Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Zmluva o spolupráci
1259/2019/NPPC-VÚEPP
342,00 € András Bankházy Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
15.
Október
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
548/19
121 226,40 € ULTRAMED s. r. o. Fakultná nemocnica Trenčín
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.B0742885
SITB_DO1_OT-B0742885_2019
139,50 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 983/2019 RE
600,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Bereníková Adela
15.
Október
2019
Zmluva o dielo 01-14-2019
01-14-2019
158 969,00 € Renostavmal s.r.o. Verejné prístavy, a. s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0742885
SITB_DO_OT-B0742885_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 982/2019 RE
540,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Trubenová Viera
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00264019
SITB_DO_OT-1213431400264019_2019
243,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromné vozidla na služobné účely
Spr. 866/19
70,00 € JUDr. Peter Rajňák Okresný súd Nové Zámky
15.
Október
2019
Realizačná zmluva o združenej dodávke zemného plynu.
Spr.749/2019
0,00 € ZSE Energia, a.s. Okresný súd Dunajská Streda
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného vozidla na služobné účely
1SprO/1462/2019
29,28 € Katarína Cakociová, JUDr. Krajský súd v Košiciach
15.
Október
2019
Licenčná zmluva
9/2019/UVLF-ESAP
0,00 € Ing. Michal Hadbavný, CSc. a spoluautor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
15.
Október
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verej. služieb č. B0607583
SITB_D_OT-12161468B0607583_2019
107,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_704015_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
388_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_704015_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. Ing. Ján Orinčák
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A7201203
SITB_DO_OT-12134558A7201203_2019
243,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A3645953
SITB_D_OT-A3645953_2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiach s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-131/2019/Ivachnová/0920/GEOD
52,48 € Oľga Hašková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. A13932142
SITB_D_OT-12150621A13932142_2019
160,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051685
280,00 € Bobriková Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051686
60,00 € Derevjaniková Anna Rozhlas a televízia Slovenska