Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1239/100419 - 033/180912/KZ10207/2019/Rosina/emPulse
2 358,72 € Anna Vrabcová Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/32
Dohoda_ 989
4 396,56 € Obec Horný Lieskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/054/31
Dohoda_ 988
9 018,84 € Občianské združenie svätého Lazara Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/30
Dohoda _987
4 614,90 € Renáta Pažitná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/054/29
Dohoda_ 986
8 793,12 € Obec Domaniža Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/28
Dohoda_ 985
4 596,60 € Mgr. Stanislava Heššová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/27
Dohoda_ 984
4 596,60 € GARAND, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/054/25
Dohoda_ 983
3 239,76 € eSVe transport, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/054/26
Dohoda_ 982
1 672,68 € AG – FYTO, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/50J/9
Dohoda_ 990
5 217,84 € Základná škola sv. Augustína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb a zastupovaní
180/AG00/2019
333,00 € Eversheds Sutherland (International) LLP Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/050/8
Dohoda_977
2 555,28 € Oto Meheš - MARS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/07/060/80
49 869,92 € handwork, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/050/7
Dohoda_ 978
4 380,48 € Dent-Ortho s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Zmluva o nájme
ÚVTOS-50/32-2019
131,76 € Messer Tatragas spol. s r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Nitra - Chrenová
18.
Apríl
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55160939
170,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Alessio Suriano
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O DIELO č. 1/2019
12/2019
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo SPEKTRUM STU Ústav informatiky Slovenská akadémia vied
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/050/6
dohoda _979
3 407,04 € Peter Janíček Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Zmluva o krátkodobom nájme priestorov HB ŠDK KN č.09/2019
10-345/19
1 288,03 € Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta Štátne divadlo Košice
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/050/5
Dohoda_ 980
3 504,36 € Kúpele Nimnica, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>