Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o servisnom prenájme rohoží
3/2019
0,00 € Lindström, s. r. o. Špeciálna základná škola Letanovce
15.
Október
2019
KÚPNA ZMLUVA
1713-1205-KZ/2019
168,28 € Marta Dupkalová Železnice Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0977703
SITB_D_OT-12157429B0977703_2019
90,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o nájme
30201/NZ-1096/2019/Likavka/0920/Geoplán
0,16 € Jana Bieleschová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva č. PO_2019_704015_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
387_2019 Zmluva č. PO_2019_704015_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Ing. Ján Orinčák
15.
Október
2019
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel č. 62902-8/2018-BA (PZ č. 8080125998)
46026-8/2019-BA
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Sociálna poisťovňa, ústredie
15.
Október
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A13933755
SITB_ZM_OT-A13933755_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o nájme
30201/NZ-1093/2019/Likavka/0920/Geoplán
1,66 € Juraj Bachan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o partnerstve
895/2019/KGR
1 500,00 € JCI - Slovensko Slovak Business Agency
15.
Október
2019
D O H O D A číslo: 19/41/054/312 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
D O H O D A číslo: 19/41/054/312
0,00 € Mgr. Radovan Spišák, advokát Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7285343
SITB_D_OT-12151898A7285343_2019
90,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o výpožičke
Z136/2019-116
0,00 € Alena Juráčková Slovenská národná galéria
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/396/2019
1 778,00 € Denisa Šefčíková Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Zmluva o nájme
30201/NZ-048/2019/Likavka/0920/Geoplán
109,08 € Alica Colotková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o zabezpečení umeleckého hosťovania výkonného umelca a udelení licencie
1026/Č/2019
0,00 € MATEATRO s.r.o. Slovenské národné divadlo
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
8/2019/UVLF-ESAP
0,00 € doc. MVDr. Capík Igor, PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10072/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
27,30 € Ján Galan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/395/2019
1 890,00 € Klaudia Dittelová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/006820/2019/UBYT/
Z/2019/2259/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Natália Ostovrchá
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
386_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGROS - Červenica s.r.o.