Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2019
Zmluva o výpožičke
148/2019-STM
300,00 € Mgr. Pavel Habáň Slovenské technické múzeum
22.
Október
2019
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
155/2019-STM
0,00 € Slovenské technické múzeum SNM-Historické múzeum
22.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
14/2019
3 000,00 € Ing. Iveta Nováková Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej Akadémie Vied
22.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/13/051/123
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín ISIT Slovakia s.r.o.
22.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
19/13/051/121
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
22.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/13/52A/117
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Občianske združenie Materské centrum Srdiečko
22.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/13/52A/115
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava
22.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
19/13/52A/113
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Spojená škola internátna, M.R. Štefánika 323/1, Trenčianska Teplá
22.
Október
2019
Rámcová dohoda o poskytovaní jazykových kurzov zamestnancom MPSVR SR
14649/2019-M_ODRĽZ
97 044,96 € PLUS ACADEMIA, s.r.o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931864_Z
23 955,00 € EUROMOTOR PLUS, s.r.o. Mesto Banská Bystrica
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931862_Z
2 340,00 € REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931856_Z
262,80 € Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. Technická univerzita vo Zvolene
22.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201931851_Z
1 250,00 € CHEMOLAK a.s. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931843_Z
10 359,00 € ABAmet, s.r.o. Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931830_Z
20 132,40 € REDOX - ENEX s.r.o. Mestská časť Košice-Staré Mesto
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931836_Z
502,00 € FISHER Slovakia, spol. s r.o. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931828_Z
660,00 € Steeling, s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931824_Z
2 840,00 € ABAmet, s.r.o. Mesto Prešov
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931822_Z
283,68 € DYNEX Servis spol. s r.o. Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
22.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931821_Z
855,00 € LLOYD & PARTNERS, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>