Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Október
2017
Dohoda o pistúpení k Rámcovej dohode na Dodanie originálnych náplní NON HM do tlačiarenských zariadení organizáciam rezortu MPSVR SR
48/2017
0,00 € PERGAMON, spol. s r.o Detský domov Levice
21.
Október
2017
Zmluva o ubytovaní študentov
1267/2017/119950771
47,00 € Materiálovotechnologická fakulta STU Študentský domov Miloša Uhra Jakubec Marek
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7296/1
108,00 € Žúbor Peter, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7290/2
118,00 € Koleňák Roman, prof. Ing., PhD. IWE Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7290/1
158,00 € Füzyová Ľuba, doc. Ing., CSc. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7277/2
228,00 € Onderíková Mikulíková Oľga, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Príkazná zmluva
17/2/7277/1
196,50 € Boďová Emília, Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Október
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na Servis zariadení klimatizácie a vzduchotechniky (VZT) v objektoch prevádzkovej správy Stred
2012-0243-1127222/01
0,00 € Profiklima, spol. s r.o. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
20.
Október
2017
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
524/2017
200,00 € Mgr. art. Martina Klbečková Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754187_Z
637,00 € VWR International GmbH Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754178_Z
792,00 € SARSTEDT spol. s r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754173_Z
2 415,00 € B.Braun Medical s.r.o. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754170_Z
2 555,00 € UNIPHARMA - 1.slovenská lekárnická akciová spoločnosť Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
20.
Október
2017
Rámcová dohoda
Z201753829_Z
9 599,00 € Dorian Corp s.r.o. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754169_Z
192,00 € Tibor Varga TSV PAPIER Technická univerzita vo Zvolene
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754168_Z
1 800,00 € Helada, s.r.o. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754156_Z
15 700,00 € BAX PHARMA, s.r.o. Detská fakultná nemocnica Košice
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754085_Z
342 000,00 € KUBOUŠEK SK, s.r.o. SCAME-SK, s.r.o.
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201754150_Z
1 539,48 € VWR International GmbH Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
20.
Október
2017
Kúpna zmluva
Z201753673_Z
480,00 € Lamitec, spol. s r.o. Správa služieb diplomatickému zboru, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>