Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
KÚPNA ZMLUVA
023-1103-Bs-KZ/2019
33,08 € Császárová Viola Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva o krátkodobom nájme
321/2019
248,52 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Slovenská národná akreditačná služba
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí služieb prevádzky Registračnej autority
12112019/1
0,00 € D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
15.
November
2019
KÚPNA ZMLUVA
003-1103-Js-KZ/2019
260,02 € Barátová Marta, Mgr. Železnice Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva č. 77/2019 o poskytnutí vrátenej funkčnej pomôcky do užívania
77/2019
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Kis Ladislav
15.
November
2019
Zmluva o dielo a poskytovaní poradenských služieb
SAŽP SE/2019/201
34 800,00 € Octigon, a.s. Slovenská agentúra životného prostredia
15.
November
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na vydanie diela
432/2019
0,00 € Mgr. art. Marek Kianička - Kameo Divadelný ústav
15.
November
2019
Rámcová dohoda na dodanie mrazenej zeleniny a mrazených rýb
201941
2 745,85 € PERPETUAL SLOVAKIA, s.r.o. Dopravná akadémia Trenčín
15.
November
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312031U17601
0,00 € STAVEM Slovakia, s.r.o. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15.
November
2019
Zmluva o podnájme športového zariadenia
SCP_ZM_SCP-117-2019_2019
4 983,60 € Mgr. Zoltán Heister - H+H Športové centrum polície
15.
November
2019
Zmluva o verejnom predstavení
2019/114/ ZVP050
800,00 € Tanečné divadlo Ifjú Szivek Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o spokytovaní služby STN-online
320/2019
1 149,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Technická univerzita vo Zvolene
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
120/2019/SFS
0,00 € Orange Slovensko a.s. Slovenská inovačná a energetická agentúra
15.
November
2019
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
MS/193/2019-63
0,00 € Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republika Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní služby STN-online
319/2019
1 346,00 € Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Veolia Energia Levice, a.s.
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
20/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Júlia Budošová
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. FMU 128/2019
FMU128/2019
410,00 € Koncertné združenie pri FMU AU Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
19/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Zuzana Laurinčíková
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. FMU 127/2019
FMU127/2019
40,00 € Bc. Jana Majerová Akadémia umení v Banskej Bystrici
15.
November
2019
Zmluva o ubytovaní č. 2019/2020
18/2019/UCM_ZU
475,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Jakub Murárik