Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 981/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Valér Marek
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/392/2019
2 155,00 € Nina Tolkačevová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10041/2019/Hubová/0920/IFI
12,48 € Štefan Galan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
zmluva o dielo
6102/2019/5400/033
18 519,00 € Structural Engineer of Buildings, s.r.o. Železnice Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o obstaraní záležitosti ZOZo č.9/2018
10-470/19
250,00 € Anna Kotelesová Štátne divadlo Košice
15.
Október
2019
D O H O D A číslo: 19/41/054/310 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z o službách zamestnanosti a o zmene a dopl
D O H O D A číslo: 19/41/054/310
0,00 € Renáta Zágoniová - POWERHOUSE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
kúpno-predajná zmluva
26
30,00 € Spojená škola internátna Štefan Bóna
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10010/2019/Hubová/0920/IFI
436,09 € Peter Javorka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10065/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
18,58 € Anna Nechajová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10004/2019/Hubová/0920/IFI
108,78 € Dana Gabková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o hmotnej zodpovednosti
2019/150
0,00 € Jana Vnuk Úrad pre reguláciu hazardných hier
15.
Október
2019
Dodatok č.2 k Zmluve o zabezpečení umeleckého hosťovania ZUH č.3/2018-AG
10-469/19
400,00 € NyugArt KFT. Štátne divadlo Košice
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10055/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
0,10 € František Škoda Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-408/2019/Ivachnová/0920/GEOD
23,28 € Soňa Broošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č. 10 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/IP Košice
Z1900242
0,00 € Inšpektorát práce Košice Slovenská konsolidačná, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10054/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
471,73 € Filoména Škodová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
ZH1051520
200,00 € Štrba Škultéty Veronika Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051565
100,00 € Mikovínyová Jozefína Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-329/2019/Ivachnová/0920/GEOD
57,34 € Ivan Rehák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní - zamestnanecká
Z/2019/2258/VII/VMĽŠ/UO
79,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Eva Šulyová