Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/34/054/39
6 234,48 € SOKOL trade Bratislava, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
18.
Apríl
2019
Zmluva o Partnerstve
76/ITA-ZŠ/2019
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
IU/2019/61001
980,00 € Petra Papierníková IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Apríl
2019
Dohoda o grante
2018-1-SK02-ESC21-001997
68 221,00 € MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
VS-20-20181123-35895136_17318629
0,00 € Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava MARCOM, spol. s r.o.
18.
Apríl
2019
Zmluva č. 29/2019 o poskytovaní verejných služieb
29/2019
15,60 € Slovak Telekom a.s. Bratislava Psychiatrická nemocnica, Kremnica
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1244/160419 - 033/180912/KZ20522/2019/Bytčica/emPulse
172,14 € Zdena Gregorová Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/41/051/91 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/91
0,00 € Mestská časť Košice - Dargovských hrdinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1243/150419 - 033/180912/KZ20529/2019/Bytčica/emPulse
124,80 € Antónia Šugarová Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/41/051/90 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/90
0,00 € Iveta Szaniszlóová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/41/051/89 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/89
0,00 € MCONSTRUCTION s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/41/051/88 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/88
0,00 € Obec Čižatice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1242/150419 - 033/180912/KZ10233/2019/Rosina/emPulse
307,84 € Bernardína Bičanovská Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1241/120419 - 033/180912/KZ10202/2019/Rosina/emPulse
171,39 € Helena Franeková Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Rámcová zmluva o spolupráci s externou vzdelávacou inštytúciou v doktorandskom štúdiu
6/2019
0,00 € Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ústav hydrológie, Slovenská akadémia vied
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1240/120419 - 033/180912/KZ10203/2019/Rosina/emPulse
1 415,23 € Milan Kováčik Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
1239/100419 - 033/180912/KZ10207/2019/Rosina/emPulse
2 358,72 € Anna Vrabcová Žilinská teplárenská, a.s.
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/32
Dohoda_ 989
4 396,56 € Obec Horný Lieskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č. 19/11/054/31
Dohoda_ 988
9 018,84 € Občianské združenie svätého Lazara Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
18.
Apríl
2019
Dohoda č.19/11/054/30
Dohoda _987
4 614,90 € Renáta Pažitná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica