Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK – 15-32/2019
6,20 € Ing. Mária ŠAVELOVÁ Ministerstvo obrany
23.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002440
ZM_SEP-IMRK3-2019-002440
98 762,56 € Obec Oborín Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
D D6/2019
0,00 € Dôvera zdravotná poisťovňa,a.s. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
17/19
0,00 € Orange a.s. Inšpektorát práce Prešov
23.
Máj
2019
Dohoda č. 19/43/060/72 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
19/43/060/72
2 494,41 € Spol.GARANT s.r.o Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
23.
Máj
2019
Dodatok č.3 k Zmluve o klinickom skúšaní č. POZ 528/2011
18620/2019
0,00 € IQVIA RDS Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
23.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002452
ZM_SEP-IMRK3-2019-002452
98 762,56 € obec Bracovce Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL RK – 15-31/2019
9,70 € MVDr. Juraj SLÍZ Ministerstvo obrany
23.
Máj
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže – OK v atletike žiačok a žiakov ZŠ v okrese Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT_ZM_ OU-TT-OS1- 2019_019456_2019
235,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
23.
Máj
2019
RÁMCOVÁ DOHODA č. 2939 / 2019
CRZč.2939/2019/LSR
0,00 € Tibor Varga TSV PAPIER LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Máj
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. ZM_SEP-IMRK3-2019-002401
ZM_SEP-IMRK3-2019-002401
197 525,88 € Obec Trhovište Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/41/052/105
0,00 € Obec Veľká Ida Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Máj
2019
Rámcová dohoda
CRZč.3075/2019/LSR
0,00 € JNL s.r.o LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
249/2019
50 000,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Spojená škola internátna Prakovce
23.
Máj
2019
Pvinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
8/2019
0,00 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Inšpektorát práce Trnava
23.
Máj
2019
Dohoda č. 19/09/054/11 o zabezpečení podmienok na zapracovanie u zamestnávateľa
19/09/054/11
0,00 € Obec Skačany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
23.
Máj
2019
kúpna zmluva
40/02/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo HEFA s.r.o.
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2019
151/UNB/2019
0,00 € LEONTECH s.r.o. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Máj
2019
Návrh poistnej zmluvy poistenia vozidiel Auto GO 0119
7/2019
403,50 € AXA poisťovňa a.s. Inšpektorát práce Trnava
23.
Máj
2019
kúpna zmluva
37/02/2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo Ing. Igor Trúsik -WOODLINE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>