Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2018
Príkazná zmluva
17/2/7134/2
138,00 € Štefko Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Apríl
2018
Príkazná zmluva
17/2/7134/1
193,00 € Knapko Ivan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Apríl
2018
Nájomná zmluva č.VŠC-7-21/2018-SNM/090127-Pn
VŠC-7-21/2018-SNM/090127-Pn
245,18 € Vojenské športové centrum, Dukla Banská Bystrica AGENTÚRA G-ART, s.r.o.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817494_Z
519,00 € Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART Teresa Benedicta
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817471_Z
227 940,00 € REDOX - ENEX s.r.o. Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817408_Z
1 560,00 € MIKONA s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817406_Z
2 814,00 € NICHOLTRACKT, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817460_Z
270,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817459_Z
71 245,00 € DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817456_Z
52 235,00 € DARTIN SLOVENSKO, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817446_Z
35 000,00 € EUROGASTROP s.r.o. Hotelová akadémia, Štefánikova 28, Humenné
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817448_Z
103,46 € MED - ART, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817445_Z
30,25 € MED - ART, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817443_Z
100,43 € MED - ART, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817401_Z
324,00 € BestBolt s.r.o. Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817441_Z
18,26 € MED - ART, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817442_Z
2 249,98 € MB TECH BB s.r.o. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817440_Z
315,00 € Aquastar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817438_Z
21,40 € MED - ART, spol. s r.o. Letecká vojenská nemocnica, a.s.
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201817437_Z
3 294,23 € mediatip.sk, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>