Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Apríl
2019
Súhrnný návrh poistnej zmluvy (PP01)
69/2019
283,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Národné osvetové centrum
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
265/19
100,00 € Mr Bartosz Sakowicz Výskumná agentúra
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva 2019/3
Kúpna zmluva 2019/3
2 000,00 € Andrea Lapošová Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
264/19
100,00 € Prof. Jens Schwamborn Výskumná agentúra
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva 2019/2
Kúpna zmluva 2019/2
2 500,00 € Miroslav Krcho Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
ZMLUVA O POSÚDENÍ VÝSKUMNÝCH STRATEGIÍ ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK
263/19
350,00 € Prof. Jens Schwamborn Výskumná agentúra
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva
6/13/II.Q./2019
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Beňuš DREVOX MJ, s.r.o.
18.
Apríl
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o spolupráci a o podmienkach poskytnutia účelových prostriedkov na riešenie úlohy č. APVV-14-0566
APVV-14-0566 12/2019
6 795,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Ústav polymérov, Slovenská akadémia vied
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva PENAM SLOVAKIA, a.s.
Kúpna zmluva PENAM SLOVAKIA, a.s.
8 800,00 € PENAM SLOVAKIA, a.s. Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
Kúpna zmluva 2019/1
Kúpna zmluva 2019/1
0,00 € SPOMA Hlohovec, s.r.o. Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
KÚS- Spr 600/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
18.
Apríl
2019
Zmluva o vytvorení AVD
ZM2019778
3 500,00 € Vlčeková Stanislava Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2074737
720,00 € Siller Ján Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
20190410/3079
768,00 € INTA, s.r.o. Reedukačné centrum Hlohovec
18.
Apríl
2019
Zmluva
ZM1005354
100,00 € Zekner s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Zmluva
ZM1005355
100,80 € 2 Mart s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Apríl
2019
Zmluva o spolupráci
102/2019
210,00 € Mgr. Daša Borovská Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
18.
Apríl
2019
Zmluva o dielo
179/A700/2019
175 500,00 € Konzultačná skupina PODZEMNÁ VODA, spol. s r.o. Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Apríl
2019
Zriadenie záložného práva
0136-PRB/2017/Z
0,00 € Obec Bešeňová Ministerstvo dopravy a výstavby SR
18.
Apríl
2019
D o h o d a č. 19/22/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 3 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a do
19/22/060/41
3 325,90 € Jana Kubinská Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš