Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
18.
Júl
2019
Zmluva o vzájomnej spolupráci
22/2019
2 000,00 € HERBA, spol. s.r.o. Úrad verejného zdravotníctva SR, Bratislava
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva a zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30803/NZaZoBVB-299/2017/Barca/1665/GEOD
3 956,85 € Judita Majerčíková Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134292 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134292 08U01
100 000,00 € Environmentálny fond Obec Hatné
18.
Júl
2019
Nájomná zmluva
30803/NZ-104/2018/Valaliky/1665/RSG
548,19 € Košický samosprávny kraj zast. Správa ciest Košického samosprávneho kraja Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
810/169/2019/ZZ
87 430,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Mlynská 269/18, Spišská Nová Ves v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/1662/I/RUK/OCOZ
204 549,84 € TECHTEAM, s.r.o Univerzita Komenského v Bratislave - Rektorát
18.
Júl
2019
Z M L U V A č. 134901 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
134901 08U02
93 000,00 € Environmentálny fond Obec Belža
18.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30201/NZaZoVB-073/2015/Podunajské Biskupice/1949/GEOREAL_Dodatok č.1
76,48 € Katarína Matuszná Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie"
19/26/051/85/BB
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok na zapracovania za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na zapracovania u zamestnávateľa v rámci národného projektu „REŠTART
19/31/054/373
0,00 € Obec Gemerské Dechtáre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
18.
Júl
2019
Zmluva o úvere
402/243/2019
401 800,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Levice Z. Nejedlého 2880/71, v zastúpení Okresné stavebné bytové družstvo Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071U392
780/2019
13 000,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Obec Nedožery - Brezany
18.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-252/2015/Vajnory/1947/HudEm_Dodatok č.1
9 166,76 € Margita Vitálošová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva č. 26/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
26/2019
0,00 € ZO SZV Kráľová pri Senci Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec
18.
Júl
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AP absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci NP „Absolventská prax štartuje zamestnanie“, uzatvorenej podľa ustanovenia § 51, č.dohody: 19/16/051/62
219 2019
0,00 € INOX PROCESS s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
18.
Júl
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
307/167/2019/ZZ
358 000,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Ulica A. Stodolu 8, Prievidza v zastúpení SVB Prednádražie Štátny fond rozvoja bývania
18.
Júl
2019
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve a zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
30703/NZaZoVB-151/2015/Vajnory/1947/RumDa_Dodatok č.1
5 689,72 € Gabriela Mažárová Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
18.
Júl
2019
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
62/2019/ZZ
0,00 € Slovenská národná knižnica Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede
18.
Júl
2019
Zmluva o vypracovaní odborných posudkov vrátane zjednodušenej stavebnej (projektovej) dokumentácie
ZML_566_2019
11 800,00 € Ing. Cyril Kramár - autorizovaný inžinier č. 3221 Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
18.
Júl
2019
Zmluva č. 25/2019 o vykonaní všeobecného epizootologického dozoru a veterinárnej prevencie chorôb včelstva v roku 2019 podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka
25/2019
0,00 € ZO SZV Veľké Leváre Regionálna veterinárna a potravinová správa, Senec