Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
1.
Október
2020
Zmluva č. 1/2020 o poskytnutí finančného príspevku na zahraničnú mobilitu
190010/178/2020
2 440,00 € Ing. Miroslav Špurek Ekonomická univerzita v Bratislave
1.
Október
2020
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
190010/177/2020
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Mesto Štúrovo
1.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 01-04-25-2020
4153-2020-LSR
0,00 € ŠEPEĽA DREVO s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
1.
Október
2020
Kúpna zmluva č. 04-04-25-2020
4152-2020-LSR
0,00 € P.P.H.U "JAWOR" Piotr KOLBE LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
1.
Október
2020
zmluva o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-19-0416
17/2020
2 672,00 € Fyzikálny ústav SAV Centrum pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
1.
Október
2020
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
212/NLC/2020-VO
0,00 € AMEDIS spol. s r.o. Národné lesnícke centrum
1.
Október
2020
Dodatok. č. 01663/2020-PNZ -P40512/11.04, ŠPAŇAN s.r.o.
01663/2020-PNZ -P40512/11.04
0,00 € ŠPAŇAN s.r.o. Slovenský pozemkový fond
30.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 301011ALY7 s názvom: "Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPPVII zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci strategického plánovania využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ-3"
191/2020
114 000,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/167 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/167/2020
0,00 € NOVOFRUCT SK, s. r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/168 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/168/2020
0,00 € TRINITY Real s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/166 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/166/2020
0,00 € Štefan Bertók Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/170 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/170/2020
0,00 € Tibor Czibulka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/165 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/165/2020
0,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
DOHODA číslo 20/17/051/169 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnaniev rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
20/17/051/169/2020
0,00 € Zuzana Maglodiová - KADERNÍCTVO ZUZANA Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
30.
September
2020
Dohoda o prechode práv a povinností
199/2020
0,00 € Úrad vlády SR Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30.
September
2020
Dohoda o prechode práv a povinností
857/2020
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
30.
September
2020
Dohoda
140/2020/OS
0,00 € Okresný úrad v Prešove Spojená škola, Poprad
30.
September
2020
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
26/2020
0,00 € Ing. Ivan Podolský Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
30.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023659_Z
34 015,42 € BCF ENERGY, s. r. o. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
30.
September
2020
Kúpna zmluva
Z202023657_Z
29 350,00 € MFGK Slovakia s. r. o. Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>