Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Máj
2019
Dohoda č. 19/09/51A2/3 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM v prvom pravidelne platenom zamestnaní
19/09/51A2/3
5 904,00 € Elman Computers spol. s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
14/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Branislav Paulis BRAŇO
24.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 14/II.Q./2019/OZ12
3092/2019/LSR
0,00 € Píla Vasilov, s.r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
13/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Lajos Szvetlik
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Simona Gálová
24.
Máj
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
11/2019
0,00 € Ústav ekológie lesa SAV, DP Arborétum Mlyňany Ján Kožuch
24.
Máj
2019
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 411 020 603 - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti
DZM/2015/0186/0001
86 346,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s./KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group/QBE Insurance (Europe) Limited Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2019
Nájomná zmluva
ÚVVaÚVTOS-112/26-2019
48,00 € Štefan Rácz - Auto Rácz Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra
24.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
247/2019
200,00 € Lynda Zein Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
NÁJOMNÁ ZMLUVA
246/2019
140,00 € Ingrid Ondrejičková Soboslayová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie pre ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu : Diaľnica D2 - Protihluková stena Jarovce
DZM/2014/0212/0004
1 980,00 € Alfa 04, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
24.
Máj
2019
Zmluva o zapožičaní priestorov
245/2019
1 500,00 € ADOM. M STUDIO, s.r.o. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
24.
Máj
2019
Príkazná zmluva
244/2019
452,00 € Daniel Sipos Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
23.
Máj
2019
Havarijné poistenie - Návrh poistnej zmluvy
73/2019/BA
1 113,84 € Generali Poisťovňa, a.s. Umelecký súbor Lúčnica
23.
Máj
2019
Povinné zmluvné poistenie - Návrh poistnej zmluvyx
72/2019/BA
150,32 € Generali Poisťovňa, a.s. Umelecký súbor Lúčnica
23.
Máj
2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
71/2019/BA
1 800,00 € Umelecký súbor Lúčnica Mestské kultúrne stredisko Kežmarok
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytnutí vzdelávacieho grantu
NSM-16-167/2019
0,00 € Roche Slovensko, s.r.o. Nemocnica svätého Michala, a.s.
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000083
0,00 € Vahe Grigorjan Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000094
0,00 € Vahe Grigorjan Rozhlas a televízia Slovenska
23.
Máj
2019
Zmluva o poskytovaní služieb pre výrobu programových zložiek
ZMR000169
0,00 € Hana Sokolíková - Hannah-m&s Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>