Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 1
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 1
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
22.
September
2012
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 1A
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
23.
Jún
2011
Zmluva o poskytnutí služieb na konferenciu - zvyšovanie enviromentálneho povedomia o mokradiach
ŠOP SR/133/2011
28 900,00 € USE KNOW HOW, s.r.0. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 5
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
13.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 1
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 4
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 3
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
15.
August
2014
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 4
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Február
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 9
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Február
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 10
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
Máj
2016
Odstúpenie od zmluvy
Z201610570
Doplnená
0,00 € ELFI, S. r. 0. Ministerstvo financií SR
12.
Máj
2016
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 13
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
27.
Jún
2011
Zmluva o dielo - výroba samolepiek
ŠOP SR/137/2011
1 262,40 € AURA s.r.0. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
13.
Máj
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11VLZL000611 Dodatok č. 2
0,00 € MEDICAN, S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
16.
Január
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 5
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
14.
Február
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 12
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
19.
Február
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS002811 Dodatok č. 9
0,00 € FAM NZZ, S.R.0 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
5.
September
2013
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11KSTA000711 Dodatok č. 6
0,00 € BENIMED S.R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
25.
Júl
2015
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47PGYN001812 Dodatok č. 7
0,00 € GYNAL, SPOL. S R.0. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »