Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Spišská Nová Ves
Z1900240
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves Slovenská konsolidačná, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10039/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
10,45 € Daniel Dančo Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Servisná zmluva "PERFORMANCE"
Servisná zmluva "PERFORMANCE"
0,00 € S&T Slovakia s.r.o. Nemocnica Poprad, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-301/2019/Ivachnová/0920/GEOD
35,57 € Jaroslav Pažítka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 979/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Vityk Taras
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
7/2019/UVLF-ESAP
0,00 € prof. MVDr. Viera Cigánková, PhD. a spoluautori Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-291/2019/Ivachnová/0920/GEOD
4,31 € Ján Ondrejka Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10033/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
136,73 € Beata Pukajová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-273/2019/Ivachnová/0920/GEOD
3,16 € Milota Marušiaková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10022/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
5,65 € Anna Pondušová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1050764
1 250,00 € Ďuranová Marianna Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051019
35,00 € Sucharek Pavol Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051070
150,00 € Smetana Samuel Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051115
1 250,00 € Orth Oliver Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051310
50,00 € Tomkuliaková Eva Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Dohoda č. 19/41/52A/214 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dohoda č. 19/41/52A/214
0,00 € DOMKO - Domov sociálnych služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiacich s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/DoU-257/2019/Ivachnová/0920/GEOD
59,82 € Róbert Lukáč Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051250
50,00 € Ostrihoňová Aňa Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051312
35,00 € Macsovszky Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051326
50,00 € Čarnogurský Ján Rozhlas a televízia Slovenska