Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
September
2020
Objednávka tepla na kalendárny rok 2021
251/2020
208 432,96 € Tepláreň Košice, a.s. v skratke TEKO, a.s. Finančné riaditeľstvo SR
18.
September
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_435
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Základná škola Györgya Dénesa s vyučovacím jazykom maďarským – Dénes György Alapiskola,
18.
September
2020
Zmluva č. 13/2020 o poskytovaní stravy
13/2020
0,00 € Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana, Školská jedáleň Spojená škola, Čadca
18.
September
2020
Rámcová kúpna zmluva
0918
0,00 € GASTRO STAR, s.r.o. HOREZZA, a.s.
18.
September
2020
Príloha č. 1 Dodatku k Zmluve
8/2020
0,00 € Orange Slovensko,.a.s.,, Metodova 8, Centrum pre deti a rodiny Polomka
18.
September
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
025-Z/2020
2 682,00 € O2 SLovakia, s.r.o. Úrad pre verejné obstarávanie
18.
September
2020
Dodatok č.2 k Zmluve o združenej dodávke plynu
020/ŠM/260220/D02
0,00 € ZSE ENERGIA, a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
18.
September
2020
Zmluva o spolupráci
245/2020
0,00 € GAFFA, o.z. Divadelný ústav
18.
September
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15442571
15,00 € Orange Slovensko,.a.s.,, Metodova 8, Centrum pre deti a rodiny Polomka
18.
September
2020
Zmluva o zabezpečení možností ubytovania študentov, MTF STU č. 106/2020
0600/0090/20
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Trnavská univerzita v Trnave
18.
September
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
A15442571
15,00 € Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, Centrum pre deti a rodiny Polomka
18.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/15/54E/2763
0,00 € Oftalmo, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
18.
September
2020
Zmluva o spolupráci
N20200918001
0,00 € Obec Dubodiel Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
September
2020
Zmluva o dodávke a podpore softvéru
399/2020
83 100,00 € GIDE LAB s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18.
September
2020
DODATOK č. I312031U77301D01 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U77301D01
0,00 € Richard Lunter - KICOM Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
18.
September
2020
Zmluva o poskytovaní služieb
ČZ/2020/1788/III/RUK/OCOZ
13 159,51 € EMM International, spol. s. r. o. Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
18.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
VVzS-21-76/2020
12,84 € Ing. Martin OLAJEC Ministerstvo obrany
18.
September
2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov
202013
0,00 € Športový klub Metodka, nezisková organizácia Gymnázium na Metodovej, Bratislava
18.
September
2020
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE ZBIERKOVÝCH PREDMETOV
SNM-HM-ZOV-2020/2465
0,00 € Ponitrianske múzeu v Nitre Slovenské národné múzeum
18.
September
2020
Zmluva o zabezpečení možností ubytovania študentov, MTF STU č. 105/2020
0600/0089/20
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>