Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
December
2018
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_215/2018 uzavretá na základe § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník")
21/2018
0,00 € IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy, Košice Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
115/2018-A
408,00 € David John Shearman Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
114/2018-A
544,00 € Mgr. Katarína Ujjobbágy Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
Zmluva o spoločnom diele uzavretá v zmysle ust. § 91 a § 92 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
113/2018-A
Doplnená
748,00 € PhDr. Sylvia Kummer Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
16.
December
2018
DODATOK č. 1.,k SERVISNEJ ZMLUVE
259
0,00 € Agroservis - Západ s.r.o. Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
30/2018
0,00 € František KRÁLÍČEK Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
16.
December
2018
PFERDEKAUFVERTRAG
2 9 / 2 0 1 8
0,00 € Fokschaner Sarah Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
15.
December
2018
Zmluva o ubytovaní študentov
6595-2
55,39 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Petáková Ivana
14.
December
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
1412/2018/RS03
30,00 € Slovak Telekom, a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART – opatrenie č.2
18/13/054/63
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Mesto Trenčín
14.
December
2018
ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-18-0373_ZoD uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
1412/2018/RS02
0,00 € KOSIT a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/155
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Obec Omšenie
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/156
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Rodinné centrum Ovečka
14.
December
2018
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZM-KO-OD-18-0374_SZ uzatvorená podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
1412/2018/RS01
0,00 € KOSIT a.s. Špeciálna základná škola, Vtáčkovce
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
18/13/52A/159
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín Základná škola s materskou školou Košeca
14.
December
2018
Rámcová dohoda
Z201854543_Z
8 891,99 € CLEAN TONERY, s.r.o. Národný onkologický ústav
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855287_Z
169 500,00 € SOFOS, a. s. Pôdohospodárska platobná agentúra
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855286_Z
8 259,04 € Up Slovensko, s. r. o. Kancelária verejného ochrancu práv
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855280_Z
33 116,00 € CYEB s.r.o. Detský domov sv. NIKOLAJA, arcibiskupa Mir-Likijského divotvorca v Medzilaborciach
14.
December
2018
Kúpna zmluva
Z201855268_Z
25 000,00 € Ponti-M, s.r.o. Obec Dolné Vestenice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>