Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2076092
40,00 € Šteczová Alica Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí práv k dielu
ZM2020630
0,00 € Mesto Komárno Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí služby 3/2019/ZP/OSM TT
3/2019/ZP/OSM TT
150,00 € Copytrend, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049818
520,00 € Laczaová Eva Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049820
1 290,00 € Oszlík Kinga Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Námestovo
1/2019/ÚPSVR Námestovo
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049843
600,00 € Iski Ibolya Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049841
1 290,00 € Iski Ibolya Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049859
30,00 € Ševčíková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049891
250,00 € Žiška Kamil Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Dohoda na dobrovoľné plnenie
ÚVTOS-194-2/31-2019
7,30 € anonymizované Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou
25.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1049949
50,00 € Panáková Beata Rozhlas a televízia Slovenska
25.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0105/2019/SINPOPVaI
3 500,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Hotovo s. r. o.
25.
Jún
2019
Dohoda č. 19/16/060/70 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP za rok 2019
207/2019
1 798,84 € ROBEN -TRANS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
25.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/34/52A/247
319,26 € Obec Kobyly Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
25.
Jún
2019
Rámcová zmluva o poskytovaní metrologických služieb
02381019
0,00 € Slovenský metrologický ústav NetPoint, a.s.
25.
Jún
2019
Dohoda č.19/05/051/18 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP,,Absolventská, prax štartuje zamestnanie" uzatvorená podl'a ust. § 51,odsek 9 zákona č.5/2004 Z.z.
19/05/051/18
0,00 € Obec Malá Mača Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
25.
Jún
2019
Dohoda č. 19/25/050/20 o poskytnutí príspevku na zamestnávanie znevýhodneného UoZ
19/25/050/20
4 789,20 € Obec Turie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
25.
Jún
2019
Zmluva o vyhodnotení súťaže porotcom
2019/32/ZML
0,00 € Jakub Pollág Slovenské centrum dizajnu
25.
Jún
2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania zabezpečenie umeleckého výkonu
22/2019/OZ
2 100,00 € lalala, s.r.o. Štátna opera