Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7487118
SITB_DO_OT-12140052A7487118_2019
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o dielo
2017-0327-1179530
20 459 976,94 € VUJE, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10074/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
6,72 € Ján Húska Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00502710
SITB_DO_OT-1216268300502710_2019
160,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva č. 268/2019 o poskytnutí výskumných služieb v oblasti monitoringu drog v odpadových vodách pre potreby monitorovania drogovej situácie v Slovenskej republike podľa požiadaviek Európskej únie
268/2019
14 500,00 € Asociácia čistarenských expertov Slovenskej republiky Ministerstvo zdravotníctva SR
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 579/117/2018
Dodatok 1 k Zmluve o dielo /2019
10 695,62 € STYLE-MONT spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
15.
Október
2019
Zmluva o dodávke plynu
2019-0255-1166430
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1259/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € András Bankházy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
548/19
121 226,40 € ULTRAMED s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.B0742885
SITB_DO1_OT-B0742885_2019
139,50 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 983/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bereníková Adela
15.
Október
2019
Zmluva o dielo 01-14-2019
01-14-2019
158 969,00 € Renostavmal s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0742885
SITB_DO_OT-B0742885_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 982/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Trubenová Viera
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00264019
SITB_DO_OT-1213431400264019_2019
243,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 866/19
70,00 € JUDr. Peter Rajňák Okresný súd Nové Zámky
15.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
Spr.749/2019
0,00 € ZSE Energia, a.s. Okresný súd Dunajská Streda
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1462/2019
29,28 € Katarína Cakociová, JUDr. Krajský súd v Košiciach
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
9/2019/UVLF-ESAP
0,00 € Ing. Michal Hadbavný, CSc. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. B0607583
SITB_D_OT-12161468B0607583_2019
107,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)