Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
14.
December
2018
Zmluva o spolupráci
ZML 1109/2018 RE
0,00 € Základná škola s materskou školou Katolícka univerzita v Ružomberku
14.
December
2018
Dohoda o náhrade škody podľa § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
OL-KÚ-33/32-2018
2,57 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
1060/2018
37 068,00 € Úrad vlády SR Regionálna rozvojová agentúra Záhorie so sídlom v Malackách
14.
December
2018
Licenčná zmluva
304-600-18
34,11 € LITA Literárne informačné centrum
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu regionálneho rozvoja
1036/2018
35 000,00 € Úrad vlády SR RRA Horný Spiš
14.
December
2018
Dohoda o náhrade škody podľa § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
OL-KÚ-32/32-2018
3,40 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
14.
December
2018
Príkazná zmluva
303-300-18
275,00 € Eva Tomkuliaková Literárne informačné centrum
14.
December
2018
Príkazná zmluva
302-600-18
50,00 € Katarína Macurová Literárne informačné centrum
14.
December
2018
Dohoda o náhrade škody podľa § 170 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
OL-KÚ-27/32-2018
5,02 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
14.
December
2018
Havarijné poistenie MV
2406583651
646,38 € Generali Poisťovňa, a.s. BIONT, a.s.
14.
December
2018
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
378/2018/MPRVSR-990
102 239,00 € Mesto Trenčín Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
14.
December
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí práva na využívanie aplikácií č. 2014/098
2014/098 (2)
0,00 € Vema, s. r. o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
14.
December
2018
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
947/2018
2 250,00 € Peter Mikuláš Hudobné centrum
14.
December
2018
Zmluva o spolupráci
ZML 1108/2018 RE
0,00 € Materská škola Katolícka univerzita v Ružomberku
14.
December
2018
Havarijné poistenie MV
2406583645
646,38 € Generali Poisťovňa, a.s. BIONT, a.s.
14.
December
2018
Zmluva o praktickej výučbe
169/2018 UCM
2,26 € Premium FIT s.r.o. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
14.
December
2018
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovanie za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovanie u zamestnávateľa v rámci národného projektu REŠTART-Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce-opatr
18/34/054/628
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
14.
December
2018
Zmluva o spolupráci
ZML 1107/2018 RE
0,00 € Materská škola Katolícka univerzita v Ružomberku
14.
December
2018
Zmluva o dielo č. 9701/0068/2018
9701/0068/2018
5 981,76 € GU SLOVENSKO, s.r.o. Slovenská technická univerzita v Bratislave
14.
December
2018
Dohoda o náhrade škody a o spôsobe jej náhrady podľa § 191 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov
OL-KÚ-26/32-2018
7,90 € Anonymizované v zmysle ZIPS GR ZVJS 3/2012 Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce