Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-348/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
7,71 € Irena Šottníková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Nájomná zmluva
30201/NZ-174/2019/Bytčica/186/Sl
0,08 € Vladimír Lacko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-376/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
45,90 € Alena Štolfová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-460/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
3,95 € Ivana Halabicová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-272/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
744,75 € Alena Štolfová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1404/19
1404/19
0,00 € SlovakiaWood, s. r. o. Pôdohospodárska platobná agentúra
20.
Január
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Mlynica, záväzok uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena, z dôvodu že na budúcej zaťaženej nehnuteľnosti C KN č. 6012 na LV č. 886 bude zrealizované premostenie cez vo
26/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Hanečák; Monika Hanečáková
20.
Január
2020
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Strážky, za účelom realizácie stavby "Dobudovanie priemyselného parku Kežmarok - Pradiareň", stavebný objekt" "SO 107 Mostné objekty", LV č. 363
25/2020-KE
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Kežmarok
20.
Január
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Spišský Štiavnik, predaj pozemkov LV č. 630
24/2020-KE
1 878,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ján Hudzík
20.
Január
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Mašková, predaj pozemku KNC 331/4, LV č. 463
23/2020-BB
189,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Mašková
20.
Január
2020
Zmluva o nájme bytu - k.ú. Stará Ľubovňa, prenájom 4- izbového bytu s príslušenstvom v prevádzkovej budove so súp. č. 1314 na parcele C KN č. 1215/2 na LV č. 1432
2046/2019-KE
125,95 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Jozef Guľaš
20.
Január
2020
Kúpna zmluva - k.ú. Spišský Štiavnik, predaj pozemku KNC 351/7, LV č. 630
22/2020-KE
1 728,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štefan Šavel
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Prejta, prenájom pozemku C KN č. 782 na LV č. 2262 za účelom realizácie projektu "Cyklotrasa, úsek Dubnica nad Váhom - Prejta"
2045/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mesto Dubnica nad Váhom
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Nezbudská Lúčka, Strečno, Lipovec, Vrútky - prenájom pozemkov v k.ú. Nezbudská Lúčka na LV č. 809, v k.ú. Strečno na LV č. 2995, v k.ú. Lipovec na LV č. 8 a č. 1340, v k.ú. Vrútky na LV č. 175, č. 1669 a č. 5187 za účelom realizácie
2044/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Považský Chlmec, Divinka - prenájom pozemkov v k.ú. Považský Chlmec na LV č. 1927 a č. 146 a v k.ú. Divinka na LV č. 42 a vodnej stavby na nich postavenej za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilin
2043/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Mikšová, Kotešová, Hvozdnica, Predmier, Malá Bytča, Veľká Bytča, Hliník nad Váhom -prenájom pozemkov v k.ú. Mikšová na LV č. 10, k.ú. Kotešová na LV č. 74 a č. 2607, k.ú. Hvozdnica na LV č. 167, k.ú. Predmier na LV č. 182, k.ú. Malá
2042/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Horný Hričov, Kotešová, Svederník - prenájom pozemkov v k.ú. Horný Hričov zapísaných na LV č. 184 a LV č. 995, v k.ú. Kotešová na LV č. 74, v k.ú. Svederník na LV č. 98 a vodnej stavby na nich postavenej za účelom realizácie stavby c
2039/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Považský Chlmec, Žilina - prenájom pozemkov v k.ú. Považský Chlmec na LV č. 146 a v k.ú. Žilina na LV č. 9129 a vodnej stavby na nich postavenej za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Žilina - Bytča
2040/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Nájomná zmluva - k.ú. Strečno, prenájom pozemku E KN č. 945/4 na LV č. 2995 a vodnej stavby na nej postavenej za účelom realizácie stavby cyklotrasy "Vážska cyklodopravná trasa, úsek Cyklotrasa Hrad Budatín - Hrad Strečno" - SO C.5 Cyklotrasa Strečno, k.ú
2041/2019-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Žilinský samosprávny kraj
20.
Január
2020
Memorandum o spolupráci v rámci projektu zavádzania informačného systému elektronickej fakturácie
2038/2019-PR
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik