Centrálny register zmlúv

Doplnené zmluvy

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2022/005045, názov projektu: Moravany- kanalizácia, kód projektu v ITMS2014+: 312061BXG4
405/2024
Doplnená
445 471,62 € Úrad vlády SR Obec Moravany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2020-003784, názov projektu: Novostavba MŠ v Červenici, kód projektu v ITMS2014+: 312061AKU8
549/2024
Doplnená
817 253,02 € Úrad vlády SR Obec Červenica
10. Máj 2024
Rámcová dohoda na poskytovanie sťahovacích služieb
67/2024
Doplnená
48 828,00 € IVANEX services s. r. o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
10. Máj 2024
Príkazná zmluva
188/2024
Doplnená
6 000,00 € Fabio Cian Výskumná agentúra
10. Máj 2024
Z M L U V A č. 232568 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232568 08U01
Doplnená
113 820,00 € Environmentálny fond Obec Sľažany
10. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004028, názov projektu: Vodovod - obec Červenica, kód projektu v ITMS2014+: 312061AQC8
550/2024
Doplnená
1 026 065,06 € Úrad vlády SR Obec Červenica
9. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
6611/2023/LSR
Doplnená
0,00 € Vasiľ Ruňanin LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
9. Máj 2024
Licenčná zmluva k vysielacím právam
ZM2035065
Doplnená
180 000,00 € ŠPORT PROGRESS, spol. s r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. Máj 2024
Dodatok č. 1/2024 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2021-004387, názov projektu: Dobudovanie infraštruktúry v obci Varhaňovce, kód projektu v ITMS2014+: 312061Y093
478/2024
Doplnená
977 305,91 € Úrad vlády SR Obec Varhaňovce
9. Máj 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
53/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave Ministerstvo zdravotníctva SR
9. Máj 2024
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Zmluva o revolvingovom úverovom limite č. FI/1001842870
Doplnená
50 000 000,00 € Tatra banka, a. s. EXIMBANKA SR, Bratislava
9. Máj 2024
Zmluva č. 2009009 o zabezpečovaní poskytovania opatrovateľskej služby
2 2024
Doplnená
0,00 € Spokojnosť Obec Norovce
9. Máj 2024
Zmluva o úvere
Zmluva o úvere
Doplnená
22 490,00 € VÚB a.s. Obec ST s.r.o.
8. Máj 2024
Kúpna zmluva - Leonard Klučár
001/2024
Doplnená
48,00 € Leonard Klučár Obec Šurianky
7. Máj 2024
Rámcová dohoda
55/2024
Doplnená
653 786,10 € Messer Tatragas spol. s r.o. Záchranná služba Košice
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
91/2024
Doplnená
21,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) U9,a.s.(nájomca)
7. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1223/24
1223/24
Doplnená
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Lukáš Slamený
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí úveru - dodatok č. 1
46/2024
Doplnená
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Mestská časť Bratislava-Vajnory
7. Máj 2024
Kúpna zmluva - LV 2702
222/2024
Doplnená
325,00 € Mária Macková Obec Jarovnice
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
92/2024
Doplnená
60,00 € Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi (prenajímateľ) Výkup drahých kovov SK,s.r.o. (nájomca)