Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
9-12/ 2019
11,00 € Eva Galgánková Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/43
0,00 € Samuel Rehák NŠC
24.
Január
2019
ZMLUVA O REKLAME
4661120/2019
24,00 € SLOVENSKÝ ZVÄZ BIATHLONU, občianske združenie TRANSPETROL, a. s.
24.
Január
2019
Dodatok č. N20170320001D02 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni
N20170320001D02
0,00 € Mesto Veľký Meder Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2019
Zmluva o ubytovaní č. VII/000062/2019/UBYT/0001278541
Z/2019/115/VII/VMĽŠ/UO
126,00 € Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľudovíta Štúra – Mlyny Miroslav Višňák
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/42
0,00 € Miroslav Novota NŠC
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70905/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Janovík
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/41
0,00 € Samuel Krajč NŠC
24.
Január
2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
I312041R86201
0,00 € Obec Čiližská Radvaň Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
24.
Január
2019
D O H O D A číslo 19/22/52A/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
19/22/52A/1
851,36 € Občianske združenie dobrej vôle Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
24.
Január
2019
Zmluva o dielo a licenčná zmluva
01/2019
6,55 € PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová, PhD. Slovenská lekárnická komora
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
9-9/ 2019
42,36 € Melíšek Marcel Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
KÚPNA ZMLUVA č. SHNM-OD-2018/000951-023
SHNM_ZM_SHNM-OD-2018-000951-023_2019
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku)
24.
Január
2019
Zmluva o neintervenčnej štúdii
POZ 15/2019
0,00 € Pharmaceutical Research Associates SK s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
24.
Január
2019
Objednávka z Portálu produktov a služieb
70903/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Jahodná
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
9-8/ 2019
184,96 € Mgr. Harant Mário Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Zmluva o spoločnom uskutočnení projektu podpory športovca
02/E/40
0,00 € Martin Knižka NŠC
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
žpr-279/4-2-11-8/2019
27,09 € Bc. Jakub BEŇA Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
9-10/ 2019
6,80 € Pačnár Marian Ministerstvo obrany
24.
Január
2019
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
53/2018
1 056,00 € DÁVIDEK s. r. o. Slovenská lekárnická komora
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>