Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931003_Z
90,00 € Ing. Peter Gerši - GC Tech. UNIVERZITA J. SELYEHO
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201931002_Z
2 358,00 € REMPO UNIVERS EU, s.r.o. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930998_Z
270,99 € HS technology s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930995_Z
459,00 € CLEAN TONERY, s.r.o. Krajská prokuratúra Trnava
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930992_Z
889,20 € Ing. Ladislav Kokoška CSc. - GMB Technická univerzita vo Zvolene
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930941_Z
324,00 € M.S.T. GROUP, s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Želiezovce
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930989_Z
491,40 € VWR International GmbH Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930934_Z
626,40 € DD21 s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930984_Z
190,00 € Aloquence, s. r. o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930982_Z
17 746,99 € FRANCE-TECH, spol. s r.o. Centrum pre deti a rodiny Košická Nová Ves
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930977_Z
686,93 € Lambda Life a.s. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930976_Z
683,00 € Martin Gall - MG COMP Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930973_Z
2 045,00 € HS technology s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930963_Z
1 275,00 € Aquastar, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930965_Z
999,00 € BEGA, s.r.o. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Rámcová dohoda
Z201930881_Z
13 610,00 € Bidfood Slovakia s. r. o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní služieb
Z201930964_Z
95 398,80 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930959_Z
1 599,00 € TENEX SERVIS s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930960_Z
46 466,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum sociálnych služieb AMETYST
15.
Október
2019
Kúpna zmluva
Z201930958_Z
238,00 € euroAT, s.r.o. BIBIANA-medzinárodný dom umenia pre deti