Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 32/2019
213/2019-2060-2063
30 000,00 € WIN – PORT Invest, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
581/2019
0,00 € Jana Stodolová Univerzitná nemocnica Martin
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k dohode 19/37/059/45 o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta
19/37/059/45
6 705,00 € Mgr. Ivana Bobáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16.
Október
2019
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
566/2019
0,00 € Bc. Lucia Portelekyová Univerzitná nemocnica Martin
16.
Október
2019
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
ZoBZoVB/90018/2019/Mlynárce
6,50 € MH Invest, s.r.o. Proxima servis s.r.o.
16.
Október
2019
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva
2019287/2019
100,00 € Martin Ciel Národné osvetové centrum
16.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. 3820TBA0039/07
3820TBA0039/07
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Račianska teplárenská, a.s.
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/319 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/41/054/319
0,00 € DIAGMED s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní verejných služieb
A D19/2019
450,00 € Nevernet. s.r.o. Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.
16.
Október
2019
Dohoda o refundácii výdavkov 6/2019/SK UNESCO
1130001408
52,00 € Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/320 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/41/054/320
0,00 € QUEEN CONTROL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Október
2019
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
CPBB_ZM_068-2019_2019
0,00 € MV SR, Centrum podpory BB Ceniga, s.r.o.
16.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/054/317 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,
19/41/054/317
0,00 € Mestská časť Košice- Sídlisko Ťahanovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
16.
Október
2019
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
CPBB_ZM_062-2019_2019
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/31/051/52
0,00 € Dom pokojného života, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
16.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí colných služieb
203/2019/TnUAD
0,00 € TNT Express Worldwide spol. s r.o. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N360-511-23
IROP-D1-302051N360-511-23
137 984,66 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Október
2019
Zmluva o dielo č. ASM-640/2019
ASM-640/2019 6400002302
81 658,99 € GOODWORK, s.r.o. Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
0,00 € TOMATA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2019
kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-269/2019/0820011-Kzv
1 309,58 € Jozef Bielik Ministerstvo obrany
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>