Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-254/2019/Ivachnová/0920/GEOD
33,44 € Jozef Lukáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 954/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bačová Mária
14.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-253/2019/Ivachnová/0920/GEOD
1,66 € Ján Lukáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Október
2019
Dohoda o umožnení vykonania štúdia
576/2019
0,00 € Mgr. Martina Urbanová Matušovičová Univerzitná nemocnica Martin
14.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 55/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
55/2019 P
0,00 € Poľovnícky spolok Trnava pri Laborci- Zbudza Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
14.
Október
2019
Zmluva o dielo č. ASM-742/2019
ASM-443/2019 6400002296
9 892,80 € ZUZIK-MONT GEO, s.r.o. Ministerstvo obrany
14.
Október
2019
Dodatok č.3/2019 k zmluve o dielo zo dňa 27.9 2018 na montáž plastového zásobníka HCL-spracovanie projektovej dokumentácie, demontáž pôvodného oceľového zásobníka HCL, demontáž oceľového zásobníka na skladovanie FeSO4, demontáž nevyhovujúcich rebríkov a p
Dodatok č.3/2019
0,00 € Technostav Púchov s.r.o Martinská teplárenská, a.s.
14.
Október
2019
Zmluva 09/07/Np/2019 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR
5152/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Urbariát-pozemkové spoločenstvo Dolné Vestenice
14.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-218/2019/Ivachnová/0920/GEOD
21,00 € Milan Krakovský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Október
2019
Zmluva o prihlásení sa do súťaže ,,Road to FEI" na školský rok 2019/2020 č. 0301/0126/19
0301/0126/19
0,00 € Gymnázium Ivana Kupca Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
2.mb-102-80/2019-OPLaVD
5,00 € Teodor Pohly Ministerstvo obrany
14.
Október
2019
Zmluva o výkone činnosti externého poradcu č. 21/2019
KÚS- Spr 1216/2019
4 500,00 € prof. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
14.
Október
2019
Zmluva 08/07/Np/2019 o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR
5150/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Urbariát-pozemkové spoločenstvo Dolné Vestenice
14.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 54/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
54/2019 P
0,00 € Poľovnícky spolok - ÚBOČ Pozdišovce Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
14.
Október
2019
Zmluva o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
87/2019/EO
3 943,20 € Generali Poisťovňa, a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
14.
Október
2019
Zmluva o dielo č. ASM-634/2019
6400002295
23 716,09 € SMART SERVIS, s.r.o. Ministerstvo obrany
14.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí grantu
260/19_THZS
100,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Spojená škola
14.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 53/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
53/2019 P
0,00 € Poľovnícke združenie JAZVEC Hatalov Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce
14.
Október
2019
Zmluva o havarijnom poistení flotily vozidiel
88/2019/EO
14 636,40 € Generali Poisťovňa, a.s. Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
14.
Október
2019
Zmluva o výpožičke 52/2019 uzatvorená v súlade s ust. § 659 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
52/2019 P
0,00 € Slovenský Poľovnícky Zväz PZ JARABICA Regionálna veterinárna a potravinová správa, Michalovce