Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049013
20,00 € Rybáriková Anna Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049030
40,00 € Godová Lívia Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Máj
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
276/2019/AXNV
876,24 € Štefan Orlíček agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Máj
2019
Príkazná zmluva
141/2019-2060-2230
703,74 € Ing. Juraj Magula Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na cestovné náhrady uzatvorená podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
14/2019
21,34 € Zuzana PAVELCOVÁ Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
269/2019/AXNV
0,00 € Jozef Havránek agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/50J/26
5 149,62 € Obec Čekovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2019
ZMLUVA o poskytnutí regionálneho príspevku
224/2019
145 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu VITALIS, n.o.
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na cestovné náhrady uzatvorená podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
13/2019
13,00 € Vlastimil FABIŠÍK Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/50J/25
6 148,80 € Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov (STRAVOVACIE ZARIADENIE)
268/2019/AXNV
0,00 € AF GASTRO, s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na cestovné náhrady uzatvorená podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
12/2019
80,00 € Milica Majeriková-Molitoris Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
22.
Máj
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-137/2019/Martinček/0920/GEOD
1,57 € Mária Švárna Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/50J/24
5 052,51 € Mesto Dudince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2019
KÚPNA ZMLUVA
3541-V-608-KZ/2019
0,45 € Mária Pavlíková Železnice Slovenskej republiky
22.
Máj
2019
Dohoda č. 19/11/060/110
1106 Dohoda
7 483,26 € Pavčová Katarína Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
22.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov (STRAVOVACIE ZARIADENIE)
267/2019/AXNV
0,00 € SLOVRESTAV, spol. s.r.o. agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019198
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019419
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
22.
Máj
2019
Dohoda o uznaní dlhu a splatení pohľadávky
181/2019
258,59 € Katarína Hartlová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>