Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838809_Z
68 395,86 € Up Slovensko, s. r. o. CULTUS Ružinov, a.s.
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838620_Z
67 946,58 € Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT Žilinský samosprávny kraj
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838617_Z
12 480,00 € BR Export, s. r. o. Žilinský samosprávny kraj
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838615_Z
30 458,01 € Železiarstvo HAMMER, s.r.o. Žilinský samosprávny kraj
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838553_Z
17 278,27 € Up Slovensko, s. r. o. Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04 Spišské Podhradie
21.
September
2018
Kúpna zmluva
Z201838511_Z
17 700,00 € Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT Mesto Košice
21.
September
2018
DOHODA o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb č. 2017/2120/3443
2018/2100/3874
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
21.
September
2018
Kúpna zmluva
4/KUP/2018
40,00 € Mgr. Renáta Šmatláková Slovenský filmový ústav
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-352-00864
18-352-00864
8 000,00 € Dom národov - RADUANA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-180-01494
18-180-01494
1 000,00 € Kultúrno záujmový klub NÁDAS Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-214-01090
18-214-01090
1 500,00 € Univerzita J. Selyeho Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-220-00124
18-220-00124
3 000,00 € Židovská náboženská obec v Komárne Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-230-01441
18-230-01441
2 700,00 € Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-245-00470
18-245-00470
1 000,00 € Spolok rusínskych spisovateľov Slovenska Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-245-01345
18-245-01345
5 000,00 € Občianske združenie Phoenix - Phoenix Polgári Társulás Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-311-00157
18-311-00157
600,00 € Gréckokatolícka cirkev, farnosť TOPOĽA Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-322-00407
18-322-00407
3 000,00 € Komárňanský komorný orchester Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-322-00409
18-322-00409
2 500,00 € Komárňanský komorný orchester Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01679
18-120-01679
500,00 € Obec Brestovec Fond na podporu kultury narodnostnych mensin
21.
September
2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-120-01692
18-120-01692
2 000,00 € Univerzita J. Selyeho Fond na podporu kultury narodnostnych mensin