Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
30.
Máj
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2011/0293 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
DZM/2011/0293/0002
-11 451 556,84 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
5.
Máj
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2016/0112 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly na rok 2016 (nds dodatok č. 2)
DZM/2016/0112/0002
-10 105 262,88 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
25.
Jún
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2016/0247 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza
DZM/2016/0247/0001
-8 009 466,91 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
7.
September
2015
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2015/0082 o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly (číslo nds dodatok č. 4)
DZM/2015/0082/0004
-6 221 312,42 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
19.
Január
2015
Pokyn na zmenu č. 22 k ZML/751/2010 - R4 Košice - Milhosť
PZ/0751/2010/0022
-4 566 698,99 € Skanska, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
14.
Apríl
2015
Dodatok č. 11 k Zmluve o pripojení
SM0010001709_12
-2 615 054,15 € Towercom, a.s. Rozhlas a televizia Slovenska
6.
Február
2015
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. ZM/2014/0234 - Chemický posypový materiál pre potreby zabezpečenia zimnej údržby diaľnic a rýchlostných ciest pre Región I. na zimné obdobie 2014 - 2017, 1. časť
DZM/2014/0234/0001
-2 306 200,00 € N-POWER, s.r.o. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Október
2015
Pokyn na zmenu č. 44a k ZM/2011/00261 - D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek
PZ/2011/0261/0044a
-685 224,85 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
26.
Jún
2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0154/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0414/2015
-543 941,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
6.
Júl
2016
Administratívna dohoda medzi vládou SR, zastúpenou ministrom financií za MF SR a Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj a Medzinárodným združením pre rozvoj o Multilaterálnom fonde na budovanie kapacít (TF071919)
2016169001
-500 000,00 € The World Bank/ Leadership, Learning and Innovation Ministerstvo financií SR
3.
Jún
2015
Pokyn na zmenu č. 71 k ZM/2011/0261 - D1 Jánovce - Jablonov
PZ/2011/0261/0071
-418 914,53 € Združenie Jánovce - Jablonov (vedúci člen: VÁHOSTAV - SK, a.s.) Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
27.
Apríl
2018
Výpoveď poistnej zmluvy č. 410003292
SM0010000864_15
-392 116,45 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
11.
December
2013
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0957/2012 zo dňa 8.1.2013 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2013
0865/2013
-370 000,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
9.
Apríl
2014
Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2011/0332 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP
DZM/2011/0332/0002
-317 815,45 € Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
20.
December
2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0001/2017 zo dňa 11.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1044/2017
-253 736,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
25.
Február
2019
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní dátovej elektronickej komunikácie číslo: 0120070591 v znení jej dodatkov
SM0020001110_7
-241 648,01 € Slovak Telekom, a.s. Rozhlas a televízia Slovenska
18.
December
2017
Dodatok č. 8 k zmluve č. 0017/2017 zo dňa 13.01.2017 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2017
1026/2017
-241 270,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
7.
Júl
2015
Dodatok č. 3 k zmluve č. 0150/2015 zo dňa 6.3.2015 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
0505/2015
-224 218,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
18.
December
2014
Dodatok č. 7 k zmluve č. 0203/2014 zo dňa 15.4.2014 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
0731/2014
-206 985,00 € Prešovská univerzita v Prešove Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31.
Január
2018
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 19.6.2002 v znení jej dodatkov
ZM1000036_3
-199 764,00 € Sepia Systems, s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »