Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ZML 310/2019 RE
1 040,00 € Martina Karafová Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
Jún
2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/59
0,00 € Bartoš Miroslav Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
Zmluva na poskytnutie služby dovoz stravy MS Nováky (č. ZZII-66-8/2019)
5100006309
85 500,00 € Platinum Busines, spol. s.r.o. Ministerstvo obrany
17.
Jún
2019
Zmluva o dielo
7/2019
11 782,80 € ALDEN s. r. o. Liečebno-výchovné sanatórium, Košice-Barca
17.
Jún
2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/58
0,00 € Kamenská Mária Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
Kúpna zmluva
95/2019/BA
230,00 € Patrik Rago Umelecký súbor Lúčnica
17.
Jún
2019
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie Vyhodnotenia OK športových súťaží v okrese Skalica v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2019
OU-TT-OS1-2019/022850
148,00 € Stredná odborná škola Ministerstvo vnútra SR (Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad)
17.
Jún
2019
KÚPNA ZMLUVA
NI/1-246/2019/SPU
32 580,00 € VAREZ INTERIER, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
17.
Jún
2019
Dohoda o prideľovaní služobných motorových vozidiel na jednotlivé cesty
2019/57
0,00 € Sitarčíková Zlatica Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
DODATOK Č. 1 k Zmluve o poskytnutí regionálneho príspevku č. 141/2018
148/2019
35 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu NÁRODNÉ CENTRUM SCLEROSIS MULTIPLEX, n.o.
17.
Jún
2019
o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19/01/51A2/1
3 542,40 € SUNSTAR spol. s r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17.
Jún
2019
Rámcová dohoda 60-2019-RD
60-2019-RD
3 755 824,95 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
ZML 309/2019 RE
1 040,00 € Petra Morongová Katolícka univerzita v Ružomberku
17.
Jún
2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/56
0,00 € Sýkora Ivan Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-TN_ZM_OPO1-31-078-2019_2019
0,00 € Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR Peter Vajda
17.
Jún
2019
Dohoda o používaní služobného motorového vozidla
2019/55
0,00 € Holásek Vladimír Úrad pre reguláciu hazardných hier
17.
Jún
2019
Kúpna zmluva, pozemky a stavby
BB84/2-278/2017/0912006-Kzp
287 601,00 € Ministerstvo obrany SR Roman CERULÍK (rod. CERULÍK)
17.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
POZ 159/2019
0,00 € Bc. Nikola Žužová Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
17.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní práva k používaniu softvéru GT Estimate
383/2019
0,00 € ESTIMATIC Systems s.r.o., organizačná zložka Slovenská pošta, a. s.
17.
Jún
2019
Kúpna zmluva, pozemky a stavby
BB84/2-277/2017/0912006-Kzp
532 910,00 € Ministerstvo obrany SR Roman CERULÍK (rod. CERULÍK)