Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44802-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44802-2019/710
8 795,09 € Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Potoky Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 011BB360007
011BB360007
66 955,00 € Pomoc vidieku- záujmové združenie občanov Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.011BB360006
011BB360006
33 345,00 € Regionálna rozvojová agentúra Lučenec Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44478-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44478-2019/710
6 985,23 € Kysucká lesná spoločnosť s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44556-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44556-2019/710
1 588,58 € Evanjelická cirkev augsburského vyznaniaSlovenská Ves Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 714/18
714/18
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1178/19
1178/19
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1179/19
1179/19
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1359/19
1359/19
0,00 € JASOŇ, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 630/22/2019/S
630/22/2019/S
0,00 € Peter Bystriansky Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 011BB360005
011BB360005
33 825,00 € Združenie PROMOTO Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 1172/19
1172/19
0,00 € JASOŇ, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 1335/19
1335/19
0,00 € KLAS, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44718-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44718-2019/710
11 119,93 € Pozemkové spoločenstvo Stročín, 089 01 Svidník Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44039-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44039-2019/710
22 879,28 € Pozemkové urbárske spoločenstvo LENDAK Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44514-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44514-2019/710
9 853,58 € Urbariát, pozemkové spoločenstvo Predajná Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44578-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44578-2019/710
5 703,29 € Obec Podhorany Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44734-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44734-2019/710
5 259,76 € Urbár Brezany pozemkové spoločenstvo Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44060-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44060-2019/710
36 941,09 € Družstvo vlastníkov neštátnych lesov obce Staškov Pôdohospodárska platobná agentúra
6.
December
2019
Z m l u v a č. 44545-2019/710 o poskytnutí podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov
44545-2019/710
23 906,11 € Lesné spoločenstvo Kysučné, s.r.o. Pôdohospodárska platobná agentúra