Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-202
KRHZ-PO-2018/452-202
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rovné
22.
Október
2018
dohoda
18/26/050/33/BB
4 502,80 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Profiautopartner, s.r.o.
22.
Október
2018
Zmluva o spolupráci
278/2018
0,00 € Ing. Jozef Gajdoš Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
18/33/051/145
0,00 € Emília Kováčová ROZLIČNÝ TOVAR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Október
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe podľa § 51 zákona 5/2004 Z.z.o službách zamestnanosti
18/18/051/76
0,00 € Základná škola s materskou školou Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Topoľčany
22.
Október
2018
Erasmus+ Grant agreement for Erasmus+ staff mobility for teaching and training between PROGRAMME and PARTNER COUNTRIES
134/190117/E+KA107/2018z
1 020,00 € Svetislav Paunović Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-201
KRHZ-PO-2018/452-201
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Stročín
22.
Október
2018
Zmluva o dodaní služieb č. Z/003/18/26/01
CRZ 6963/2018/LSR
3 111,60 € Milan Exemberger MI-EX Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Sobrance
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-200
KRHZ-PO-2018/452-200
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Mičakovce
22.
Október
2018
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201765972_Z
327
0,00 € Enter Consulting s.r.o. Finančné riaditeľstvo SR
22.
Október
2018
LICENČNÁ ZMLUVA NA VYDANIE DIELA
484/2018
0,00 € Dr.h.c. prof. Ing. Ján Supuka, DrSc.; Ing. Mária Bihúňová, PhD. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-199
KRHZ-PO-2018/452-199
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Rakovčík
22.
Október
2018
poistná zmluva
4008/2018/5400/040
285 000,00 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
2018-0418-1164420
0,00 € SkyToll, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
22.
Október
2018
Zmluva o poskytnutí prostriedkov APVV-17-0377
Zmluva č. 65/2018
240 223,00 € Ústav krajinnej ekológie Slovenskej Akadémie Vied Agentúra na podporu výskumu a vývoja
22.
Október
2018
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-2018/452-198
KRHZ-PO-2018/452-198
12 886,54 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Nižná Jedľová
22.
Október
2018
Dodatok č.30_VšZP
Z201810014
0,00 € Psychiatrická nemocnica Hronovce Všeobecná zdravotná poisťovňa,a.s.
22.
Október
2018
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
1.mb-88-90/2018
18,24 € Vladimír DUĽA Ministerstvo obrany
22.
Október
2018
rámcová dohoda
3042/2018/5400/025
1 296 075,00 € Fürstenberg-THP GmbH Železnice Slovenskej republiky
22.
Október
2018
Poistná zmluva
21/PZ/2018
1,56 € Union poisťovňa, a.s. Slovenský filmový ústav
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>