M L U V A č. E4500 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4500 08U06
Doplnená
76 053,00 € Environmentálny fond Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, Kokava nad Rimavicou
28. November 2022
Z M L U V A č. E3019 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E3019 08U03
Doplnená
28 400,00 € Environmentálny fond Obec Pozba
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-X152-512-001-006
Doplnená
37 510,85 € MAS - Dvory a okolie Obec Svodín
28. November 2022
Z M L U V A č. E4495 08U06 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4495 08U06
Doplnená
51 000,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
28. November 2022
Dohoda, NP Prax pre mladých (úrad)
22/16/054/141
Doplnená
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
28. November 2022
Z M L U V A č. E4406 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4406 08U02
Doplnená
313 360,00 € Environmentálny fond Obec Janova Lehota
28. November 2022
Z M L U V A č. E4534 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4534 08U05
Doplnená
101 120,00 € Environmentálny fond Národná zoologická záhrada Bojnice
28. November 2022
Kúpna zmluva
202022
Doplnená
41,00 € AGENTÚRA THEMIS, s. r. o. Obec Ratnovce
28. November 2022
Z M L U V A č. E4319 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4319 08U02
Doplnená
306 000,00 € Environmentálny fond Obec Jahodná
28. November 2022
Z M L U V A č. E4290 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4290 08U02
Doplnená
164 374,00 € Environmentálny fond Obec Rad
28. November 2022
Z M L U V A č. E4244 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4244 08U02
Doplnená
262 600,00 € Environmentálny fond Obec Nová Ľubovňa
28. November 2022
Z M L U V A č. E4120 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4120 08U02
Doplnená
120 083,00 € Environmentálny fond Mesto Skalica
28. November 2022
Z M L U V A č. E4449 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4449 08U02
Doplnená
239 450,00 € Environmentálny fond Obec Veľké Leváre
28. November 2022
Z M L U V A č. E4536 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4536 08U05
Doplnená
179 567,00 € Environmentálny fond Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
28. November 2022
Z M L U V A č. E4476 08U05 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4476 08U05
Doplnená
41 002,00 € Environmentálny fond Obec Štrba
28. November 2022
Z M L U V A č. E4133 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
E4133 08U02
Doplnená
400 000,00 € Environmentálny fond Mesto Nové Zámky