Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
15.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚPSVR Rimavská Sobota
Z1900265
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota Slovenská konsolidačná, a.s.
15.
November
2019
Dodatok č. 12 k zmluve č. 0172/2018 zo dňa 27.2.2018 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2018
1087/2019
0,00 € Ekonomická univerzita v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku
1011/2019
237 177,00 € Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Mesto Strážske
15.
November
2019
Zmluva o dielo č. 2/051/19
TvU-2019-PdF-96
493,82 € PaedDr. Marína Vidanová, PhD. Trnavská univerzita so sídlom v Trnave,Pedagogická fakulta
15.
November
2019
Dodatok č. 9 k zmluve č. 0165/2018 zo dňa 27.2.2018 o poskytnutí dotácie na rok 2018 pre UKF
1086/2019
0,00 € Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
127/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Milan Oravec
15.
November
2019
Kúpna zmluva č. 1110/2019/SRŠ uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) (ďalej len „zmluva“)
1110/2019
31 788,90 € RNDr. Jela Šimeková – PROXIMA PRESS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
140/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo RNDr. Zuzana Kapustová, SHR
15.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0163/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1134/2019
36 658,00 € SLOVENSKÝ STRELECKÝ ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
72/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Pavol Vyšovský. SHR
15.
November
2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2019 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
35/ZA/2019
5 000,00 € OBEC VÝCHODNÁ Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina
15.
November
2019
Zmluva na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
137/2019-PK
0,00 € Zväz chovateľov koní na Slovensku, družstvo Poľnohospodárske družstvo Dubovce
15.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0170/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1133/2019
102 809,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o vytvorení slovesného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM1005863
1 000,00 € Magda Wdowyczynová Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva
ZM1005877
600,00 € POFO s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
Zmluva o poskytovaní servisných prác, služieb a predaji náhradných dielov a príslušenstva
374/2019/600 - 5790
0,00 € AUTOFIX, s. r. o. Slovenský metrologický inšpektorát
15.
November
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu
ZM1005878
250,00 € AGENTÚRA PERPETUM, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
15.
November
2019
ZMLUVA O VÝPOŽIČKE č.: SHNM-OD-2019/001265-004
SHNM_ZM_SHNM-OD-2019-001265-004_2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majetku) Ing. Andrej Kiska
15.
November
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 0182/2019/SŠ o podpore národného športového projektu v roku 2019
1132/2019
15 039,00 € SLOVENSKÝ ZÁPASNÍCKY ZVÄZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
15.
November
2019
Zmluva o užívaní nehnuteľnosti na účely umiestnenia automatickej zrážkomernej stanice
224-200-2019
227,00 € Štefánia Beháňová Slovenský hydrometeorologický ústav