Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
13.
December
2019
Dohoda o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 - Praxou k zamestnaniu 2
19/22/054/82
13 975,32 € ALIMER SLOVAKIA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
13.
December
2019
Zmluva o prevode správy nehnuteľného majetku štátu č. 228/2019-ÚPP
179/2019/ŠLTANAP
300 000,00 € Horská záchranná služba Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/621 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/621
0,00 € Obec Chorváty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Zmluva o zabezpečení podania umeleckého výkonu a postúpení licencie
ZM2021972
3 600,00 € Buckingham Entertainment Group s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2022297
440,00 € Chopok s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
19/45/051/199
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov Stela Tárczyová Čierna nad Tisou
13.
December
2019
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZM2022298
200,00 € Chopok s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/620 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/620
0,00 € MČ Košice - Dargovských hrdinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
DOHODA číslo 19/10/051/95 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/95
0,00 € Obec Vrbovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
December
2019
ZMLUVA O ZRIADENÍ ZÁLOŽNÉHO PRÁVA NA SÚČASNÉ A BUDÚCE POHĽADÁVKY FPÚO
104/455/2019/ZZ
636 270,00 € Vlastníci bytov v bytovom dome, adresa: Janka Alexyho 1/A, Bratislava v zastúpení BYTOKOMPLET, s.r.o. Štátny fond rozvoja bývania
13.
December
2019
DOHODA číslo 19/10/051/94 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
DOHODA číslo 19/10/051/94
0,00 € Základná škola s materskou školou, Stará Myjava 141 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom
13.
December
2019
Dohoda č. 19/24/52A/27 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
24/19/24/52A/27
319,26 € Spojená škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Ružomberok
13.
December
2019
Poistná zmluva číslo 1110010764 na poistenie nehnuteľného a hnuteľného majetku na rok 2020
ZML-2019/1-1156:191006
0,00 € PREMIUM Insurance Company Limited Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
13.
December
2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2019-003232
113 719,50 € Obec Nemčiňany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/3
163,00 € Konôpková Zuzana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/2
250,00 € Šutý Štefan, doc. Ing., PhD. Slovenská národná akreditačná služba
13.
December
2019
Príkazná zmluva
19/1/8574/1
218,00 € Ileninová Jana, RNDr. Slovenská národná akreditačná služba
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/619 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/619
0,00 € MVSR, KRPZ v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/618 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/618
0,00 € Inšpektorát práce Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
13.
December
2019
Dohoda č. 19/41/051/617 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu „Absolventská prax štartuje zamestnanie“
19/41/051/617
0,00 € Východoslovenské múzeum v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>