Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922145_Z
62 484,00 € NIMAG, spol. s r.o. Nemocnica s poliklinikou Myjava
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922128_Z
509,00 € CENTRALCHEM, s.r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922063_Z
4 320,00 € RIZNER s. r. o. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
18.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z201922067_Z
4 398,78 € PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922035_Z
57 347,88 € DANUBIASERVICE, a.s. Slovenská konsolidačná, a.s.
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922042_Z
128,40 € Dávid Vorčák Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Rámcová dohoda
Z201922028_Z
21 017,00 € INMEDIA, spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201922000_Z
28 500,00 € MIVASOFT, spol. s r.o. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
18.
Júl
2019
Kúpna zmluva
Z201921955_Z
229,20 € KASON, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
18.
Júl
2019
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP ORP/ZO/2019/35
15 129,78 € Slovenská agentúra životného prostredia Mesto Liptovský Mikuláš
18.
Júl
2019
PFERDEKAUFVERTRAG
11/2019
0,00 € Florian Gatterdam Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1098/19
1098/19
0,00 € FORESTRA, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1100/19
1100/19
0,00 € Urbár, pozemkové spoločenstvo Sklabiňa Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1097/19
1097/19
0,00 € CONTAX EKO, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1094/19
1094/19
0,00 € BK - LES, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1132/19
1132/19
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1101/19
1101/19
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Bošáca Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo - Oprava strešnej krytiny na budove skladu povodňového materiálu na Alžbetinom ostrove v Komárne
954/2019-BA
70 117,74 € MITBAU s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva - k.ú. Hriňová, prenájom novovytvorenej parcely odčlenenej od C KN č. 21073/2 na LV č. 181 za účelom realizácie vodnej stavby "Hriňovská mliekareň Koliba, odber úžitkovej vody z vodného toku"
953/2019-BB
48,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik KOLIBA, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo - Brezno, protipovodňové opatrenia na toku Hron, r. km 220,300-227,750; vypracovanie štúdie
952/2019-BB
35 600,00 € VODOTIKA, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik