Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
23.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci a poskytnutí pomoci
130/2019
0,00 € Engul, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
23.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
D01_SEP-IMRK2-2017-001020
256 901,28 € Mesto Lipany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-002299
33 883,02 € Obec Svinia Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_ SEP-IMRK2-2019-001588
253 975,57 € Obec Rokycany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ObZ“)
102/2019/MPRVSR-120
13 507,20 € SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
23.
Máj
2019
Nájomná zmluva č. 04052/2016-PNZ -P40954/16.00 - Anna Malatincová
04052/2016-PNZ -P40954/16.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Anna Malatincová
23.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 03184/2018-PKZ-K40593/18.00 - Barlog Vladimír a manž., k. ú. Dlhá Lúka
03184/2018-PKZ -K40593/18.00
12 600,00 € Slovenský pozemkový fond Barlog Vladimír a manž.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00951/2017-PNZ -P40845/14.01 - Jozef Zvara, SHR
00951/2017-PNZ -P40845/14.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond Jozef Zvara, SHR
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00598/2019-PKZ-K40379/17.02 ku kúpnej zmluve č. 01867/2017-PKZ-K40379/17.00 - Živčák Jozef a manž.
00598/2019-PKZ -K40379/17.02
4 280,00 € Slovenský pozemkový fond Živčák Jozef a manž.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00686/2019-PNZ -P40239/18.01 - NDS a.s., k.ú. Vajnory
00686/2019-PNZ -P40239/18.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond NDS a.s.
23.
Máj
2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva KSK v k.ú. Vajkovce, okres Košice - okolie
00819/2019-UVOP-U00029/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00849/2019-PKZP-K40012/19.01 k zmluve o prevode vlastníctva 00093/2019 -PKZP -K40012/19.00, Národná diaľničná spoločnosť, a.s k.ú. Mýtna
00849/2019-PKZP-K40012/19.01
3 146,78 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
23.
Máj
2019
Dohoda č. 00932/2017-PNZ -P49354/03.01 o ukončení NZ - OSIVO a.s.
00932/2017-PNZ -P49354/03.01
0,00 € Slovenský pozemkový fond OSIVO a.s.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00951/2016-PNZ -P40243/12.03 - LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
00951/2016-PNZ -P40243/12.03
0,00 € Slovenský pozemkový fond LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00597/2019-PKZP-K40153/17.02 k dohode o zrušení podiel. spoluvl. č. 01868/2017-PKZP-K40153/17.00 - Živčák Jozef a manž.
00597/2019-PKZP-K40153/17.02
70,00 € Slovenský pozemkový fond Živčák Jozef a manž.
23.
Máj
2019
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva KSK v k.ú. Čečejovce
00534/2019-UVOP-U00017/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
23.
Máj
2019
Nájomná zmluva č. 00565/2019-PNZ-P40090/19.00 - SHR Marek Brezničan
00565/2019-PNZ -P40090/19.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond SHR Marek Brezničan
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00416/2016-PNZ -P40315/05.13 - AGROSEV, spol. s r.o.
00416/2016-PNZ -P40315/05.13
0,00 € Slovenský pozemkový fond AGROSEV, spol. s r.o.
23.
Máj
2019
Dodatok č. 00401/2019-PKZP-K40045/18.01 k Dohode o zrušení a vyporiadaní podiel. spoluvlastníctva č. 00621/2018-PKZP-K40045/18.00 - Marečková Zuzana
00401/2019-PKZP-K40045/18.01
2 760,84 € Slovenský pozemkový fond Marečková Zuzana
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074KE220161
074KE220161
96 329,20 € Obec Porúbka Pôdohospodárska platobná agentúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>