Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/91
1 200,48 € Obec Hažlín Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/054/56
775_Dohoda
1 013,76 € Eduard Mareček - AKVAMARE Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021K007-223-14
IROP-Z-302021K007-223-14
670 283,86 € Stredná odborná škola technická Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/054/57
774_Dohoda
1 161,54 € IFX Services s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/34/52A/86
600,24 € Obec Stuľany Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/51A2/4
773_Dohoda
1 850,00 € JANEK line, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o zabezpečení činnosti technika požiarnej ochrany a poradenstva v uvedenej oblasti
337/2018
8 400,00 € Miroslav Hvizdák Univerzitná nemocnica Martin
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/050/10
771_Dohoda
4 867,20 € Familae Locum - Rodinkovov, n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
111/2018
1 195,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/050/11
770_Dohoda
5 840,64 € Ján Bánovčín, Stolárstvo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
110/2018
1 420,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o partnerstve
710-2018/40-4675
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/050/12
769_Dohoda
4 502,04 € PROJEKT - INSTAL s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytovaní reklamných služieb
Z113/2018-83
0,00 € Ing. František Ambrovics Slovenská národná galéria
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ kód ITMS2014+: 312051I641
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2018/000768 - 039_2018
0,00 € Obec Ihľany Ministerstvo vnútra SR - Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
109/2018
220,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Dohoda č. 18/11/050/13
768_Dohoda
3 407,04 € Slovenská motocyklová federácia Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
108/2018
120,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o spolupráci
107/2018
270,00 € Janka Gatialová TEES Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
20.
Apríl
2018
Zmluva o usporiadaní divadelného predstavenia
382/Č/2018
0,00 € Slovenské národné divadlo Divadlo Jána Palárika