Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N360-511-23
IROP-D1-302051N360-511-23
137 984,66 € Miestna akčná skupina Hontiansko-Novohradské partnerstvo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Október
2019
Zmluva o dielo č. ASM-640/2019
ASM-640/2019 6400002302
81 658,99 € GOODWORK, s.r.o. Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
ZMLUVA O VYPLŇOVACOM PRÁVE K BLANKOZMENKE S AVALOM č. KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
KŽP-PO4-SC421-2017-30/P351/ZoVPBA
0,00 € TOMATA s.r.o. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
16.
Október
2019
kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-269/2019/0820011-Kzv
1 309,58 € Jozef Bielik Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-267/2019/0820011-Kzv
2 111,38 € Milan Masár Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U14501
0,00 € LESA Ing. Jaroslav Dvorják, s. r. o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-271/2019/0820011-Kzv
5 518,12 € Marta Chrenková Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
Zmluva od odávke vody a odvádzaní vôd
0072/VS/OSMTT/2019
0,00 € Železnice Slovenskej republiky CENTRAL RAILWAYS, a. s.
16.
Október
2019
Dohoda o zaplatení pohľadávky v splátkach - Žigová
Dohoda o zaplatení pohľadávky v splátkach - Žigová
150,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne Mgr. Barbora Žigová
16.
Október
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302051N332-511-23
IROP-D1-302051N332-511-23
147 065,73 € Verejno-súkromné partnerstvo Južný Gemer Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
Október
2019
Kúpna zmluva, pozemok
BA 84/2-280/2019/0820011-Kzv
9 015,52 € Peter Tvrdoň Ministerstvo obrany
16.
Október
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031W71501
0,00 € Účtovníctvo DK s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
16.
Október
2019
Križovatka I/66 Šalková - Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
2626/6250/2019
0,00 € Stredoslovenská distribučná a.s. Slovenská správa ciest
16.
Október
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1426/2019 info
1 940,94 € Slovenská pošta, a. s. Dana Brezová - Účtovníctvo
16.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-950:191006
0,00 € prof. PhDr. Pavol Koprda, DrSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
16.
Október
2019
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu založeného Dohodou č. 19/23/50J/15
CRZ-4262190
0,00 € Obec Belá-Dulice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
16.
Október
2019
Zmluva o nájme nehnuteľnosti
SNM-MČK-NZ-2019/3192
200,00 € Slovenské národné múzeum FULLHOUSE Production Group s.r.o.
16.
Október
2019
Zmluva o dielo
ZML 997/2019 RE
107 905,20 € TRANSTAV TT, s.r.o. Katolícka univerzita v Ružomberku
16.
Október
2019
Nájomná zmluva č. 840777003-4-2019-NZNP kú. Nižná
Nájomná zmluva č. 840777003-4-2019-NZNP
578,10 € Železnice Slovenskej republiky Branislav Kamas B-STAR
16.
Október
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2021628
84,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>