Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Január
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2 m3
1922/2019-KE
15,54 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Ing. Ľuboslav Chvostaľ
20.
Január
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2 m3
1921/2019-KE
10,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Michal Nistor
20.
Január
2020
Dohoda o cene - Odpredaj drevnej hmoty v množstve 2 m3
1920/2019-KE
10,36 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Hlavatý
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2087/2019
1320/07-2087/2019
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. v skratke GE.NE.S a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2145/2020
1320/07-2145/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Di Mihálik, s.r.o.
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2144/2020
1320/07-2144/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. WH DANUBIUS, s.r.o.
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2152/2020
1320/07-2152/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. MARTIMEX-SPEDITION,spoločnosť s ručením obmedzeným
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2150/2020
1320/07-2150/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. DECURIO, s.r.o.
20.
Január
2020
1320/07-2151/2020
1320/07-2151/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. LESY - DREVO, s.r.o.
20.
Január
2020
Zmluva o bezhotovostnom platobnom styku č. 1320/07-2146/2020
1320/07-2146/2020
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Gasparik, s.r.o.
20.
Január
2020
Dodatok k DoC-tranz.
0040717301
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. VTG Rail Logistics s.r.o.
20.
Január
2020
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2020
0,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Mgr. Belányiová Helena, Firma: Mgr. Belányiová Helena - BELMER
20.
Január
2020
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
30201/NZ-444/2018/Bytčica/186/Sl_dodatok č.1
90,46 € Jozef Šottník Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene
30201/NZ+VB-063/2015/Bytčica/186/Sl_dodatok č.2
0,67 € Mária Dubcová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0025/2020
175 892,00 € Slovenský zväz pozemného hokeja Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytnutí služieb
125/2019/Z
0,00 € Divadlo Nová scéna Tlačová agentúra Slovenskej republiky
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0024/2020
2 165 167,00 € Slovenský zväz hádzanej Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0023/2020
2 104 028,00 € Slovenský zväz cyklistiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0022/2020
204 963,00 € Slovenský šachový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20.
Január
2020
Zmluva o poskytnutí príspevku uznanému športu v roku 2020
0021/2020
42 308,00 € Slovenský horolezecký spolok JAMES Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR