Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/4963/2020
0,00 € Jozef Banás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Júl
2020
Zmluva o nájme bytu 403530983-1-2020-ZNB
403530983-1-2020-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Petra Firicová
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/4971/2020
0,00 € Ing. Ladislav Gulyás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/4970/2020
0,00 € BONSENS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3A podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/45/54E/1717
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Peter Varholík peterbus
6.
Júl
2020
dohoda č.20/25/54E/5196 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie č.2
20/25/54E/5196
0,00 € Lukáš Sojka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/3493 o poskytnutí finančného príspevku rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/03/54E/3493
0,00 € MIRAGE BBS, s. r. o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/4952/2020
0,00 € Anežka Košíková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
6.
Júl
2020
Dohoda o zverení motorového vozidla zamestnancovi na služobné účely č. OST/37/2020
OST/37/2020
0,00 € Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Ing. Peter Horváth
6.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3106 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpi
D O H O D A číslo: 20/36/54E/3106
0,00 € Vladimír Kubičár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
6.
Júl
2020
dohoda č.20/25/54E/5186 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie č.2
20/25/54E/5186
0,00 € Peter Višňak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Júl
2020
dohoda č.20/25/54E/5179 v rámci NP "Prvá pomoc" -opatrenie 3A
20/25/54E/5179
0,00 € Stanislav Slávik Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Júl
2020
Zmluva o nájme bytu 500300382-1-2020-ZNB
500300382-1-2020-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Andrej Kiss
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2
20/34/54E/2765
0,00 € Ján Šoltýs Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
6.
Júl
2020
Kúpna zmluva
8/13/III.Q./2020
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš PLP, spol. s r.o.
6.
Júl
2020
D O H O D A číslo: 20/03/54E/2854 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis
20/03/54E/2854
0,00 € Marek Pap SKRAT-TECH Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Pezinok
6.
Júl
2020
dohoda č.20/25/54E/5177 v rámci NP "prvá pomoc" -opatrenie 3B
20/25/54E/5177
0,00 € Ing. Juraj Švaňa Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
6.
Júl
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/29/54E/1848
0,00 € Marcela Žitňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
6.
Júl
2020
Zmluva o nájme bytu 602890102-1-2020-ZNB
602890102-1-2020-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Vincent Žňava
6.
Júl
2020
Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme č. ZM/2019/0276
ZM/2020/0218
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. AM original s.r.o.