Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10072/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
27,30 € Ján Galan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/395/2019
1 890,00 € Klaudia Dittelová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/006820/2019/UBYT/
Z/2019/2259/VII/VMĽŠ/UO
90,00 € Univerzita Komenského v Bratislave, Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny Natália Ostovrchá
15.
Október
2019
Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
386_2019 Príloha č. 1_2019_W k Zmluve č. PO_2019_707510_OV_W na dodanie aplikačného programového vybavenia WINREG
0,00 € Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. AGROS - Červenica s.r.o.
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/394/2019
2 115,00 € Edita Mášová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve
30201/NZ-10199/2015/Hubová/0920/IFI_dodatok č.1
23,42 € Milan Drdák Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Komisionárska zmluva
Z - 82/19
0,00 € Mgr. Peter Chalupa- Petrus Literárne informačné centrum
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051571
70,00 € Výrostko František Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051593
400,00 € Dudík Miroslav Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051621
100,00 € Buganová Klaudia Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH1051632
300,00 € Drugová Zuzana Rozhlas a televízia Slovenska
15.
Október
2019
Rámcová dohoda
63/RZ/2019
61 200,00 € HS ART - Digital Service, GmbH Slovenský filmový ústav
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/393/2019
2 086,00 € Eva Maníková Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla
SNM-GR-INÉ-2019/3190
0,00 € Milan Keráčik Slovenské národné múzeum
15.
Október
2019
Kúpna zmluva č. CV-38-59/2019-8100000529
8100000529
265 433,80 € POZANA MEAT s.r.o. Centrum výcviku Lešť
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10084/2019/Hubová/0920/IFI
62,40 € Aleš Plško Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
15.
Október
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
19/41/52A/210
0,00 € Obec Chorváty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
15.
Október
2019
Zmluva o ubytovaní
ZML 981/2019 RE
522,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Valér Marek
15.
Október
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci krajín programu ERASMUS + akademický rok: 2019/2020 Číslo zmluvy – 2018-1-SK01-KA103-045836
180040/392/2019
2 155,00 € Nina Tolkačevová Ekonomická univerzita v Bratislave
15.
Október
2019
Nájomná zmluva
30201/NZ-10041/2019/Hubová/0920/IFI
12,48 € Štefan Galan Národná diaľničná spoločnosť, a.s.