Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
August
2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/240/2017
1000/2017-D2
0,00 € Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
August
2020
Dohoda č. 20/14/54E/2737 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3B
20/14/54E/2737/2020
0,00 € vp machining metals, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7.
August
2020
Dodatok č. 1/2020 k dohode č. 20/14/54E/484 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc - opatrenie č. 2
20/14/54E/484/KN/dodatok1/2020
0,00 € Štefan Tóth Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7.
August
2020
Dohoda č. 20/14/051/14 o zabezpečení absolventskej praxe absolventa školy
20/14/051/14/2020
0,00 € Sociálna poisťovňa, pobočka Komárno Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7.
August
2020
Dohoda o ukončení Dohody č. 20/14/54E/623 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 3A
dohoda o ukonceni dohody c.20/14/54E/623/2020
0,00 € vp machining metals, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
7.
August
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5505
0,00 € JUDr. Juraj Jenis, notár Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B
20/38/54E/2312
0,00 € AUTOKOMPLET SERVICE s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
7.
August
2020
Zmluva o spolupráci č. 18/2020/101
Zmluva o spolupráci č. 18/2020/101
0,00 € PROARCH, s.r.o. POPRAD Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
7.
August
2020
Kúpna zmluva č. 14-03-25-2020
3707-2020-LSR
0,00 € Tibor Firkaľ DREVOPAL LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
7.
August
2020
Predmet Zmluvy je vypracovanie Diela „Analýza kybernetickej bezpečnosti prevádzky IT sieťových služieb a systémov“.
830/D140/2020
80 640,00 € SophistIT, s. r. o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
7.
August
2020
Zmluva o nájme lesných pozemkov
CRZ 3673/2020/LSR
0,00 € Mária Greňová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Čadca
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5453
0,00 € Ing. Juraj Zorkóci Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5632/2019-423
10 000,00 € Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ministerstvo kultúry SR
7.
August
2020
D O H O D A o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 4 (B) podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5996
0,00 € Ing. Aida Földes Katonová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Kúpna zmluva č. 20-03-25-2020
3706-2020-LSR
0,00 € PASTON, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí dotácie
MK-5145/2019-423
15 000,00 € Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Spišská Belá Ministerstvo kultúry SR
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
694/2020/RP
0,00 € Tiberios s.r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/2872
0,00 € Milan Šurina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a o udelení licencie na jeho použitie
ZH2085430
150,40 € Halušková Alena Rozhlas a televízia Slovenska
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
695/2020/RP
0,00 € Translata, spol. s r.o. Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR