Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
26.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020478
300,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020479
600,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020480
900,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV č. APVV-18-0086
170/NLC/2019
249 998,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Národné lesnícke centrum
26.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020785
300,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Mliečne výrobky
190015/061/2019
5 749,52 € KON-RÁD, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
Jún
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM2020788
900,00 € OTRANTO-Artsproduction, s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2020787
900,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1-101/2017-CPKE-ON zo dňa 25.10.2017
CPKE_ZM_ON-1-57-2019_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Real&Vend s.r.o.
26.
Jún
2019
Zmluva o spolupráci
ZM2020786
600,00 € H.R.O.CH s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
26.
Jún
2019
Zmluva o spracúvaní OÚ pre BOZP, PO
4/2019
0,00 € Kriško,s.r.o. Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov
26.
Jún
2019
Nájomná zmluva FCHPT STU, č. 77/2019 R-STU
0401/0026/19
1 630,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OZ Zväz slovenských filatelistov
26.
Jún
2019
Rámcová dohoda o spolupráci s externou vzdelávacou inštitúciou pri uskutočňovaní doktorandského študijného programu
Rámcová dohoda 04/2019
0,00 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Ústav experimentálnej fyziky Slovenská akadémia vied
26.
Jún
2019
Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme služobného bytu
8/60/2013 info
0,00 € Slovenská pošta, a. s. Edita Redjeb, rodená Gabulová
26.
Jún
2019
Dohoda o skončení dohody č. 18/37/51A2/38 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa §51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
Dohoda o skončení dohody č. 18/37/51A2/38
0,00 € RED SPOT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
26.
Jún
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-039/2019/VSD608-00/Chmiňany/1318/NY
523,25 € Viera Tomková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Jún
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe
dohoda 19/44/051/64
0,00 € Obec Kojšov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
26.
Jún
2019
Základné potraviny
190015/060/2019
7 976,25 € KON-RÁD, spol. s r.o. Ekonomická univerzita v Bratislave
26.
Jún
2019
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-027/2019/VSD608-00/Chmiňany/1318/NY
0,88 € Františšek Kacvinský Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Jún
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda č. 19/19/060/177
1 973,36 € Jarmila Kullová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca