Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Máj
2019
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci
405/2017-2060-2200-I326-ZZ-1
194 500,00 € TEKOL s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312041V989
Z312041V989
0,00 € Implementačná agentúra MPSVR SR Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
22.
Máj
2019
Rámcová dohoda: zmluva o zhotovovaní diel
2019062
71 940,00 € ABCreative s.r.o. TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a.s.
22.
Máj
2019
Zmluva o dielo
TAT/BPU/22/2019
14 688,00 € RTG Servis, s.r.o. Letisko Poprad-Tatry, a.s.
22.
Máj
2019
Material Transfer Agreement
Z20/2019/ÚGBR
0,00 € Karel de Grote University College, Centre of Expertise on Sustainable Chemistry Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona ač.5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/35/51A2/10
13 498,32 € Fibertel s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Humenné
22.
Máj
2019
Dohoda o umiestnení a prevádzkovaní monitorovacích objektov
18/I/2019/40/7503
0,00 € Slovenský pozemkový fond Výskumný ústav vodného hospodárstva
22.
Máj
2019
Zmluva o nájme (VONKAJŠIA PLOCHA)
277/2019/AXNV
428,60 € Štefan Orlíček agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/054/70
744,96 € Obec Lišov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2074848
2 100,00 € Ondrušová Jana Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/054/69
372,48 € Obec Medovarce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
22.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
63/2019/MSNP
200,00 € Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici Múzeum SNP
22.
Máj
2019
Nájomná zmluva na krátkodobý nájom bytu
DNS-2019-05-53
0,00 € Zuzana Neupauer Divadlo Nová scéna
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti so zabezpečením služby na organizovanie konferencie – „Druhé prípravné stretnutie 27. ekonomického a environmentálneho fóra OBSE, ktoré sa uskutoční dňa 27.05.2019
1110000367
29 396,60 € DIAMOND HOTELS SLOVAKIA, s.r.o. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
22.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
65/2019/MSNP
200,00 € Stredoslovenská galéria Múzeum SNP
22.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci
43/2019/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Mestské kultúrne stredisko
22.
Máj
2019
zmluva o spolupráci
64/2019/MSNP
200,00 € Slovenská národná galéria Múzeum SNP
22.
Máj
2019
Dohoda číslo 19/41/52A/107 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dohoda č. 19/41/52A/107
0,00 € Združenie vidieckeho turizmu Zádiel Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
22.
Máj
2019
Zmluva o dlhodobom ubytovaní
55160943
100,00 € Technická univerzita v Košiciach, Študentské domovy a jedálne Jakub Ružička
22.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071V214 zo dňa 25. apríla 2019
411/2019
13 299,99 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Príbovce
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>