Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní služieb
Z2018902_Z
132 986,70 € Up Slovensko, s. r. o. Okresný súd Dunajská Streda
22.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018903_Z
153 590,00 € TatraMed Software s. r. o. Národný ústav detských chorôb
22.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018885_Z
4 243,99 € GESTAL, s.r.o. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
22.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018882_Z
376,80 € ITSK, s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
22.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018412_Z
2 590,00 € FaxCopy Pro s. r. o. Trenčiansky samosprávny kraj
22.
Január
2018
Kúpna zmluva
Z2018406_Z
178,00 € ITSK, s.r.o. UNIVERZITA J. SELYEHO
22.
Január
2018
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
00188/2018-ESPF-GR0001/18.00
0,00 € AK ECKER-KÁN &PARTNERS, s.r.o. Slovenský pozemkový fond
22.
Január
2018
ZMLUVA O UBYTOVANÍ ŠTUDENTOV
103995
80,00 € SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Patrik Olejnak
22.
Január
2018
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 25/ZM/2017
82/2018-PR
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Dodatok č.5 k Zmluve o dodávke elektriny cez vedenie SE a.s. č. PV-2013-A-00826-000
81/2018-KE
115,00 € SE Predaj, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto VS Boleráz tok Trnávka
80/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Tate & Lyle Boleraz, s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Parná
79/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Johns Manville Slovakia, a.s.
22.
Január
2018
Zmluva o financovaní č. 51/ZF/2017 - termínovaný úver
78/2018-PR
5 100 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto VN Čerenec
77/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bodet & Horst mattress ticking Verwaltungs s.r.o.
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - Predaj netriedených dunajských /riečnych štrkopieskov zo skládok D1b, D2, D3, D4.
76/2018-BA
238 913,88 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik D4R7 Construction s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Žitava
75/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ústav ekológie lesa SAV
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto VN Liptovská Mara
74/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Bekam, s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Lehotský potok
73/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ORAVA SKIPARK, a.s.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto VD Hričov
72/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik D.A.L., spol. s r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Orava
71/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MAHLE Engine Components Slovakia s.r.o.