Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 2/12/2019 uzatvorená v súlade so zákonom NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zmluva")
2122019
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Košice - okolie PZ Lesy SR š.p. odštepný závod Sobrance
13.
December
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2019/2845/XIV/RUK/VYD
60,00 € Mgr. Anna Rollerová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/06/155
221 091,31 € Obec Čaklov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
13.
December
2019
Príkazná zmluva
41/2019
100,00 € Dr. Enzo Ferrara Slovenská akadémia vied
13.
December
2019
Dohoda č.19/34/054/256 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3"-opatrenie č.1 podľa § 54 ods.1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/34/054/256
10 545,60 € Dehal s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
13.
December
2019
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č. 18/2020
KÚS- Spr 1657/2019
1 000,00 € JUDr. Rudolf Tkáčik Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.
December
2019
Zmluva o prevode správy majetku štátu č. 1/12/2019 uzatvorená v súlade so zákonom NR SR č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ( ďalej len " zmluva")
1122019
0,00 € Regionálna veterinárna a potravinová správa, Košice - okolie PZ Domaška
13.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D 19_40_53G_2 D1
0,00 € Hrabovčan s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
13.
December
2019
Dohoda č.19/34/054/312 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3"-opatrenie č.1 podľa § 54 ods.1 písm.a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dohoda č. 19/34/054/312
18 804,48 € Obec Osikov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
13.
December
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2019/2841/XIV/RUK/VYD
35,00 € prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
13.
December
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí kompenzačných príspevkov integračnému podniku podľa §53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
D 19_40_53G_ D1
0,00 € Hrabovčan s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
13.
December
2019
RÁMCOVÁ DOHODA NA NÁKUP SPOTREBNÉHO ZDRAVOTNÉHO MATERIÁLU – ČEPELKY,SKALPELY, BLOČKY, KAZETY, ZALIEVACIE FORMIČKY
203/2019
19 377,00 € OPTOTEAM, s.r.o. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
13.
December
2019
Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-05
Realizačná zmluva k RD č. OVO2-2018/000028-05
0,00 € Inogy Slovensko s. r. o. Stredná odborná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Kremnica
13.
December
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
77363/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Moravany nad Váhom
13.
December
2019
Zmluva o výkone činnosti externého súdneho poradcu č. 7/2020
KÚS- Spr 1623/2019
4 000,00 € JUDr. Vladimír Volčko, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
13.
December
2019
Zmluva č.: 114500865 o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
114500865
0,00 € SATRO s.r.o. Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.
13.
December
2019
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0377
APVV-15-00377-D4
0,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Agentúra na podporu výskumu a vývoja
13.
December
2019
Licenčná zmluva na vydanie diela
Z/2019/2839/XIV/RUK/VYD
35,00 € PhDr. Jarmila Cihová, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave
13.
December
2019
Zmluva č. 62/2019/FEIT/OP
Zmluva č. 62/2019/FEIT/OP
50,70 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline
13.
December
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2022122
10 483,20 € Amex Audio, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>