Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
Zmluva o dielo č. 64/2019
48,00 € Trimel s.r.o. Spojená škola Novohradská
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078486
100,00 € Ázacis Petra Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2078515
1 980,00 € Štefanec Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078518
200,00 € Škvarka Marek Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078519
1 300,00 € Zvolenský Andrej Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078520
840,00 € Slivka Jozef Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078521
700,00 € Zagiba Peter Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078524
1 100,00 € Rybanský Erik Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2078525
600,00 € Plavecký Tomáš Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2077728
2 400,00 € Horečná Andrea Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
ZML-2019/1-938:191006
0,00 € Miloslav Kováč Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
15.
Október
2019
Zmluva o úvere
105/377/2019
498 270,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Bratislava, Budatínska 3053/19, 21 , v zastúpení Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Štátny fond rozvoja bývania
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci č. 25/2019
CRZč.4222/2019/LSR
0,00 € Občianske združenie Kult. 1629 LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
15.
Október
2019
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom č.: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L521/ZoVPBA
Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke s avalom č.: VaI/DP/2016/3.1.1-03/L521/ZoVPBA
0,00 € SpeckTech, s. r. o. Ministerstvo školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky
15.
Október
2019
Dohoda o ukončení platnosti Dohody o používaní služobného motorového vozidla
2019/155
0,00 € Ján Murgaš Úrad pre reguláciu hazardných hier
15.
Október
2019
Zmuva č. 4/2019 o nájme bytu
Zmluva č. 4/2019
179,79 € Spojená škola Novohradská, Bratislava Mgr. Jarmila Jamborová
15.
Október
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02847/2019-PKZP-K40442/19.00 - NDS, a.s., k. ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
02847/2019-PKZP-K40442/19.00
25 782,64 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. 02842/2019-PKZ-K40715/19.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k. ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
02842/2019-PKZ -K40715/19.00
4 117,62 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02626/2019-PKZP-K40415/19.00 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s., k. ú. Podunajské Biskupice, okres Bratislava II
02626/2019-PKZP-K40415/19.00
237 668,11 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok 02313/2018-PKZP-K40288/17.01 - NDS, a.s., k. ú. Podunajské Biskupice, okres Bratrislava II
02313/2018-PKZP-K40288/17.01
67 833,48 € Slovenský pozemkový fond Národná diaľničná spoločnosť, a.s.