Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto tok Váh
70/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na odber povrchovej vody na priemyselné využitie - odberné miesto VS Kráľová
65/2018-PN
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Kameňolomy a štrkopieskovne, a.s. , v skratke KAS, a.s.
22.
Január
2018
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
2400/2017-KE
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Turčiansky Michal, predaj pozemkov LV č. 1484
2401/2017-PN
2 554,80 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MICHALSKÁ pálenica s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Radvaň, LV č. 2795, zriadenie vecného bremena za účelom prechodu a prejazdu
2399/2017-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Klára Kajsová; Ing. Ján Kajsa; Ing. Peter Kajsa, PhD.; Monika Kajsová
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - k. ú. Ipeľský Sokolec, LV. č. 369Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou ,, Ipeľský Sokolec, protipovodňové opatrenie na potoku Jelšovka"
2398/2017-BB
80,93 € Gejza Gasparik; Ing. Agáta Gaspariková SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Jablonové, nájom DVT a pozemkov
69/2018-BA
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Jablonové
22.
Január
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Stráže, zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia práva prechodu a prejazdu k oprávneným nehnuteľnostiam, LV č. 1048
66/2018-PN
225,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Jana Kusendová
22.
Január
2018
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva užívaním pozemkov bez zmluvného vzťahu - k. ú. Prešov a k. ú. Solivar, LV č. 16681, 16680, 3086, 4542, 2068, 4613 a LV č. 4558
67/2018-KE
100 152,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik JUDr. Michal Kmec; JUDr. Michal Guman
22.
Január
2018
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemkovej nehnuteľnosti bez zmluvného vzťahu - k.ú. Tesáre, užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu, LV č. 1146
68/2018-PN
16,17 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Zdenka Piknová
22.
Január
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Moravský Svätý Ján, zriadenie vecného bremena za účelom zabezpečenia práva prechodu a prejazdu k oprávnenej nehnuteľnosti, LV č. 4154
64/2018-BA
176,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Jozef Zajíc; Terézia Zajícová
22.
Január
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Prievidza, nájom pozemkov podľa GP 46/2017
63/2018-PN
111,94 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MH Invest II, s.r.o.
22.
Január
2018
Zmluva na vypracovanie Zámeru pre zisťovacie konanie- posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti "Krásna Ves - úprava toku Bebrava" na životné prostredie
62/2018-PN
11 400,00 € CABEX s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Južné Mesto, predaj pozemku LV č. 10695
60/2018-KE
3 646,32 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Mgr. Katarína Milliat
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Behynce, predaj pozemkov LV č. 656
61/2018-PN
2 040,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Benjamín Močko; Mgr. Viera Močková
22.
Január
2018
Kúpna zmluva - k. ú. Makov, LV. č. 991Majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou ,,Makov - Čierne, úprava Holackého potoka"
59/2018-PN
19,18 € Ľuboslav Dočár SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
Zámenná zmluva - k.ú. Kozí Vrbovok, zámenná zmluva
58/2018-BB
364,64 € Obec Kozí Vrbovok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Január
2018
ZoPVS - dodatok
232028/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. POLYTRANS, s.r.o.
22.
Január
2018
ZoPVS - dodatok
312021/5
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. KERGOL J.P., spol. s r.o.
22.
Január
2018
Dohoda o cene ZF,SA
000K565410
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. BATTAL, spol. s r.o.