Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22. mpr-26-141/2020
21,88 € Róbert POPOVIČ Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu "Prvá pomoc"
20/17/54E/5271/2020
0,00 € Jozef Nagy Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
25.
September
2020
DOHODA číslo 20/37/051/224 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
Dohoda č. 20/37/051/224
0,00 € EcoDomček s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Dohoda č. 20/37/054/429 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ni
Dohoda č. 20/37/054/429
7 667,72 € Libreta s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
SNM-MT-NZ-2020/2668
60,00 € Slovenské národné múzeum Janka Ferčeková
25.
September
2020
Accommodation Agreement
130 (23-31) /2020/UVLF
853,00 € Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Študenti
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/425
0,00 € Drieňok Teplý Vrch s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-94/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-76/2020
VTSÚ-12-94/2020
3 933,75 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
25.
September
2020
Zmluva o dielo č. VTSÚ-12-91/2020 - vykonanie diela podľa programu č. VTSÚ-10-75/2020
VTSÚ-12-91/2020
3 418,79 € Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie ZVS holding, a.s.
25.
September
2020
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
22.mpr-26-140/2020
40,96 € Vladislav KONTRA PAL Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z-302021X010-211-27
754 408,49 € Obec Veľké Leváre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
25.
September
2020
Zmluva o poskytovaní podpornej servisnej služby pre „Zariadenie na triedenie balíkových zásielok"- typ EK 7700 BTZ 01 inštalované v objektoch Slovenskej pošty, HSS 022 Bratislava, HSS 022 Košice a HSS 022 Žilina
508/2020
0,00 € KOVAL SYSTEMS, a.s. Slovenská pošta, a. s.
25.
September
2020
Urgentná pohotovosť - serverovňa Mamateyova
OBJ_90_2020
1 080,00 € PW Trade s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa
20/31/054/423
0,00 € cosmos flowers, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/46/53G/2
17 262,24 € Stráne Invest RSP, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
25.
September
2020
Dohoda o skončení zmluvy o nájme nebytových priestorov
Z/2020/1873/IV/VID/TU
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolský internát Družba Medment, s.r.o.
25.
September
2020
Dohoda o skončení dohody č. 20/37/051/ 141 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Dohoda o skončení dohody č. 20/37/051/ 141 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
0,00 € Súkromná spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
25.
September
2020
Použitie súkromného cestného motorového vozidla pri služobnej ceste.
vkPO-3-235/2020
14,64 € Štefan VELIKÝ Ministerstvo obrany
25.
September
2020
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č. 2 podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/04/54E/3536
0,00 € Rita Határová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
25.
September
2020
Kúpna zmluva
AOMVAS-1-50/2020
14 000,00 € Zoltán Gyonyor Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.