Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
7.
August
2020
DOHODA o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/40/54E/1998
0,00 € Makuta Jozef Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
7.
August
2020
Dohoda č. 20/46/54E/1882 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 2
20/46/54E/1882
0,00 € Soňa Mirgová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7.
August
2020
Kúpna zmluva
KZ032/2020
30,00 € Univerzita J. Selyeho prof. ThDr. István Karasszon, PhD.
7.
August
2020
Zmluva o poskytnutí pomoci formou dlhodobého individuálneho poradenstva
669/2020/RP
0,00 € Ing.Arch. Petra Tauberova - PETRA MARK Slovak Business Agency, Ministerstvo hospodárstva SR
7.
August
2020
Licenčná zmluva
ZM2023956
700,00 € Rozhlas a televízia Slovenska Česká televize
7.
August
2020
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
17/2020
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Spojená škola, Trnava
7.
August
2020
Dohoda č. 20/46/54E/1889 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 3B
20/46/54E/1889
0,00 € TATRALIFT a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Apodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5747
0,00 € Račianska - Reality, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc" - Opatrenie č. 2
20/36/54E/3718
0,00 € Stanislav Kuboši Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
7.
August
2020
Dodatok č.ZK01/VK/11/04/004
16/2020
0,00 € KOMENSKY, s.r.o. Spojená škola, Trnava
7.
August
2020
Dohoda č. 20/46/54E/1893 o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"- Opatrenie č. 4 (A)
20/46/54E/1893
0,00 € Jolana Hangurbadžová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
7.
August
2020
Kúpna zmluva
KZ031/2020
30,00 € Univerzita J. Selyeho Mgr. Zsolt Görözdi, PhD.
7.
August
2020
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z152/2020-13
200,00 € Mgr. art. Jakub Jančo Slovenská národná galéria
7.
August
2020
Odstránenie naplavenín na mostných objektoch
1124/6271/2020
82 530,00 € Ing. František Hrubjak - STASMONT Slovenská správa ciest, Bratislava
7.
August
2020
Darovacia zmluva
1315/2020
439,95 € Združenie na pomoc novorodencom, občianske združenie Fakultná nemocnica Trnava
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v zmysle §
20/01/54E/5917
0,00 € PROPLUSCO spol. s r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6075
0,00 € BNDK, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
o poskytnutí finančného príspevkuv rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3Bpodľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/6051
0,00 € Infinity relations a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 3B podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/01/54E/5911
0,00 € Satyam s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7.
August
2020
DOHODA O PRÍLEŽITOSTNOM SPOLOČNOM OBSTARÁVANÍ
2020/119
0,00 € Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Ministerstvo financií SR