Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
September
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Renčišov, LV č. 624, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava Malej Svinky a Renčišovského potoka - Renčišov.
1639/2018-KE
7,78 € Mgr. František Ondrej SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 1897
1638/2018-PN
0,00 € Jarmila Volnerová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Kúpna zmluva - k.ú. Renčišov, LV č. 5, 647, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou stavbou Úprava Malej Svinky a Renčišovského potoka - Renčišov.
1637/2018-KE
3 766,00 € Pozemkové spoločenstvo Urbár Renčišov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 872
1636/2018-PN
0,00 € Antónia Lachká SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - "Prečín - úprava Domanižanky" pozemok k.ú. Prečín, LV č. 878
1634/2018-PN
0,00 € Alena Búšfiová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40790-1
2018-40790-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Simona Vyhničková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40788-1
2018-40788-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Andrea Zajačková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-26942-1
2018-26942-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Adam Zetek
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40739-1
2018-40739-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Barbora Živčicová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40276-1
2018-40276-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Angelika Vörös
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-39649-1
2018-39649-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Viktória Vevericová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40734-1
2018-40734-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Veronika Urbanová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40749-1
2018-40749-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Barbora Tučeková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40796-1
2018-40796-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Andrea Takáčová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-29470-1
2018-29470-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Monika Székelyová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-35653-1
2018-35653-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Andrea Šarkezi
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40058-1
2018-40058-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Rea Šimonová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-37304-1
2018-37304-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Laura Štefanidesová
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40205-1
2018-40205-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Simona Plešková
21.
September
2018
Zmluva o ubytovaní č. 2018-40238-1
2018-40238-1
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Vladimír Rakić