Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4176101501
469,01 € PAVOL KOVAL Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 1424/2017/DK
2486/2017/NPPC-VÚŽV
160,00 € Roman Vlnka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4176101440
185,43 € ANTONÍN HACURA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4175200112
267,55 € JÁN TRELLA Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Licenčná zmluva na použitie autorského diela
88/2017/UMB-Bel
0,00 € Ulrich Wollner, doc. Mgr., PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4172100264
452,47 € JURAJ BERKY Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Smlouva
34/9/17
0,00 € SEKK spol. s r.o. Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4172200052
100,43 € ZDENKA PLIEŠOVSKÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
NZ č. 8271181140-1-2017-NZP
8271181140-1-2017
104,00 € Železnice Slovenskej republiky Jozef Jarný
12.
December
2017
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
257/2017
22 054,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR SLOVENSKÝ ELEKTROTECHNICKÝ ZVÄZ - KOMORA ELEKTROTECHNIKOV SLOVENSKA
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4176101474
395,58 € MARGITA DÖME Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4170600088
302,48 € ERIK BLATNICKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
NZ č. 8271181138-1-2017-NZP
8271181138-1-2017
64,00 € Železnice Slovenskej republiky Ing. Lýdia Kojecká
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 30/2017/CR
2475/2017/NPPC-VÚŽV
3 878,84 € Agrozel Dolná Streda s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Zmluva o poskytnutí služby č. 1178/2017/DK
2485/2017/NPPC-VÚŽV
20,00 € Marian Priadka Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
12.
December
2017
Zmluva o zdruzenej dodavke elekriny
5100011109
0,00 € ZSE Energia a.s. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Trnava
12.
December
2017
Zmluva o odbornej pomoci č. 85/2017
85/2017
0,00 € eurodent Medima, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine
12.
December
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
INE 135/2017
0,00 € ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM, Rožňava Univerzita J. Selyeho
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4174300322
506,48 € JÁN BRENKUS Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
12.
December
2017
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4171100385
744,42 € PETER URÍČEK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>