Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
17.
Máj
2019
Poistná zmluva - cestovné poistenie
Z 8/2019/Hosp.
0,38 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Spojená škola internátna, Prešov
17.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku
19/33/060/122
4 403,83 € Peter Šiagi Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
17.
Máj
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiach s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-099/2019/Martinček/0920/GEOD
1 850,84 € Danka Maliňáková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2019
Dodatok č.1 k dohode 19/37/054/59 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
Dodatok č.1 k dohode 19/37/054/59
0,00 € Súkromná bezpečnostná služba SHIELD,spol.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
17.
Máj
2019
Príkazná zmluva
092-600-19
60,00 € Kristína Šimková Literárne informačné centrum
17.
Máj
2019
Rámcová kúpna zmluva na prístroje pre automatickú reguláciu a riadenie
1100031439/23964/2019-O8
0,00 € Železniční dodavatelská s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
17.
Máj
2019
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii podujatia Noc múzeí a galérií 2019
201/2019
120,00 € Slovenské národné múzeum Divadelný ústav
17.
Máj
2019
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku štátu č. 283/OVS/2019
8/BA3/2019/R/342
0,00 € SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Centrum pre deti a rodiny Ružomberok
17.
Máj
2019
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
Z151/2019-52
280,00 € Mgr. art. Ivana Palečková Slovenská národná galéria
17.
Máj
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
19/21/060/202
4 714,74 € JG Finančný servis, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
17.
Máj
2019
Dohoda č. 19/22/060/116 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/22/060/116
2 494,41 € RacioLenka, s. r. o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
17.
Máj
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa § 52a ods. 9 zákona č. 5/2004 Z.s. o službách zamestna
19/27/52A/105
0,00 € Materská škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
17.
Máj
2019
Kúpna zmluva č. 24/2019
88/2019-2060-2063
4 820,00 € Marián Ustupský Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
17.
Máj
2019
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. ŽU-PZ-APVV-14-0096
Dodatok č. 6 k Zmluve o spolupráci a poskytnutí prostriedkov č. ŽU-PZ-APVV-14-0096
11 196,00 € Prvá Zváračská, a.s. Žilinská univerzita v Žiline
17.
Máj
2019
Nájomná zmluva a dohoda o urovnaní za užívanie pozemkov súvisiach s výstavbou pozemných komunikácií a úprava práv a povinností spojených s užívaním týchto nehnuteľností
30201/NZaDoU-093/2019/Martinček/0920/GEOD
2,85 € Marián Lauko Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-57/2019
22,52 € Stanislav FOGARAŠ Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
Rámcová kúpna zmluva na dodávku chladiacich článkov - náhradných dielov pre HDV
1100031722/27585/ 2019-O8
0,00 € Železniční dodavatelská, s.r.o. Železničná spoločnosť CARGO SLOVAKIA, a.s.
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
prCSS-73-58/2019
28,24 € Richard PONÍK Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
1.mb-75-21/2019
8,50 € Vladimír DUĽA Ministerstvo obrany
17.
Máj
2019
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 54/2019/NSS
Zmluva o podmienkach a rozsahu náhrady výdavkov spojených s účasťou na vzdelávacom podujatí č. 54/2019/NSS
30,00 € fyzická osoba Žilinská univerzita v Žiline