Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Jún
2019
Valchoň Jozef
2019/63
0,00 € Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
Rámcová kúpna zmluva na dodanie tlačív pre potreby ZSSK CARGO
1100032143/26423/2019-O8
0,00 € Xepap, spol. s r. o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
17.
Jún
2019
Darovacia zmluva č. VHÚ-100-26/2019
VHÚ-100-26/2019
0,00 € Juraj Kopecký Vojenský historický ústav Bratislava
17.
Jún
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-265/2019/Hôrky/166/SI
16,07 € Mirko Klimo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Jún
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-261/2019/Hôrky/166/SI
24,11 € Pavol Klimik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Jún
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-260/2019/Hôrky/166/SI
24,11 € Jaroslav Klimík Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ZML 312/2019 RE
1 040,00 € Lucia Jančovičová Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. 91800668 o úschove odpadu za účelom jeho zhodnotenia
DNS-2019-05-56
0,00 € Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke OLO a.s. Divadlo Nová scéna
17.
Jún
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-259/2019/Hôrky/166/SI
24,11 € Ivan Klimik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Jún
2019
Zmluva o bezodplatnom prevode vlastníckeho práva k objektu vyvolanej investície
ZM/2019/0176
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Letisko M.R.Štefánika Bratislava - Airport Bratislava, a.s.
17.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160128017D02
0,00 € Mesto Detva Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
174/CVTISR/2019
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR HISTÓRIA, o. z.
17.
Jún
2019
Dodatok č. 168 k Zmluve o dodávke plynu
CPTT_D168_008-2003_2019
0,00 € FLAGA spol.s.r.o. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
17.
Jún
2019
Zmluva o partnerskej spolupráci
132/2019
0,00 € ARRIVA Liorbus, a.s. Národné osvetové centrum
17.
Jún
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve č. 128/2018
114/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160321004D01
0,00 € Obec Žihárec Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
17.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
696/2019/NPPC-VÚEPP
220,00 € Mariana Mészárosová Bc. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
17.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2019-19
500,00 € Mgr. art. Dipl. Ing. Barbora Šajgalíková, ArtD., designbar, s.r.o. Slovenská národná galéria
17.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
POZ 160/2019
0,00 € Bc. Dušan Kutliak Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ZML 311/2019 RE
1 040,00 € Marianna Jopčíková Katolícka univerzita v Ružomberku