Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
4.
August
2020
Zmluva o nájme lesných pozemkov 47/19/Nn/2020
CRZ 3668/2020/LSR
0,00 € Július Kiseľ LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
4.
August
2020
Mandátna zmluva č. 1/2020/19/SD
CRZ 3635/2020/LSR
0,00 € Dušan Šulaj LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Rimavská Sobota
4.
August
2020
zmluva o poskytnuti verejnych sluzieb cez pevné pripojenie
A14883237
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
4.
August
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci
156/2020
0,00 € Ľudia ľuďom, n.o. Úrad vlády SR
4.
August
2020
Zmluvao poskytovaní verejných služieb
A14490505
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
4.
August
2020
Banková záruka č.618.795
ZM00000617_14
0,00 € Tatra banka, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
4.
August
2020
Zmluva o úvere
305/326/2020
80 000,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Partizánske, Malinovského 1151/2, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
4.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7144
0,00 € K&M&D, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085505
84,00 € Ruppeldtová Silvia Rozhlas a televízia Slovenska
4.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085506
327,60 € Ruppeldtová Silvia Rozhlas a televízia Slovenska
4.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085777
611,50 € Kucejová Anna Rozhlas a televízia Slovenska
4.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085778
140,00 € Petrášová Monika Rozhlas a televízia Slovenska
4.
August
2020
Zmluva o úvere
309/324/2020
196 150,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Trenčín, Žilinská 642/6, v zastúpení Stavebné bytové družstvo Trenčín Štátny fond rozvoja bývania
4.
August
2020
Zmluvao poskytovaní verejných služieb
A14490468
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
4.
August
2020
Zmluva o úvere
306/322/2020
269 820,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Považská Bystrica, Stred 49/14, 15, 16, 17, 18, 19, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
4.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č.3B
20/41/54E/7132
0,00 € DÚNADAN, spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4.
August
2020
Zmluva o nájme
351/2020 K NR SR
1 280,00 € Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky SK 8
4.
August
2020
Zmluva o úvere
304/321/2020
299 840,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Nové Mesto nad Váhom Partizánska 317/1, 2, 3, v zastúpení Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
4.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/41/54E/7163
0,00 € Jaroslav Štefurik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
4.
August
2020
Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_506704_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
1080_2020 Príloha č. 1_2020_W k Zmluve č. ZA_2020_506704_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik Kulich Ivan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>