Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Február
2019
Zmluva o spolupráci - Trstené pri Hornáde rkm 11,500-13,000, výrub stromov
159/2019-KE
360,00 € ENERGITHERM SLOVAKIA, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Február
2019
Delimitačný protokol - k.ú. Mikušovce, delimitácia pozemkov zastavaných ochrannou hrádzou Krivánskeho potoka, LV č. 6179
158/2019-BB
0,00 € Slovenský pozemkový fond SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí servisných služieb - MVE Nová Dedinka - záručné servisné služby technologických zariadení v roku 2018
157/2019-BA
50 280,00 € PALESTRA a. s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Február
2019
Kúpna zmluva č. BA/2017/195 na dodávku 2 ks pásových rýpadiel pre SVP, š. p. a 1 ks pre VV, š. p.
156/2019-BA
1 060 200,00 € TOMS - SK, s. r. o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Február
2019
POZ - dodatok
090/2019-2/2
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. TransLog Slovakia, a.s.
22.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 02805/2018-PKZ-K40518/18.00 - JUDr. Ivan Sliepka, MBA. - k. ú. Horné Ozorovce, okres Bánovce nad Bebravou
02805/2018-PKZ -K40518/18.00
10 956,96 € Slovenský pozemkový fond Sliepka Ivan, JUDr., MBA.
22.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 01638/2018-PKZ-K40298/18.00 - Miloš Hlavoň s manželka Mária, k.ú. Kolárovice
01638/2018-PKZ -K40298/18.00
573,75 € Slovenský pozemkový fond Hlavoň Miloš a manž.
22.
Február
2019
Kúpna zmluva č. 00017/2019-PKZ -K40009/19.00 - SH Real, s.r.o. , k.ú. Hanzlíková
00017/2019-PKZ -K40009/19.00
86 203,44 € Slovenský pozemkový fond SH Real, s.r.o.
22.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
6972-2
72,05 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Patrícia Košínová
22.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7290-1
142,16 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Dominik Prekop
22.
Február
2019
Zmluva o ubytovaní študentov
7291-1
154,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Adam Gajdoš
22.
Február
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L118413
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
22.
Február
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L118414
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
22.
Február
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L118416
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
22.
Február
2019
Dohoda o cene ZF,SA
000L406893
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVRAEL, s.r.o.
22.
Február
2019
ZoPVS - dodatok
283030/1
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Zväz pre skladovanie zásob, a.s.
22.
Február
2019
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-20339/2018
1320/07-20339/2018-I
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. RND s.r.o.
22.
Február
2019
Dohoda o cene VP
0001007580
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WAGGON Service s.r.o.
22.
Február
2019
Dodatok k DoC-dovoz
0011864601
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WAGGON Service s.r.o.
22.
Február
2019
Dodatok k DoC VP
0100686616
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Railtrans International, a.s.