Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201816647_Z
3 390,00 € U N I M A T spol. s r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Apríl
2018
Rámcová dohoda
Z201816484_Z
17 890,00 € Messer Tatragas, spol. s r.o. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
20.
Apríl
2018
Rámcová dohoda
Z201816467_Z
6 431,88 € WASCO - družstvo Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
20.
Apríl
2018
Zmluva o dielo
Z201816440_Z
96,00 € Copytrend, s.r.o. Mesto Žilina
20.
Apríl
2018
Zmluva o dielo
Z201816366_Z
97,00 € Copytrend, s.r.o. Mesto Žilina
20.
Apríl
2018
Zmluva o dielo
Z201816137_Z
11 399,98 € CAPAS, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
20.
Apríl
2018
Kúpna zmluva
Z201816263_Z
45 500,00 € BIOMETRIC, spol. s r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
20.
Apríl
2018
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve - k. ú. Ľuboreč, umiestnenie stožiarovej trafostanice, LV č. 888
582/2018-BB
100,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Stredoslovenská distribučná, a. s.
20.
Apríl
2018
Nájomná zmluva o nájme pozemku - k. ú. Lučenec, umiestnenie prenosného dreveného stánku, LV č. 3157
581/2018-BB
375,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik AGILIS PLUS, s. r. o.
20.
Apríl
2018
Dodatok k DoC-tranz.
0040687402
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPED-TRANS Levice, a.s.
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pri realizácii podujatia SHARPE CONFERENCE& FESTIVAL 2018
19/SP/2018
500,00 € LALA Agency - Slovak Music Export Slovenský filmový ústav
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zo ŠR
73/2018
2 685 000,00 € Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
72/2018
0,00 € CRT - ELECTRONIC, spol. s r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
Apríl
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
8/2017-STA
705,00 € Ferdinand Filip,Doc., RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
20.
Apríl
2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
3/2017-STA
705,00 € Peter Csiba,RNDr., PhD Univerzita J. Selyeho
20.
Apríl
2018
Zmluva o podnájme parkovacieho miesta
71/2018
1 000,00 € Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPLZ/65/2018
0243/2018
129 690,00 € Základná škola s materskou školou Hugolína Gavloviča, Školská ulica 369 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva
128/2018
600,00 € Haruna Honcoopová Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
20.
Apríl
2018
Contract of Mandate
UPJŠ - 514/2018
2 400,00 € Prof. Dr. Hab Wojciech Gizicki Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
20.
Apríl
2018
Žiadosť o zmenu k účtu
201811
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Mincovňa Kremnica, š. p.