Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Jún
2019
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla č. 475/2019
475/2019
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu JUDr. Marek Kmeť
24.
Jún
2019
Darovacia zmluva
17/2019
0,00 € Zvonček - občianske združenie rodičov priateľov detí pri Spojenej škole Spojená škola, Trnava
24.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20170925002D01
0,00 € Obec Streda nad Bodrogom Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Dohoda o vymedzení vzájomných práv a povinností vzniknutých pri stavbe
2019-0143-1175520
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
24.
Jún
2019
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHL BA-1-40-1/2019
543,92 € MVDr. Tomáš MOLČÁNYI Ministerstvo obrany
24.
Jún
2019
Dohoda o vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
127/19
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Mgr. Silvia Šabová
24.
Jún
2019
Dohoda zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnan
19/43/52A/64
319,26 € Obec Plešivec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Jún
2019
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode
2/2019-43
0,00 € GGFS s.r.o Centrum pre deti a rodiny Piešťany
24.
Jún
2019
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20160329011D01
0,00 € Mesto Topoľčany Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ZaVaMD-41-54/2019
20,20 € Bc. Martin SZABO Ministerstvo obrany
24.
Jún
2019
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/191/2018
0579/2018-D1
0,00 € Základná škola s materskou školou Vlkanová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
24.
Jún
2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU číslo: 105/17
9013/0151/19
1 475,00 € Volodymyr Sierykov Slovenská technická univerzita v Bratislave
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí prostriedkov č. APVV-18-0303
APVV-18-0303
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav výskumu sociálnej komunikácie, Slovenská akadémia vied
24.
Jún
2019
Dohoda o použití SCMV na prepravu
ÚHL BA-4-7/2019
14,36 € Ing. Jaroslav KUNA Ministerstvo obrany
24.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/39/052/71
0,00 € Obec Čabalovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
24.
Jún
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-PO_ZM_KRPZ-PO-OPO2-19-054-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (KRPZ-PO) Jozef Drobný
24.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.
19/43/52a/63
319,26 € Mesto Dobšiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
629/19
24 192,00 € SWAN, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
DODATOK č. N20160817001D03 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
N20160817001D03
0,00 € Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Jún
2019
Zmluva o poskytnutí systému Elektronické obstarávanie (EO)
EO2019477
0,00 € ANASOFT APR s.r.o. Základná umelecká škola Ul. Komenského 807/27, Svidník